Terreinacceptatie maakt werk acceptant en weegmeester makkelijker

Bouw en sloopafval Weegkios projecten onbemand wegen PieterBas Automatisering

Het de acceptant en weegmeester makkelijker maken. Dat was het uitgangspunt voor de update die recent is doorgevoerd in de terreinacceptatie. Het werken is daardoor gebruiksvriendelijker geworden, zegt Henno Pels, applicatieconsultant bij de AMCS Group die PieterBas Automatisering heeft overgenomen. ‘Zo is de fotofunctie verbeterd’, noemt hij als voorbeeld. ‘Ook kunnen wijzigingen makkelijker en sneller worden verwerkt en gecontroleerd. De aangepaste versie van de terreinacceptatie is er gekomen naar aanleiding van reacties van gebruikers. Inmiddels is de update in de praktijk getest en beschikbaar voor alle PieterBas-klanten die de terreinacceptatie gebruiken.’ Henno  zet desgevraagd de belangrijkste verbeteringen op een rij.

Ingewogen vrachten aan het stortfront digitaal op een tablet controleren en accepteren. Dat kan met de terreinacceptatie. Afwijkingen, als er in plaats van C-hout A-hout in een container zit, kunnen makkelijk worden geregistreerd, inclusief foto’s en gesproken tekst. Elke vracht is zo altijd goed gedocumenteerd. Afvalrecyclers en -verwerkers berekenen daardoor altijd de juiste prijzen door aan hun klanten, op basis van de daadwerkelijk gestorte vracht.

Afgekeurde vracht niet onbemand uitwegen

Een vracht die door de chauffeur onbemand is ingewogen, bemand uitwegen. Dat mogelijkheid biedt de hernieuwde terreinacceptatie als een vracht aan het stortfront is geweigerd, zegt Henno. ‘Een medewerker kan dit in de weegtemplate aangeven. Dit is vooral praktisch voor eigen wagens. De weegbrugmedewerker kan dan direct het weegartikel en eventueel de stortlocatie in het systeem aanpassen. Bij een wagen van derden, kunnen deze gegevens op een ander moment worden aangepast.’

Ongecontroleerde vrachten automatisch uit lijst

Geen ellelange lijst met kentekens op het scherm van de tablet. Het is volgens Henno een van de voorbeelden waaruit blijkt dat de terreinacceptatie gebruiksvriendelijker is geworden. ‘Vrachten die op de lijst staan voor een steekproef en niet worden gecontroleerd, verdwijnen na een uur automatisch. De weging van de vracht blijft wel in het systeem staan, maar is niet meer op de tablet van de acceptant. Anders zou het onoverzichtelijk zou worden.’

Alleen laatste actuele weging op tablet zichtbaar

Alleen de laatste actuele weging zichtbaar op het scherm van de acceptant. Die mogelijkheid biedt de nieuwe versie van de terreinacceptatie, zegt Henno. ‘Dit is vooral een voordeel voor wagens die vaker op een dag komen storten, bijvoorbeeld omdat ze vrachten van hetzelfde project afvoeren. De oudste weging vervalt steeds, anders zouden er meerdere kentekens op de lijst staan. Dat kan tot verwarring leiden en daarmee tot onnodige fouten.’

Opmerking acceptant blijft op weegbon staan

De opmerking die de acceptant zet in het vrije tekstveld op z’n tablet, blijft op de weegbon staan. Een substantiële verbetering, vindt Henno dat. ‘Daarmee is de aantekening ook aan order gekoppeld. ‘De reden van weigering – er zat B-hout in de container in plaats van A-hout – is zo altijd onlosmakelijk verbonden met een order. Dat geeft duidelijkheid’, noemt hij als belangrijk voordeel. ‘Er is exact bekend wat er is aangeleverd, inclusief eventuele foto’s en opmerking van de acceptant. Hierdoor kunnen bedrijven op basis van de correcte gegevens en het juiste gewicht factureren.’

Keuringsrapport als pdf opslaan

Een keuringsrapport standaard als pdf opslaan. Dat is een van de nieuwe mogelijkheden van de terreinacceptatie. zegt Henno. ‘Als de acceptant besluit van een afwijkende vracht een rapport op te stellen, kan hij dat opslaan als pdf met het juiste afvalstroomnummer, de vracht en de correcte prijs. De pdf kan worden gekoppeld aan de betreffende weegbon die op kantoor in PB4all en PB-Transport Express is op te vragen via analysebestanden.’

Wijzigingen automatisch in systeem doorgevoerd

Wijzigingen die de terreinacceptant aan het stortfront op z’n tablet heeft doorvoert, worden door het systeem gelijk verwerkt, zegt Henno. ‘Een weegbrugmedewerker die een weging oproep, krijgt op z’n scherm direct de melding dat er wat is gewijzigd, bijvoorbeeld dat puin is veranderd in bouw- en sloopafval. Dan is ook het weegartikel en de locatie aangepast. De weegbrugmedewerker heeft de vrije keuze om deze wijzigingen over te nemen. Dat is bijvoorbeeld niet nodig als het gesorteerd puin of als het binnen een all-in tarief valt. Ook geeft het systeem aan dat op basis van de wijzigingen het afvalstroomnummer moet worden aangepast.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de terreinacceptatie? Neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 358 58 20, e-mail: bart.punselie@amcsgroup.com Voor informatie over de standaard afvalsoftware kunt u ook kijken op de AMCS-website. Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste IT-specialist ter wereld. ‘Bestaande klanten profiteren van een breder aanbod van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit en capaciteit van onze wereldwijde organisatie’, zei AMCS-topman Jimmy Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en meest innovatieve industriespecifieke softwareplatform te leveren voor organisaties in de afval- en grondstoffenketen. De jarenlange ervaring van PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te verwezenlijken.‘

Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *