STOSAG met laatste update klaar voor de markt (video)

Omrin open standaard STOSAG PieterBas Automatisering

Een belangrijke stap in het uitrollen van de STOSAG. Zo omschrijft Jan Beijert van de Omrin de laatste update van de open standaard waarin de werkgroep de communicatie heeft gedefinieerd tussen de backoffice en de inzamelvoertuigen. ‘Met deze laatste fase is de ontwikkeling van de STOSAG afgerond. Voor bedrijven heeft dat meerdere voordelen. Zo kunnen inzamelwagens flexibeler worden ingezet en kan de back office eenvoudiger met verschillende systemen van leveranciers communiceren.’

>> Afbeelding: een voorbeeld van koppelvlak 4 dat de communicatie regelt tussen de backoffice en inzamelvoertuigen.

ICT-systemen ‘praten’ met elkaar

Met de STOSAG-standaarden kunnen in de afvalindustrie gegevens op een uniforme manier worden uitgewisseld. In de set van afspraken is vastgelegd hoe betrokken partijen via een webserver met elkaar communiceren zodat (ICT-)systemen met elkaar kunnen ‘praten’. De STOSAG is systeemonafhankelijk waardoor partijen die zijn betrokken bij het inzamelen van (huishoudelijk) afval gegevens kunnen uitwisselen, onafhankelijk van de leveranciers. De laatste 2.1 versie van de open standaard definieert koppelvlak 4 voor de communicatie tussen de backoffice en het inzamelvoertuig via een communicatieserver. Het aanvankelijke plan om direct met de voertuigen te communiceren is losgelaten, zegt Beijert. ‘In de praktijk bleek dit voor leveranciers technisch een te brug te ver. Daarom heeft de stuurgroep voor een pragmatische oplossing gekozen waarbij de communicatie verloopt via een server tussen de backoffice in de wagen. Zo gaat dat ook bij koppelvlak 3 dat de communicatie regelt tussen de afvalpas en de ondergrondse containers.’

Substantieel op kosten besparen

Beijert erkent het nadeel van de gekozen definitie van koppelvlak 4. ‘Per leverancier is er daardoor een communicatieserver nodig. In de aanvankelijke oplossing was die extra hardware niet nodig. Het voordeel van directe communicatie is dat bedrijven hun wagens, ook die van derden, flexibeler kunnen inzetten. Dat bleek voor leveranciers technisch te ingewikkeld en bracht hoge kosten met zich mee. Daarom is in overleg besloten de lijn te volgen van koppelvlak 3.’ Hoewel er nu wel een aparte communicatieserver nodig, heeft deze laatste update ook belangrijk voordelen’, stelt Beijert. ‘Behalve dat de open standaard hierdoor eenduidiger wordt, is deze oplossing voor de leveranciers technisch haalbaar. De marktacceptatie wordt daardoor groter. Dat laatste is essentieel’, benadrukt hij. ‘Nu is de STOSAG compleet en kan ook dit laatste door de bedrijven worden uitgerold. Dat betekent in de praktijk dat er per leverancier geen maatwerkoplossing meer nodig is waardoor ze substantieel op kosten kunnen besparen. Dat was de opzet van de STOSAG en daarmee hebben we ons doel bereikt.’

Lees ook: Omrin leegt ondergrondse containers efficiënter door STOSAG-koppeling

Meer weten?

Wilt u meer weten over de open standaard STOSAG? Kijk dan op de pagina over open standaards of lees de serie van drie blogposts:

STOSAG: onafhankelijk van leverancier gegevens uitwisselen (deel 1)
STOSAG-standaarden: werking en techniek (deel 2)
STOSAG-standaarden: de praktijk (deel 3)

U kunt ook contact opnemen met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *