Uitbreiding WeegApp: vrachten aan stortfront op tablet accepteren

Terreinfunctionaliteit WeegApp onbemand wegen afvalindustrie PieterBas Automatisering

Ingewogen vrachten aan het stortfront of bunker digitaal op een tablet accepteren. Dat kan door de uitbreiding van de WeegApp van PieterBas Automatisering. Met de nieuwe terreinfunctionaliteit kan de acceptant de inwegingen op een tablet controleren en accorderen. Afwijkingen, als er bijvoorbeeld C-hout in plaats van A-hout in een container zit, kunnen makkelijk worden geregistreerd, noemt consultant Robert Kroonen als belangrijk voordeel. ‘Inclusief foto’s en gesproken tekst. Elke vracht is daarmee altijd goed gedocumenteerd. Afvalrecyclers en -verwerkers berekenen daardoor altijd de juiste prijzen door aan hun klanten, op basis van de daadwerkelijk gestorte vracht.’

De WeegApp van PieterBas biedt meerdere mogelijkheden. Lees ook:
Uitbreiding WeegApp: meer mogelijkheden om flexibel onbemand te wegen

Vracht snel controleren en accepteren

Vrachten die de chauffeur met de WeegApp van PieterBas onbemand inweegt snel en makkelijk controleren en accepteren. Daar gaat het in essentie om bij de nieuwe terreinfunctionaliteit, wordt duidelijk uit de toelichting van Kroonen. ‘Er hoeven geen terreinbonnen meer te worden geprint en afgetekend door een acceptant. Een standaard tablet met internet-aansluiting volstaat om een vracht aan het stortfront te controleren en te accepteren De acceptant krijgt op zijn tablet alle relevante gegevens van een vracht, zoals het kenteken van de wagen, type product en stortlocatie. Tijdens de controle van de vracht kan de acceptant zijn bevindingen eventueel documenteren door een foto, tekst of audio toe te voegen. Na akkoord kan de chauffeur zelf weer onbemand uitwegen.’

Weeggegevens direct beschikbaar

Alle eventuele correcties en aanvullingen die de acceptant op zijn tablet maakt, worden door het systeem gelijk verwerkt, zegt Kroonen. ‘Daardoor is de weging direct compleet, inclusief eventuele toevoegingen met een foto, tekst of audio. Dat gaat razendsnel’, maakt hij duidelijk. ‘Als de chauffeur weer op de weegbrug staat, heeft de PieterBas-software alle gegevens al verwerkt en aan de digitale weegbon gekoppeld. Door de integratie met de backoffice zijn alle gegevens samen in het systeem beschikbaar. Omdat alle documenten digitaal klaar staan, kunnen bedrijven snel factureren. Bij vragen van klanten kunnen ze bovendien met een druk op de knop de digitale weegbon, inclusief een analyserapport met foto’s, tekst of audio, naar de klant sturen. Dat draagt bij aan verhoging van het serviceniveau én scheelt een hoop discussie.’

Voordelen terreinfunctionaliteit WeegApp:

  • Geen medewerker aan de poort nodig om inkomende vrachten te controleren
  • Op stortfront vrachten controleren en accepteren met een tablet
  • Geen papieren terreinbon meer die acceptant moet aftekenen
  • Eenvoudig foto’s, tekst of audio toevoegen
  • Weging is direct compleet en juist, inclusief alle eventuele correcties en aanvullingen van de acceptant
  • Digitale weegbon, inclusief en analyserapport, met een druk op de knop delen met de klant
  • Digitale weegbon direct klaar om te factureren, inclusief wijzigingen van de acceptant

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe terreinfunctionaliteit, de WeegApp of de standaard afvalsoftware van PieterBas? Bart Punselie kan u daarover informeren. Hij is bereikbaar op telefoon: (024) 3585820 en e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *