Gratis whitepaper over privacy in de afvalindustrie (download)

Whitepaper Privacy in de afvalindustrie Monique Henneken Waste Insight PieterBas Automatisering AVG Bol.com boek

Waarom moeten ook gemeenten en afvalinzamelaars voldoen aan de nieuwe privacyregelgeving die op 25 mei as van kracht wordt? Het is een van de vragen die privacy-advocaat Monique Hennekens beantwoord in de whitepaper over privacy voor de afvalindustrie, samengesteld op basis van haar blogposts voor Waste Insight. Een maand voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. vertelt ze in een interview over het doel van de de AVG, de belangrijkste wijzigingen en wat dat voor de afvalindustrie betekent.

Privacy in de NLafvalindustrie (Whitepaper)

Wilt u weten wat de nieuwe AVG privacyregelgeving inhoudt voor Nederlandse gemeenten en afvalinzamelaars? Download dan hier de whitepaper ‘Privacy in de afvalindustrie’ van advocaat Monique Hennekens. De whitepaper is gratis. U hoeft geen e-mailadres achter te laten.

Geldt de privacyregelgeving ook voor de afvalindustrie?

‘Ja, omdat ook daar persoonsgegevens worden verwerkt. Bij de afvalinzameling voor huishoudelijk afval worden bijvoorbeeld adresgegevens van burgers geregistreerd, bezoekgegevens aan de milieustraat of camerabeelden. Al deze gegevens zijn persoonsgegevens. Ook gegevens die alleen indirect zijn te herleiden naar een persoon zijn persoonsgegevens. Denk aan stortgegevens gekoppeld aan een afvalpas die weer is verbonden aan een adres. Bij iedere verwerking van persoonsgegevens is de privacyregelgeving van toepassing. Ook de verwerking van de personeelsgegevens of klantgegevens.’

Wat is het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

‘Privacy is een grondrecht. Het doel van de AVG is daarom het beschermen van personen tegen te grote inbreuken op hun privacy door het gebruik van hun persoonsgegevens. Belangrijke uitgangspunten van de AVG zijn dataminimalisatie en transparantie. Dat betekent dat niet meer persoonsgegevens mogen worden verwerkt dan noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken. Voor de personen waarvan de gegevens zijn, duidelijk moet zijn hoe met hun gegevens wordt omgegaan en wie er toegang heeft tot hun gegevens.’

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de AVG?

‘De belangrijkste wijziging is de zogeheten verantwoordingsplicht. Iedere organisatie moet aan de hand van documenten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen. Een concrete uitwerking hiervan is de verplichting om een register op te stellen van de verwerkingen van persoonsgegevens. In dat register zal per verwerking onder meer moeten staan welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en wie er toegang toe heeft. Daarnaast zijn onder meer overheidsinstanties, zoals gemeenten, verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dat is de interne toezichthouder op de privacyregelgeving en het aanspreekpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.’

Wat moeten bedrijven doen om te voldoen aan de AVG?

‘In ieder geval een inventarisatie maken van alle gegevensstromen en een register opstellen waarin hun verwerkingen zijn opgenomen. Aan de hand van de inventarisatie moeten worden nagegaan of aan de privacybeginselen is voldaan. Zijn de doelen bepaald en worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig? Wat is de grondslag, is de beveiliging afgestemd op de risico’s en zijn de burgers goed geïnformeerd? Is bekend wat er gedaan moet worden als zich een datalek voordoet en als er een verzoek komt van een burger? Mocht dit nog niet zijn geregeld, is het belangrijk om een stappenplan te maken met tijdschema. Wijs ook personen aan die de diverse stappen binnen het plan oppakken.’

Heb je nog andere tips?

‘Een tip om te kunnen beoordelen of er niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is om na te gaan of sommige databestanden of gegevens daarin helemaal niet worden gebruikt. Komt dat voor, verwijder die databestanden of gegevens dan. Kijk ook of u zelf vindt of verzamelde gegevens voor een ander doel mogen worden verwerkt. Kon de persoon van wie de verzamelde gegevens zijn verwachten dat zijn of haar gegevens voor dat andere doel gebruikt zouden worden? Zo niet, dan is de kans groot dat die nieuwe verwerking met de bestaande gegevens niet (zomaar) mag.’

Whitepaper Privacy downloaden

Advocaat Monique Hennekens is vaste gastblogger van Waste Insight en publiceert maandelijks een blog over privacy in de afvalindustrie. Haar eerste reeks van 15 blogposts is gebundeld in een praktische whitepaper. Die kunt u hier downloaden.

Wilt u meer weten over privacy in de afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens.

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *