STOSAG-koppeling: ondergrondse containers efficiënt legen zonder overlast

De bewoners en winkeliers klagen steen en been. Elke keer weer zorgt de afvalinzameling rond het winkelcentrum voor overlast. De meeuwen maken de grijze zakken open en richten daarbij een ravage aan. Ook zorgen het geluid en de stank van de inzamelvoertuigen voor overlast. ‘Hoe gaan we het probleem oplossen?’, is de vraag van Bert de Vries, manager inzameling, tijdens het overleg met zijn collega’s. ‘Ondergrondse containers met een volmeldingsysteem; de routes om ze de legen kunnen dan binnen de venstertijden worden ingepland’, is het antwoord van Raymond Huisinga. ‘Bovendien biedt dat ook de mogelijkheid tot het afrekenen op basis van DIFTAR.’

Raymond is applicatieconsultant bij het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas Automatisering en begeleidt gemeenten bij het inrichten, in gebruik nemen en werken met de PieterBas-software. Vanwege zijn expertise is hij ook regelmatig ‘achterwacht’ bij de helpdesk. In een serie posts geeft hij antwoord op de meest gestelde vragen van gemeenten die de inzameling van huishoudelijk afval en grof vuil hebben geautomatiseerd met de PieterBas-software.

Dit keer: STOSAG-koppeling: ondergrondse containers efficiënt legen zonder overlast

Routes inplannen buiten venstertijden om

‘Ondergrondse containers zijn de oplossing voor locaties waar burgers weinig ruimte hebben om hun minicontainer op te slaan. Ook hoeven er geen lange routes te worden gereden met vervuilende inzamelvoertuigen om ze te legen. Dat kan makkelijk en snel op momenten dat dat geen overlast bezorgd. En omdat er alleen een zuil boven de grond staat, ziet het er ook nog eens netjes uit’, zegt Raymond Huisinga. ‘Omwoners hebben via een sleutel of pas toegang tot de ondergrondse containers. Het legen kan op twee manieren: met een volmeldingsysteem dat bijvoorbeeld het aantal klepbewegingen registreert op basis waarvan de planning wordt gemaakt voor de route die het inzamelvoertuig rijdt. Een mogelijkheid is ook om wekelijks een vaste route te rijden om een aantal ondergrondse containers te legen. Inzamelaars houden er rekening mee dit op een tijdstip te doen dat het inzamelen de minste overlast bezorgt. Bij allebei de situaties is het voordeel dat er geen kraakperswagen de wijk in hoeft om een paar honderd minicontainers te legen.’

Makkelijk aan STOSAG koppelen

En het plannen van de routes kan makkelijk  vanuit PieterBas, vertelt Raymond. ‘Daarin worden alle ondergrondse containers vastgelegd, waaronder de locatie, het containernummer en wie er op mogen storten – ook worden de daarbij bijbehorende adressen aan de betreffende ondergrondse container gekoppeld. Tegelijkertijd wordt in PieterBas de STOSAG geactiveerd. Dit is een open standaard, een uniform protocol, op basis waarvan partijen in de afvalketen onderling gegevens kunnen uitwisselen, onafhankelijk van een leverancier of een systeem. Door die STOSAG-koppeling zijn de ondergrondse containers bekend en de passen die daarbij horen. Daardoor kan er automatisch een whitelist naar  de container worden gestuurd met de mutaties, waaronder ingenomen passen of nieuw uitgegeven passen. Vanuit de ondergrondse container krijgt PieterBas automatisch terug welke passen zijn aangeboden en hoe vaak er afval is gestort. Deze informatie is input van een managementrapportage met onder meer het totaal aantal stortingen per container, de passen die zijn aangeboden en wanneer. Omdat daarmee bekend is wanneer er wordt gestort, kan daar het inzamelbeleid en de inzamelroutes op worden afgestemd. Ook kunnen gemeenten met deze gegevens DIFTAR invoeren. Daarmee dienen ondergrondse containers een meerledig doel: lediging zonder overlast te veroorzaken, binnen venstertijden en burgers tegelijkertijd kunnen afrekenen op de hoeveelheid afval die ze aanbieden.’

Lees ook:
Verwerken melding kapotte of gedeukte minicontainer
Saldo milieupas makkelijk controleren
Afvalinzameling optimaliseren met sturingsinformatie
Zonder weegbrug afval op milieustraat registreren
Container door chip, barcode of nummer met één handeling getraceerd
Huis-aan-huis afvalinzameling voorzetten als vuilniswagen uitvalt
Inplannen vervanging in wagen gevallen container voorkomt onnodige kosten
BAG-koppeling houdt adressenbestand inzameling & reiniging up-to-date
Registratie juiste DIFTAR-data draagt bij aan kostenbesparing
Voorkomen dat burger niet betaalt voor inzamelen afval
Goede registratie voorwaarde voor vaststellen correcte afvalstoffenheffing
Inzamelen grof vuil standaard onderdeel dienstverleningsovereenkomst

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt bij het inzamelen van huishoudelijk afval? Bekijk dan hier de video of neem contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *