Verzamelcontainers efficiënter legen met dynamische routeplanning

Route Management Solutions vulgraadmeting onder- en bovengrondse verzamelcontainers dynamische routeplanning PieterBas Automatisering

Minder verkeersbewegingen en daarmee een daling van voertuigbewegingen, kosten en CO2-uitstoot. Dat zijn de voordelen van dynamische routeplanning, het op basis van vulgraadmeting berekenen van optimale routes voor het legen van onder- en bovengronds verzamelcontainers. Containers worden daardoor altijd op de optimale vulgraad geleegd, zegt Frank Mokveld van het daarin gespecialiseerde Route Management Solutions (RMS), onderdeel van BWaste International. ‘Daardoor is de wagen nooit meer te vroeg of te laat bij een container. Overlast in de vorm van afval naast de container behoort daarmee tot het verleden. Bovendien wordt het inzamelmaterieel efficiënter ingezet waardoor afvalinzamelaars op kosten besparen.’

BWaste en Route Management Solutions hebben een standaard koppeling met de PieterBas backoffice software. Dit biedt gebruikers van beide systemen belangrijke voordelen:
– Single point of entry: gegevens maar één keer invoeren;
– Procesoptimalisatie door vulgraad- en planningsgegevens automatisch uit te wisselen;
– Updates en upgrades op initiatief en onder verantwoordelijkheid van leveranciers

Containers bij de optimale vulgraad legen

Het ‘just in time’ legen van verzamelcontainers is volgens Mokveld het belangrijkste voordeel van dynamische routeplanning. ‘Vooruitlopend op VANG 2020 voeren steeds meer gemeenten omgekeerd inzamelen in. Dit leidt tot grotere aantallen verzamelcontainers in de wijk en een hogere vulgraad. In de praktijk betekent dit dat frequentie voor de de huis-aan-huisinzameling afneemt en dat verzamelcontainers vaker moeten worden geleegd. Met dynamische routeplanning op basis van vulgraadmetingen kan dat exact op het juiste moment bij de ideale vulgraad. Hierdoor wordt het aantal verreden kilometers en verkeersbewegingen in de wijk beperkt en de CO2-uitstoot gereduceerd. Dit leidt tot lagere kosten, minder overlast en een lagere milieubelasting.’

Route Management Solutions vulgraadmeting onder- en bovengrondse verzamelcontainers dynamische routeplanning PieterBas Automatisering

Actuele en historische data gecombineerd

Sensoren meten de diepte van de container en daarmee de hoeveelheid gestort afval. De actuele vulgraad en historische data levert een voorspelling op die aangeeft wanneer containers moeten worden geleegd, legt Mokveld het systeem uit. Hiermee is een forse winst te behalen. ‘Verzamelcontainers in traditionele vaste routes worden gemiddeld één tot twee keer per week geleegd bij een vulgraad van gemiddeld 50 tot 60 procent. Met dynamische afvalinzameling kan een vulgraad tot wel 85 procent worden bereikt. Bovendien kan het aantal ledigingen worden beperkt. Dit betekent een mogelijke efficiëntieverbetering van wel 25 tot 35 procent. 

Standaard koppeling met PieterBas

Aan de hand van de vulgraadmetingen en de forecast geneert het systeem van Route Management Solutions dagelijks de optimale inzamelroutes. Die data wordt automatisch doorgezet naar de PieterBas-software, legt Mokveld uit. ‘Daarbij kunnen vaste routes uit PieterBas en dynamische routes uit RMS worden gecombineerd. De gegenereerde inzamelroutes worden vervolgens vanuit de PieterBas-backoffice naar de tablet of boordcomputer gestuurd ‘, zegt Mokveld. Ondanks de dynamische routes weet de chauffeur daardoor precies welke containers hij moet legen en kan hij daar naar toe navigeren. Zo wordt er nooit een rit of kilometer te veel gereden.’ 

DIFTAR 2.0

Ook andere data wordt automatisch uitgewisseld, wordt duidelijk. ‘Zo kan ook het aantal klep-openingen per afvalpas worden uitgewisseld met de PieterBas-backoffice. Gemeenten kunnen op basis hiervan burgers de kosten voor de afvalinzameling in rekening brengen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit aantoonbaar tot een betere scheiding van rest- en afvalstoffen leidt. Een soort DIFTAR 2.0 dus.’

Lees ook:
Vulgraadsystemen en dynamische routeplanning basis omgekeerd inzamelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de PieterBas-software? Kijk dan op de pagina ‘Wat leveren wij’. Of neem contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 35858920, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *