Hogere omzet door digitalisering inzameling en verwerking bedrijfsafval (video’s)

PieterBas Automatisering bouw- en sloopafval Grondstoffencentrum Nederland

Makkelijker werken, tijdwinst en kosten besparen. Het zijn zo maar een paar voordelen van digitalisering van de afvalinzameling en -verwerking. Omdat bedrijven daardoor een efficiëntieslag maken, halen ze een hogere omzet. Een stijging van 20 procent is haalbaar, heeft de praktijk inmiddels uitgewezen. Dat komt neer op een extra omzet op van 6.000 euro per maand per wagen. En dat zonder extra investering.

Kosten besparen

De inzameling van bouw- en sloopafval stroomlijnen. Dat kan door alle processen te digitaliseren: van orderaanname tot facturatie en afhandeling in de financiële administratie. Orders worden digitaal aangemeld op een platform waarna ze direct beschikbaar zijn in de planning. Na het toewijzen van de orders aan de wagens, stuurt de planner de opdrachten digitaal door naar de boordcomputer of tablet op de wagen. Met de EBA – de elektronische begeleidingsbrief afval – is de vracht vooraf al digitaal aangemeld op de weegbrug. De weegoperator weegt digitaal of de chauffeur weegt zelf onbemand. Na het uitwegen gaat het gewicht automatisch naar alle betrokken partijen in de afvalketen. Ook staan de vrachtgegevens direct klaar om te factureren; nota’s worden gelijk doorgeboekt naar de financiële administratie. Het hele proces – van orderaanname tot facturatie – gaat makkelijker en sneller. Omdat afvalinzamelaars en -verwerkers daardoor efficiënter werken, besparen ze tijd en daardoor kosten.

Meer weten? Bekijk dan hieronder de video of lees de post: digitaal rijden levert maandelijks duizenden euro extra omzet op .

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Inzicht in productie en actuele voorraden

Een sluitende massabalans, Dat kan door het hele recyclingproces te digitaliseren: van aanvoer, breken en scheiden, voorraadbeheer tot de leveranties. De ingezamelde vrachten komen binnen via de weegbrug en worden na inspectie gebroken in de puinbreker. Eenmaal klein genoeg gaan de brokken puin over een magneetband, waar de grotere metaaldelen er uit worden gehaald. Via een aantal zeven wordt daarna het granulaat gescheiden in de verschillende korrelgroottes. De grotere fracties gaan ook nog via een zogeheten windshifter waar de resterende vervuiling uit het product wordt gehaald. Het resultaat is een zuivere granulaat in verschillende korrelgroottes die voldoet aan de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 2506 en CE-markering, inclusief bijbehorende certificaten. Zowel de aan- en afvoer over de weegbrug als alle partijen op het terrein worden geregistreerd. Bovendien zijn ook de afgevoerde partijen te herleiden naar de oorspronkelijk afvalstoffen. Met als belangrijk voordeel dat bedrijven op elk moment inzicht hebben in de productie en actuele voorraden van zowel de afval-, productie- en grondstoffenstromen.

Meer weten? Bekijk dan de video hieronder of lees de post: afvalstromen, productie en grondstoffen accuraat registreren en herleiden.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Kosten besparen

PieterBas automatiseert en digitaliseert alle operationele processen in de Nederlandse afvaltransport- en recyclingbranche. De afvalsoftware wordt sectorbreed gebruikt; van de inzameling met afzetcontainers en rolcontainers, de overslag, recycling en verwerking tot het regulier transport, materieelverhuur en handel. Wilt u weten welke mogelijkheden de PieterBas-software biedt? Bekijk dan ook deze video’s:
Video: PieterBas-software voor inzameling en verwerking bedrijfsafval
Video: PieterBas-software voor inzameling en reiniging
Video: PieterBas-software voor afvalverwerkings- en recyclingbedrijven

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *