PieterBas-Software

PieterBas Automatisering levert standaard logistieke en administratieve software voor de automatisering van inzamelaars, transporteurs, recyclers en verwerkers van afvalstoffen. Voor ieder afvalbedrijf in Nederland is er een passend softwarepakket dat perfect voorziet in de automatisering en digitalisering van de specifieke bedrijfsprocessen.

Lees verder: