Welvaarts oplegger ijkt en keurt mobiele weeginstallaties op locatie

Ijkoplegger mobiele weegsysteem PieterBas Automatisering (3)Op locatie weegsystemen op voertuigen kalibreren of opnieuw keuren. Dat kan met de door Welvaarts Weegsystemen ontwikkelde ijkoplegger.

Inzamelvoertuigen hoeven hiervoor niet meer naar de keuringsinstantie te komen, zegt directeur Eddy van der Aa. ‘Dit scheelt niet alleen tijd, maar bespaart ook op de kosten omdat personeel en materiaal efficiënter kunnen worden ingezet.’

Van der Aa geeft in een interview met het PieterBas-blog antwoord op de belangrijkste vragen over de ijkoplegger.

Hebt u de ijkoplegger zelf ontwikkeld en waarom?
‘Welvaarts heeft in den Bosch een kantelbrug met een vaste ijkinstallatie voor het ijken van de totale weegsystemen van vuilniswagens. Zowel klanten uit buiten- en binnenland vroegen ons steeds vaker of we dat ook op locatie konden doen.

Ijkoplegger mobiel weegsysteem PieterBas Automatisering low resDat was de aanleiding om na te gaan denken over een mobiele ijkoplegger voor vuilniswagens. Al snel werd duidelijk dat deze klus te specifiek was om uit te besteden en werd besloten de mobiele ijkinstallatie in eigen huis te ontwikkelen. Omdat een uitschuifbare oplegger (in breedte én hoogte) niet te koop bleek, werd dit ook onderdeel van het project.

Na 4 jaar van tekenen, testen, afbreken en weer opnieuw beginnen, is het resultaat eindelijk daar. Tijdens de ReinigingDemoDagen 2013 is de oplegger voor het eerst aan het grote publiek voorgesteld waar de reacties al direct enthousiast waren.’

Hoe werkt de ijkoplegger?
‘De ijkoplegger komt op afspraak naar de locatie van de klant. Het enige wat daar nodig is, is krachtstroom van 3 fase + nul en een oppervlak van 10 bij 30 meter met een vrije hoogte van 8,5 meter.

De oplegger wordt afgestempeld, de huif automatisch in breedte en hoogte uitgeschoven en de kraanbaan uitgeklapt. De achterkant van de kraakperswagen wordt geopend, het uitdrukschot naar voren geschoven en de kraakperswagen achterwaarts in de oplegger gereden. Daardoor komt de kraanbaan automatisch op de juiste plaats in de kraakpersopbouw.

Tijdens de kalibratie of (her)keuring wordt het weegsysteem in stappen belast met gecertificeerde gewichten. Onderdeel van de kalibratie is de schuinstellingsproef. Met stempels onder de oplegger kan een helling tot 10 procent worden gesimuleerd. Na de kalibratie wordt een certificaat opgemaakt.

De voorkant van de oplegger kan worden geopend om de gewichten buiten de oplegger te plaatsen. Deze gewichten kunnen worden gebruikt voor het kalibreren van kraanweegsystemen of andere mobiele weegsystemen.’

De ijkoplegger in het kort:
– Voor ijken van totaalweegsystemen
– Inzetbaar op kraakperswagen overal in Europa
– Simulatie schuinstelling tot 10 procent
– Uitschuifbaar in vier minuten
– Kalibraties ook bij slecht weer door volledige huif
– Standaard uitgerust met 14 ton kalibratiegewicht

Wat waren uitdagingen bij het ontwikkelen van de oplegger?
‘Het automatisch uitklappen van de kraanbaan en om tegelijkertijd een – veilige- sterkte te behouden. Een grote uitdaging was ook het overkappen van een vuilniswagen met open belading. Dat hebben we opgelost door de ijkoplegger automatisch uit te schuiven waardoor we de benodigde ruimte kregen.’

Welke voordelen heeft het wegen met de ijkoplegger?
‘Doordat wij met de ijkoplegger naar de klant gaan en ter plaatse meerdere voertuigen (kunnen) ijken, worden er veel voertuigbewegingen, lees kilometers, bespaard. Ook hoeft een chauffeur niet een dag in de kantine te wachten en kan hij of zij op ander werk worden ingezet. Al met al een kostenbesparende en milieuvriendelijke oplossing.’

Door welke bedrijven wordt de ijkoplegger gebruikt?
‘Door alle afvalinzamelaars, in Nederland, Duitsland en België die een totaalweegsysteem op hun vuilniswagen hebben. Ook de klanten met een geijkt kraanweegsysteem kunnen de ijkoplegger laten komen voor certificatie van de kraanweegsystemen. Het meest interessant is de ijkoplegger voor klanten die óf ver van den Bosch wonen, en/of veel voertuigen met weegsystemen bij elkaar hebben staan. In België en Duitsland zijn herkeuringen wettelijk verplicht en zijn betrokken bedrijven blij dat de ijkoplegger hen op een snelle manier kan ontzorgen.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *