Weegbruggen (2): afwegingen bij de keuze van een weegbrug

Gecertificeerde weegbrug gecertificeerd weeglog wegen afvalindustrie standaard afvalsoftware PieterBas Automatisering

Meerder factoren spelen een rol bij de keuze van een weegbrug. Behalve budget gaat het om de gewenste levensduur, permanent of tijdelijk gebruik en de beschikbare ruimte op het terrein. Maar bedrijven betrekken bij hun beslissing voor een merk en type weegbrug ook de ondergrond, afmetingen en gewicht van de te wegen voertuigen en zelfs de lading.

Deel 2 van een drieluik over weegbruggen. Deel 1 ging over soorten, maten en werking van weegbruggen.

Staal of beton?

De twee meest gebruikte weegbruggen zijn gemaakt van staal of beton. Door de gunstige investering- en exploitatie én hun lange levensduur worden verdiepte prefab betonnen weegbruggen het meest verkocht. Maar ook als er een grotere weegcapaciteit wordt gevraagd, valt de keuze meestal op een betonnen weegbrug. Door het stevige fundament en de duurzaamheid van het materiaal is een weegvermogen tot 100 ton geen probleem. Een betonnen weegbrug is bovendien geschikt voor intensief gebruik (bijvoorbeeld bij hoge belasting en veel wegingen).

Weegbrug-PieterBas-AutomatiseringOok de ondergrond en of er al dan niet geheid moet worden, speelt bij de keuze van een weegbrug een belangrijke rol. Bij een zachte ondergrond zijn voor een betonnen weegbrug al snel heipalen nodig. Vanwege het relatief beperkte gewicht van een stalen weegbrug kan deze in veel gevallen ‘op staal’ worden gefundeerd of op een bestaande vloer worden geplaatst.

Foto: aanleg weegbrug bij Van Krommenhoek Metals.

Een stalen weegbrug heeft vaak een tijdelijk karakter en wordt daarom vaak op projecten ingezet. Het relatief makkelijk kunnen verplaatsen en de minimale fundatie-eisen zijn redenen waarom in de verhuur vaak een stalen weegbrug wordt gebruikt. Een echte mobiele weegbrug (vaak een opklapbare weegbrug die als een soort aanhanger makkelijk verreden kan worden) wordt in Nederland niet meer gemaakt.

Bovengronds of ondergronds

Weegbruggen worden zowel in bovengrondse als ondergrondse uitvoering geleverd (ook wel verdiept genoemd). De beschikbare ruimte op het terrein is veelal bepalend voor de keuze. Omdat een verdiepte weegbrug niet ‘in de weg’ ligt wordt hier vaak voor gekozen. Een bovengrondse weegbrug kan met zijn opritten een obstakel vormen op een terrein met beperkte ruimte. Een bovengrondse weegbrug is een overweging bij sterke terreinvervuiling (zand, puin en dergelijke). Verder wordt een bovengrondse weegbrug ook wel toegepast als het (vergunning)technisch niet mogelijk is om een weegbrug met verdiepte put te plaatsen (bijvoorbeeld bij dijken).

Aanschaf- en exploitatiekosten

De keuze voor een weegbrug hangt verder ook af van gebruik van de weegbrug en het budget dat een bedrijf er voor heeft. Betonnen weegbruggen, verdiept opgesteld, zijn in de aanschaf doorgaans het goedkoopste omdat ze vaak prefab in ‘mallen’ worden geproduceerd. Door de hoge kwaliteit van het prefab-beton gaan deze weegbruggen ook veel langer mee, 30 jaar is geen uitzondering. Daardoor scoort dit type weegbrug ook in de exploitatie vaak het beste.

Type voertuigen

Voor personenwagens en korte vrachtwagens zijn er weegbruggen van 9, 10 of 12 meter. Deze worden bijvoorbeeld veel ingezet op milieustraten. Voor reguliere vrachtwagens is de standaard een 18 meter lange weegbrug. Ook worden er voor speciale toepassingen weegbruggen gebouwd van 3 tot 64 meter lengte, al dan niet met afzonderlijk wegende dekken. Zo worden voor de nieuwe LZV’s (Lange Zware Voertuigen) weegbruggen van 25,5 meter gebruikt. De breedte van een voertuigweegbrug is standaard 3 meter en voor een spoorweegbrug 2,2 meter. Er zijn afwijkende maten mogelijk, voor bijvoorbeeld een bestaande weegbrugput (smaller) of brede zandauto’s (breder).

Gewicht voertuig

Ook het gewicht van het voertuig speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een weegbrug. Personenauto’s en kleine vrachtauto’s worden vaak gewogen op een 30 tons weegbrug met een nauwkeurigheid van 10 kilo. Voor de gemiddelde reguliere vrachtauto’s wordt een maximale belasting van 60 of 70 ton aangehouden, met een nauwkeurigheid in stappen van 20 kilo. Afhankelijk van de toepassing zijn variaties mogelijk: van 30 tot 150 ton met een nauwkeurigheid van 5, 10, 20, 50 of 100 kilo.

Aard van de lading

Ook de aard van lading kan van belang zijn bij de aanschaf van een weegbrug. Denk hierbij aan het wegen van goederen met explosiegevaar of een verhoogde kans op verspilling bij het laden. Als dat laatste speelt, worden er extra eisen gesteld aan de spoelgoten, coating en afdichting.

Drieluik over weegbruggen

Dit is het tweede artikel in een drieluik over weegbruggen. Deel 1 ging over soorten, maten en werking van weegbruggen. In deel 3 komen de leveranciers aan bod Welke zijn er, wat zijn hun belangrijkste voordelen en hoe zit het met de koppeling met PieterBas Automatisering? Alle gepubliceerde post over wegen en weegbruggen zijn terug te vinden in het dossier wegen en massabalans.

Dit artikel kwam tot stand door medewerking van: Mettler ToledoPfister Weegtechniek en Precia Molen.

Wilt u meer weten over de (weeg)mogelijkheden die de standaard afvalsoftware van PieterBas u biedt? Neem dan contact op met Bart Punselie. Hij kan u er alles over vertellen. Bart is bereikbaar via telefoon: (024)3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

2 comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *