Staatssecretaris Mansveld: ‘minder afval en meer scheiden’ (video)

Driekwart van het huishoudelijk afval scheiden. Dat is het doel dat de NVRD, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) samen voor 2020 hebben gesteld. Daarvoor zou de komende jaren het restafval moeten dalen van 250 kilo naar 100 kilo per inwoner.

Om die doelstellingen te halen, moeten gemeenten hun recycling opvoeren van 50 naar 75 procent, zegt staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu in een reportage van Kassa Groen (zie video, red.).

Mansveld gaat gemeenten daarbij helpen. Volgend jaar is daarvoor één miljoen euro beschikbaar, schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten kunnen dat geld gebruiken voor proefprojecten, bijvoorbeeld om meer afval te scheiden en opnieuw te gebruiken of om burgers te stimuleren hun afval nog meer gescheiden.

Richting circulaire economie
De afspraken zijn vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Hiermee werkt de staatssecretaris aan de overgang naar een circulaire economie waarin zo weinig mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk wordt hergebruikt of gerecycled.

Daarom staan er in het programma onder meer acties om de verspilling van potentiële grondstoffen te voorkomen door de hoeveelheid restafval te verkleinen.

Materiaalketens sluiten
‘Afval bestaat niet, afval is een grondstof die we niet onnodig moeten weggooien’, aldus Mansveld. Recycling biedt volgens haar bovendien kansen op economische ontwikkeling. ‘Oude plastic verpakkingen worden jerrycans of manden’, geeft ze als voorbeeld.

Om materiaalketen te sluiten, gaat de NVRD businesscases ontwikkelen, wordt duidelijk uit een toelichting van Han Noten van de NVRD. ‘Dat doen we door als gemeenten en gemeentelijke reinigingsdiensten massa te maken en samen te werken met ketenpartners.’

Nederland is koploper in recycling
Nederland behoort in Europa tot de koplopers in afvalrecycling. Desalniettemin valt er bij huishoudelijk afval nog winst te boeken, wordt duidelijk uit een toelichting van Olaf Prinsen van de VNG. ‘Nederland recyclet nu 50 procent van het huishoudelijk afval. Dat kan beter, want er zijn nu al gemeenten die veel hoger scoren.’

Samen met de gemeenten houdt het ministerie van IenM de komende jaren in de gaten of de hoeveelheid restafval per inwoner inderdaad afneemt. Indien worden de acties aangescherpt om het doel van 100 kilo per inwoner te halen.

Vanaf begin 2015 zullen gemeenten actief worden benaderd om gezamenlijk de transitie van afval naar grondstof te maken. Voor meer informatie over het programma: goorhuis@nvrd.nl of stollman@nvrd.nl

Wanneer is afval een grondstof
Afval dat als grondstof wordt gebruikt, kan nog nog steeds onder de afvalregels vallen. Bedrijven die willen weten wanneer afval een grondstof wordt, kunnen daarvoor een handige tool van Rijkswaterstaat gebruiken.

Ondernemers ontdekken via de webtoets aan de hand van een aantal vragen of de afvalwetgeving van toepassing is. Ook kunnen zij de tool gebruiken om vast te stellen of er een markt voor bepaalde reststoffen is.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Nederlandse afvalindustrie? Volg PieterBas dan op Twitter, LinkedIn of Facebook

Hebt u tips voor blogposts? Neem dan contact op met Marguerite Tachet: mtachet@pieterbas.nl

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *