Productie en voorraadbeheer van afval- en grondstoffen automatiseren

Module productie- en voorraadbeheer granulaat productie en voorraden video Pieter Bas Automatisering

Continu inzicht in de productie en actuele voorraden van verwerkers en recycelaars. Dat kan met de productiemodule  van het standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas Automatisering. Behalve de aan- en afvoer over de weegbrug, kunnen ook alle afval-, productie- en grondstofstromen óp het terrein worden geregistreerd. De ingebouwde tracking- en tracingfunctionaliteit biedt de mogelijkheid om de afgevoerde producten en/of grondstoffen helemaal terug te herleiden naar de oorspronkelijk aangevoerde afvalstoffen.

Recycling: bijzonder productieproces

Bij het recyclen van afval gaat het om een zogeheten divergerend productieproces: uit één grondstof (afval) worden meerdere nieuwe producten gemaakt (bijvoorbeeld steen, granulaat of houtsnippers). Bij een convergerend productieproces wordt van meerdere grondstoffen en/of onderdelen één product wordt gemaakt (veel onderdelen maken één fiets).

Met de PieterBas-software kunnen afvalverwerkers en recycelaars divergerende productieprocessen automatiseren. Dit geeft onder meer inzicht in de actuele voorraadposities, stofconversies (hoeveel puin is omgezet in granulaat) en productiecijfers. Bovendien kan met tracking & tracing nauwkeurig de herkomst van iedere partij afval- en grondstof worden herleid.

Productie- en voorraadbeheer

De module PB-Productie van PieterBas Automatisering wordt gebruikt door be- en verwerkers van afvalstromen die een goed inzicht willen hebben in hun actuele productie en voorraden. Behalve de aan- en afvoer via de weegbrug  (inclusief klant en project van herkomst) voorziet deze module ook in het opboeken van afvalstoffen op interne voorraadlocaties (bijvoorbeeld puin), in de registratie van het productieproces en in het opboeken van geproduceerde voorraden grond- en bouwstoffen (bijvoorbeeld granulaat). Behalve voor het aansturen van uw productiebedrijf zijn deze cijfers zijn ook erg handig voor projectbegrotingen en nacalculaties.

Tracking & tracing

Grondbanken en -reinigers gebruiken de module ook voor zorgvuldige tracking & tracing van partijen door de productie en keten heen. Daarvoor krijgen (delen van) partijen door het productieproces een unieke batchnummer. Die koppeling kan niet meer ongedaan worden gemaakt waardoor altijd kan worden vastgesteld wat er op verschillende momenten met een partij grond is gebeurd. Zo kan bijvoorbeeld vervuilde grond worden gevolgd door het hele reinigingsproces van klant/leverancier, reiniging, opslag tot aan het opnieuw gebruiken van de schone grond.

Bijzondere boekingen

De productiemodule van PieterBas gaat daarmee veel verder dan het simpelweg wegen en registreren van de aan- en afvoer bij het recyclingbedrijf. Een kleine greep uit de bijzondere boekingen:

  1. Opboeken gewogen afvalstoffen op een interne voorraadlocatie of -vak
  2. Verplaatsen van partijen/voorraden, bijvoorbeeld nadat ze voor analyse tíjdelijk waren opgeslagen
  3. Het samenvoegen van partijen (bijvoorbeeld grond) met dezelfde normering, zoals een analyse
  4. Productie boeken: in één boeking het afval van de voorraadlocatie, via een productielocatie omzetten in voorraden nieuwe materialen, verontreinigde grond wordt bijvoorbeeld in de grondwasinstallatie verwerkt tot gereinigde grond grond en een residu (zie illustratie)
  5. Afboeken van afgevoerde materialen van interne voorraden, zoals verkocht granulaat, al dan niet via de weegbrug
  6. Balansen voor bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van nat en droog correcties op voorraadposities
  7. Voorraadbeheer per soort locatie, zoals voorraadlocaties (hoeveelheden op het terrein, waaronder aangeleverde afval, de gescheiden fracties en producten),  productielocaties (waar het afval wordt verwerkt) en balanslocaties (die worden gebruikt voor inzicht in eventuele correcties, zoals vochtverlies)
  8. Documenten aan een partij koppelen, zoals foto’s, tekstbestanden, PDF’jes (bijvoorbeeld keurings- of analyserapporten)

Meer weten?

Wilt u meer weten over het automatiseren van productie en voorraadbeheer? Neem dan contact op met accountmanager Bart Punselie, telefoon (024) 3585820, e-mail bpunselie@pieterbas.nl
Of volg PieterBas op PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *