UBL-factureren officieel tot ISO-standaard uitgeroepen

Het digitaal factureren op basis van Universal Business Language (UBL) is officieel tot ISO-standaard uitgeroepen. Het gaat om de laatste versie, UBL 2.1, van de open standaard die is ontwikkeld door OASIS, een consortium dat wereldwijde standaarden ontwikkelt. Behalve dat de ISO-standaardisatie een einde maakt aan specifieke landelijke normen wil OASIS hiermee ook het gebruik van elektronisch factureren stimuleren.

Automatisch inlezen
UBL staat voor Universal Business Language, een taal die in bestandsvorm de inhoud van een elektronische factuur weergeeft. Deze zogeheten open standaard is een serie afspraken over een digitale gegevensstructuur in een bepaald standaard formaat. Hierdoor kan elk ICT-systeem dat met de standaard werkt makkelijk facturen met een ander programma uitwisselen. Daardoor kunnen met UBL digitale facturen rechtstreeks worden verstuurd en geautomatiseerd worden inlezen in het ICT-systeem van de klant. Facturen worden door de klant daardoor zonder tussenkomst van een administratief medewerker ingelezen en automatisch geboekt. Het voordeel daarvoor is dat inkoopfacturen door de klant niet meer handmatig hoeven worden ingevoerd. Dat scheelt niet alleen tijd en geld, maar gaat ook sneller.

Factuurset uitwisselen
Dat geautomatiseerd inlezen door het systeem wordt mogelijk doordat in het UBL-formaat heel duidelijk is welke factuurvelden aangeleverd worden en wat de inhoud en betekenis van deze velden zijn. Voorbeeld hiervan zijn de veld waar het klantnummer staat, het veld waar het factuurbedrag moet komen en het veld waar de in rekening gebrachte BTW moet staan. Op basis hiervan wordt een boekingsvoorstel gedaan. Met UBL-factureren komt de nota als PDF niet te vervallen. Administrateurs gebruiken het voorbeeld als leesbaar boekingsdocument of fiscaal bewijs. Daarom wordt in de praktijk vaak een factuurset uitgewisseld van een UBL-factuur en de bijbehorende PDF.

Gecombineerd in één factuurrun
Met de PieterBas-software kunnen bedrijven op drie manieren factureren: op papier, digitaal in een PDF en UBL. In dezelfde factuurrun kunnen alle vormen van factureren naast elkaar worden gebruikt waardoor bedrijven klanten maatwerk kunnen leveren. PieterBas-klanten die de software gebruiken op licentiebasis kunnen de module UBL Facturen aanschaffen. Voor klanten met het all-in abonnement is de module gratis. Wilt u meer weten? Lees dan: digitaal factureren met UBL open standaard. Of neem contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *