STOSAG werkt aan upgrade open standaard

STOSAG-standaarden koppelvlakken PieterBas AutomatiseringSTOSAG werkt aan een nieuwe versie van de open standaard op basis waarvan alle partijen samenwerken die (huishoudelijk) afval inzamelen.

De verbeterde STOSAG stroomlijnt alle praktijkpunten die een evaluatie van de open standaard heeft opgeleverd.

De nieuwe versie zou het makkelijker moeten maken om met de back office systemen te koppelen.

‘Nu moet daarvoor nog vrij veel afstemming plaatsvinden’, zegt Pieter Bas Buskens, lid van de STOSAG-werkgroep. ‘We hebben alle praktijkpunten besproken die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen. Dat bleken vooral ingrijpende punten te zijn; aanpassing zou resulteren in een nieuwe 2.0 versie van de standaard.’

Update of upgrade
Buskens noemt als voorbeeld van zo’n ingrijpend punt de GPRS-coördinaten. ‘Daar blijken vijf verschillende typen van te zijn. Als samenwerkende partijen al met twee verschillende werken, kost dat al de nodige afstemming. Een verbeterde versie van de STOSAG zou ook in dat geval een oplossing zijn.’

‘Het is nog niet duidelijk of die upgrade naar 2.0 er ook komt. ‘De stuurgroep kan ook besluiten tot aanpassing van een aantal minder ingrijpende punten. Dan komt er een upgrade naar een 1.1 versie’, zegt Buskens.

Omrin
Omrin was van het begin af aan bij de STOSAG betrokken. ‘Nadat de stuurgroep de open standaard had uitgewerkt, hebben we in de binnenstad van Leeuwarden een pilot uitgevoerd met ondergrondse containers’, vertelt Jan Beijert van de Friese afvalinzamelaar.

‘In nauwe samenwerking met de leveranciers PieterBas Automatisering en BWaste hebben we in relatief korte tijd een goed werkende standaard neergezet. Door de positieve ervaringen direct al bij het eerste project, hebben we van het begin af aan een blijvende keuze voor de STOSAG gemaakt.’

STOSAG staat voor  de Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen. Met deze open standaard voor de afvalindustrie kan informatie worden uitgewisseld tussen bijvoorbeeld kliko’s, (ondergrondse) containers, uitleesapparatuur en chips van verschillende leveranciers. Daardoor kunnen alle partijen die zijn betrokken bij het inzamelen van (huishoudelijk) afval gegevens uitwisselen, onafhankelijk van het gebruikte systeem of de leverancier.

Meer weten? Lees dan: STOSAG-standaarden: mogelijkheden, techniek en praktijk of kijk op de Of STOSAG-websiteOf neem contact op met Maarten Goorhuis van de NVRD, telefoon: (088) 3770018, e-mail: goorhuis@nvrd.nl of Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820,  e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *