STOSAG-standaarden: de praktijk (deel 3)

Niet meer afhankelijk van een systeem of leverancier waardoor relatief makkelijk afleesapparatuuur, chips, kliko’s en (ondergrondse) containers van een andere aanbieder kunnen worden gekocht. Dit is een van de grote voordelen van de STOSAG-standaarden. Een pre is ook dat afvalinzamelaars met de standaarden hun ICT effectiever en efficiënter kunnen organiseren. In co-productie met Maarten Goorhuis van de NVRD belicht het PieterBas-blog de mogelijkheden en voordelen van de STOSAG-standaarden.

Dit is deel 3 van een drieluik waarin de praktijk aan bod komt. Deel 1 ging het over het hoe en waarom van de STOSAG-standaarden, deel 2 zoomde in op de techniek achter de STOSAG.

Lees ook:
STOSAG: onafhankelijk van leverancier gegevens uitwisselen (deel 1).
STOSAG-standaarden: werking en techniek (deel 2).

Voordelen STOSAG-standaarden

De STOSAG standaardiseert de communicatie tussen de verschillende onderdelen van  het afvalinzamelproces. Hierdoor kunnen inzamelwagens flexibeler worden ingezet, zijn toegangspassen voor ondergrondse verzamelcontainers niet afhankelijk van de leverancier en kan de back office eenvoudiger met verschillende systemen van leveranciers communiceren.

STOSAG-standaarden koppelvlakken PieterBas AutomatiseringBron afbeelding: Expertadvies STOSAG van Forum Standaardisatie.

Een ander pluspunt van de standaarden is dat leveranciers beter kunnen aansluiten op onderdelen van andere leveranciers. Leveranciersoplossingen die op basis van de standaarden werken kunnen ook makkelijk door meerdere afvalinzamelaars worden gebruikt waardoor de afzetmarkt groter wordt. Bovendien bieden de STOSAG-standaarden een toekomstvaste oplossing waardoor er grote zekerheid is over het terugverdienen van de investering in product- en dienstenontwikkeling.

Praktijkvoorbeeld Omrin
‘De open standaard doorbreekt de hegemonie van de leverancier’, noemt Jan Beijert van de Omrin als pluspunt van de STOSAG-standaarden. ‘Die doet aanvankelijk een scherp aanbod, maar is bij vervanging van de chiplezer of de chip in de containers minder genereus in de wetenschap dat een klant niet naar een ander kan. Dit komt omdat de systemen van de betreffende leverancier alleen maar met elkaar communiceren en niet met die van andere aanbieders. De open standaard doorbreekt dit. Dat vinden we belangrijk. Daarom gaan we als Omrin elk nieuwe project op basis van de STOSAG aanbesteden.’ Beijert zit in de stuurgroep en was van het begin af aan betrokken bij de ontwikkeling van de STOSAG-standaarden. Hij is erg te spreken over de implementatie van de standaarden en de snelheid waarin de markt dit oppikt. Omrin werkt in de praktijk al volop met de standaarden. ‘We hebben inmiddels alle containers en chips voor de DIFTAR-gemeentes Ooststellingwerf, Heerenveen en Opsterland vervangen voor STOSAG-compatible chips. En we hebben grofweg zo’n 300 ondergrondse systemen geplaatst die werken op basis van de STOSAG.’

Praktijkvoorbeeld VConsyst

Ook VConsyst is van het begin af aan bij de STOSAG-standaarden betrokken. ‘Zelfs al bij z’n voorganger, een project van ROVA dat de voorloper van de STOSAG was’, zegt Quirijn van Loon van het bedrijf. ‘Daar waar mogelijk werken we bij alle projecten met de standaarden. Het gaat dan met name om projecten waarbij in de backoffice de data van de ondergrondse containers of van de minicontainers via de STOSAG-standaarden wordt gekoppeld aan containermanagementsystemen van VConsyst of van derden.’ Hij ziet meerdere voordelen van de STOSAG. ‘Projecten zijn goedkoper omdat er geen tijdrovend en daardoor duur maatwerk meer nodig is. Bovendien zijn de doorlooptijden van de projecten korter en er is geen gedwongen relatie meer tussen de leverancier en de klant. Wij hebben als VConsyst altijd geloofd dat een klant met jou zaken wil doen omdat je toegevoegde waarde levert en niet omdat ze daartoe door de techniek worden gedwongen. De STOSAG heeft meerdere standaarden opgesteld., plaatst Van Loon als aantekening. ‘Alleen het begrip STOSAG vermelden als leveranciersvoorwaarde is niet voldoende. Er moet worden gespecificeerd met welke STOSAG-standaard gaat worden gewerkt. De koppelingen 3 a/b of 7 a/b zijn allebei koppelingen op basis van de STOSAG-standaarden, maar wel heel verschillend. Laat u dus van te voren goed informeren’, is zijn advies. ‘Alleen dan wordt voor de organisatie de beste keuze gemaakt.’

Meer weten?

Download hier de leeswijzer. Daarin staan de verschillende onderdelen van een systeem beschreven waarvoor de STOSAG-standaarden kunnen worden gebruikt en aan welke voorwaarden de onderdelen van een inzamlsysteem moeten voldoen om gegevens te kunnen uitwisselen.

Ook is er informatie te vinden op de Of STOSAG-website. Daar kunt u ook een folder downloaden over open standaarden.

Of neem contact op met Maarten Goorhuis van de NVRD, telefoon: (088) 3770018, e-mail: goorhuis@nvrd.nl of Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820,  e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *