STOSAG-standaarden: kosten besparen en inzamelwagens flexibeler inzetten

Huis-aan-huis inzameling afval minicontainers STOSAG-standaarden PieterBas Automatisering

Informatie uitwisselen tussen kliko’s, ondergrondse containers, uitleesapparatuur en chips. En dat onafhankelijk van de leverancier of het gebruikte systeem. Dat kan met de STOSAG-standaarden, ontwikkeld onder auspiciën van de Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen. Met deze uniforme set van afspraken kunnen systemen leveranciersonafhankelijk met elkaar ‘praten’. Partijen in de afvalketen kunnen daardoor relatief makkelijk switchen, bijvoorbeeld van type minicontainer, soort chip of manier van inzamelen.

Voordelen STOSAG-standaarden:
– Inzamelwagens flexibeler inzetten
– Makkelijk op een andere leverancier overstappen
– Kortere doorlooptijd projecten
– Geen duur maatwerk en daardoor kosten besparen
– Toegangspassen voor ondergrondse containers leverancieronafhankelijk
– Back office kan eenvoudiger met verschillende systemen van leveranciers communiceren

Wat is een open standaard?

Een open standaard is een uniform protocol, een set van afspraken die worden vastgelegd in zogeheten specificatiedocumenten. Hierdoor kunnen gegevens leveranciers- en systeemonafhankelijk worden uitgewisseld. Een open standaard draagt bij aan interoperabiliteit. Dat wil zeggen dat de digitale communicatie verbetert waardoor kwalitatief hoogwaardige gegevens kunnen worden uitgewisseld. Bovendien zorgt een open standaard ervoor dat keuzevrijheid is geborgd, een open standaard is namelijk niet software-specifiek en kan door iedere leverancier worden ingebouwd.

Hoe werkt de STOSAG en is het verplicht?

De STOSAG-standaarden leggen vast hoe de communicatie verloopt tussen de backoffice en de container managementsystemen van de ondergrondse en minicontainers. Ook standaardiseert de STOSAG de communicatie tussen enerzijds de backoffice en de vrachtwagen en anderzijds de backoffice en de ondergrondse containers. De STOSAG-standaarden staan op de pas toe/leg uit-lijst en zijn daarom in principe verplicht. Als de standaarden bij een project niet worden gebruikt, moet dat gedegen worden onderbouwd.

Wilt u meer weten over de techniek achter de STOSAG? Lees dan deze post op het PieterBas-blog.

Wat zijn de voordelen van de STOSAG?

Omdat (ondergrondse) containers en chips zijn gestandaardiseerd, kunnen gemeenten makkelijk op een andere leverancier overstappen. Een groot pluspunt van de STOSAG-standaard is ook dat projecten goedkoper zijn omdat er geen tijdrovend en daardoor duur maatwerk meer nodig is. Ook zijn de doorlooptijden van de projecten korter en is er geen gedwongen relatie meer tussen de leverancier en de klant. Behalve dat kunnen leveranciers beter aansluiten op onderdelen van andere leveranciers. Een ander belangrijk voordeel is dat de op basis van de STOSAG ontwikkelde leveranciersoplossingen door meerdere afvalinzamelaars kunnen worden gebruikt.

Wat winnen afvalinzamelaars en gemeenten met de STOSAG?

De standaarden vereenvoudigen het afvalinzamelproces. Dat kan leiden tot lagere kosten en leveranciersonafhankelijkheid. Ook kunnen inzamelwagens flexibeler worden ingezet en zijn toegangspassen voor ondergrondse containers niet meer afhankelijk van het type container. Bovendien kan de backoffice eenvoudiger met verschillende leverancierssystemen communiceren.

Wilt u ook weten hoe organisaties met de STOSAG leverancieronafhankelijk werken. Lees dan de post op het PieterBas-blog.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de STOSAG-standaarden of de PieterBas-software? Kijk dan op de website over open standaarden of op de STOSAG-website. Of neem contact op met Maarten Goorhuis van de NVRD, telefoon: (088) 3770018, e-mail: goorhuis@nvrd.nl of Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820,  e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Dit is een samenvattende post samengesteld op basis van een drieluik, een co-productie met Maarten Goorhuis van de NVRD het PieterBas-blog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *