Zonder weegbrug afval op milieustraat registreren

Milieustraat afval recyclen milieupas toegangscontrole PieterBas Automatisering

Bezoekers en ingezamelde afvalstromen op een milieustraat registreren is belangrijk; zowel voor inzamelaars als gemeenten. Ook als er geen weegbrug is. Op basis van de vastgelegde data kunnen onder meer verbeteringen worden doorgevoerd en kan op beleid worden gestuurd.

Raymond Huisinga is applicatieconsultant bij het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas Automatisering. Hij begeleidt gemeenten bij het inrichten, in gebruik nemen en werken met de PieterBas-software. Vanwege zijn expertise is hij ook regelmatig ‘achterwacht’ bij de helpdesk. In een serie posts geeft Raymond antwoord op de meest gestelde vragen van gemeenten die met PieterBas huishoudelijk afval en grof vuil inzamelen.

Dit keer: hoe afval registreren op een milieustraat zonder weegbrug?

Geen toegangscontrole

Er zijn twee mogelijkheden om zonder weegbrug op de milieustraat de bezoekers en/of de verschillende afvalstromen te registreren.

  1. Niet of beperkt registreren:
    • Bezoekers hebben vrije toegang: op de milieustraat worden bezoekers en het door hen ingeleverde afval niet geregistreerd.
    • Op de milieustraat worden alleen de bezoekers geregistreerd: de ingezamelde hoeveelheden afval per bezoeker worden niet vastgelegd.
  2. Bezoekers en ingezameld afval registreren:
    • Registratie per bezoeker en per eenheid, bijvoorbeeld de inhoud van een aanhangwagen of een kofferbak.
    • Registratie per bezoeker en per ingeleverde afvalstromen, bijvoorbeeld de hoeveelheid puin per zak of afval in eenheden, zoals hout in kubieke meters.

Niet of beperkt registreren

Bezoekers bij de poort snel verder kunnen helpen. Het is een van de redenen waarom gemeenten er voor kiezen geen toegangscontrole in te stellen. Bij de poort worden geen fracties en hoeveelheden geregistreerd. Dat gebeurt achteraf: op de weegbrug als de containers met de verschillende afvalstromen door de inzamelaar zijn opgehaald. Het weren van afvaltoerisme is voor andere gemeente een reden beperkte toegangscontrole uit te voeren. Het blijkt in de praktijk een makkelijke methode om aan de poort vast te stellen of een bezoeker in het verzorgingsgebied woont. Er wordt alleen geregistreerd wie de milieustraat bezoekt. Wat iemand komt brengen en in welke hoeveelheden worden daarbij niet vastgesteld. Ook dit gebeurt achteraf op de weegbrug van de inzamelaar. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid wordt na een vast aantal gratis bezoeken per keer daarna wel een bedrag in rekening gebracht.

Bezoekers en ingezamelde afval registreren

Gemeenten die kiezen voor het registreren van zowel de bezoekers als de door hen aangeleverde hoeveelheden afval hebben daarmee een duidelijk doel. Het levert belangrijke informatie op over aantallen bezoekers per jaar, wat ze inleveren en hoeveel dat per afvalfractie is. Op basis van die gegevens wordt het gemeentelijk beleid vastgesteld en de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Behalve dat heeft een milieupas nog een voordeel: per burger kan er alle denkbare informatie mee worden vastgelegd. Daardoor is bijvoorbeeld bekend in welke wijk mensen wonen, welke dag ze komen, het tijdstip, hoe vaak ze komen, de soort afval die ze brengen en de hoeveelheid. Voor gemeenten is dat belangrijke informatie. Het is de basis voor zowel het gemeentelijk beleid als de tarieven voor de afvalstoffenheffing.

Ingezameld afval digitaal registreren

Zowel het aantal bezoekers als de hoeveelheden afval kunnen digitaal met de standaard afvalsoftware van PieterBas Automatisering worden geregistreerd. Wat een gemeente wil registreren, is bepalend voor de inrichting van PieterBas. Per verzorgingsgebied, zoals een wijk of postcodegebied, wordt een lijst aangemaakt met de mogelijkheden die een burger heeft om afval bij een milieustraat te brengen en wat eventueel de daarbij behorende kosten zijn. Op de milieustraat worden de vastgestelde hoeveelheden per afvalstroom ingevoerd in een vast werkstation met een gebruiksvriendelijk displays (zie video onderaan, red.) of mobiel, met een PDA. Als er kosten zijn verschuldigd kunnen deze door een directe koppeling direct met een PIN-betaling worden voldaan. Afhankelijk van het financiële pakket kan de betaling in PieterBas direct worden doorgeboekt naar de financiële administratie. Behalve dat kan in PieterBas de milieustraat ook worden gekoppeld aan een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Meerdere gemeenten kunnen daardoor dezelfde milieustraat gebruiken, elk met hun eigen regels.

Lees ook:
Verwerken melding kapotte of gedeukte minicontainer
Saldo milieupas makkelijk controleren
Afvalinzameling optimaliseren met sturingsinformatie
Makkelijk voorkomen dat onbekende containers worden geleegd

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt bij het inzamelen van huishoudelijk afval? Bekijk dan hier de video of neem contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail; bpunselie@pieterbas.nl

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *