Video: PieterBas-software voor inzameling en verwerking bedrijfsafval

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

De innovatieve PieterBas-software automatiseert en digitaliseert álle operationele processen van bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse bedrijven. Met als voordelen efficiënter en flexibeler werken waardoor ze tijd en geld besparen. De standaard afvalsoftware van PieterBas Automatisering is breed inzetbaar en vindt zijn toepassing in alle geledingen van de afvaltransport- en recyclingbranche: van de inzameling met afzetcontainers en rolcontainers, de overslag, recycling en verwerking tot het regulier transport, materieelverhuur en handel.

Inzameling met afzetcontainers

De orders voor bouw- en sloopafval in afzetcontainers worden met de PieterBas-software optimaal ingepland op de beschikbare auto’s. Samen met een elektronisch geleidebiljet worden ze digitaal doorgegeven aan de tablet van de chauffeur. Uitgevoerde opdrachten worden door de chauffeur gewogen met de WeegApp waarna de digitale weegbonnen automatisch naar de klant worden gemaild. Huur, transport en afvalverwerking worden daarna automatisch digitaal gefactureerd, daarbij wordt rekening gehouden met kortingsafspraken, huurvrije dagen en staffels. Maandelijks verzorgt de PieterBas-software ook de door de AMvB voorgeschreven melding.

Inzameling met rolcontainers

Voor de inzameling van bedrijfsafval, papier en kunststof met rolcontainers op basis van abonnementen worden in de PieterBas-software onder meer routes, ledigingsfrequenties, containertypes en afvalsoorten vastgelegd. Op basis daarvan wordt dagelijks automatisch een routeplanning gegenereerd die de chauffeur aan de hand van een ritlijst op zijn tablet stapsgewijs afwerkt. Op kantoor worden eventuele fouten gecorrigeerd, waarna het abonnement én eventuele extra ledigingen automatisch en digitaal worden gefactureerd.

Overslag, recycling en verwerking

Op de verwerkingslocaties worden met de standaard PieterBas Software alle aan- en afgevoerde afvalstoffen en grondstoffen gewogen. Het printen van de digitale weegbonnen zorgt voor een sluitende massabalans. Ook alle voorraden worden automatisch bijgehouden, inclusief die van alle bouw- en grondstoffen die door de recycling zijn geproduceerd. Op basis van de weeggegevens worden niet alleen digitale facturen, maar ook inkoopverplichtingen gegenereerd voor de financiële administratie.

Regulier transport, materieelverhuur en handel

Voor de inzamelaars en transporteurs die hun materieel inzetten voor regulier transport of verhuur het aan derden biedt de standaard PieterBas-software een slimme orderadministratie en planning mét digitale facturering. Behalve dat ondersteunt het pakket ook de in- en verkoop van afvalgerelateerde artikelen, zoals bigbags en pallets.

Bekijk ook:
Video: PieterBas-software voor inzameling en reiniging
Video: PieterBas-software voor afvalverwerkings- en recyclingbedrijven

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt? Neem dan contact op met Bart Punselie. Hij kan u er alles over vertellen. Bart is bereikbaar op telefoonnummer (024) 3585820 of per email bpunselie@pieterbas.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *