Productie- en voorraadautomatisering voor grondbanken en grondreinigers

Grondreiniging Boskalis Environmental module productie- en voorraadbeheer PieterBas Automatisering

Vanaf de aanvoer tot en met de afvoer via de weegbrug registreren van alle fasen van het productieproces van een afvalverwerker of recycler. Dat kan met de module productie- en voorraadbeheer van PieterBas Automatisering. Grondbanken, puinbrekers, groencomposteerders en tankopslagbedrijven kunnen hierdoor op het eigen terrein alle afval-, productie- en grondstofstromen registreren en monitoren, inclusief de (tussen)voorraden. Door de ingebouwde tracking- en tracing kunnen afgevoerde producten en/of grondstoffen worden herleid naar de oorspronkelijk aangevoerde afvalstoffen. Die gegevens zijn met één druk op de knop beschikbaar. Met als voordeel dat het bevoegd gezag snel inzicht heeft in de actuele status en de herkomst van de afvalstromen.


Boskalis Dolman Lex van Dalen PieterBas Automatisering‘Met de module productie- en voorraadbeheer kunnen we makkelijk samengevoegde partijen vastleggen, inclusief de afvalstroomnummers. Daardoor is er constant zicht op de actuele status van de partijen zonder dat in bewerkelijke excelsheets bij te moeten houden.’

Lex van Dalen, acceptant Boskalis Environmentel (locatie Schiedam).

Lees ook: zicht op afvalstroom met module productie- en voorraadbeheer


Samengevoegde partijen volgen

Steeds na elke interne boeking een goed beeld hebben van de werkelijke voorraad zonder dat elke partij over de weegbrug moet. Volgens applicatieconsultant Henno Pels van PieterBas is dat het voordeel van het werken met de module productie- en voorraadbeheer. ‘En het werkt heel makkelijk’, zegt hij. ‘Elke bewerking in het productieproces wordt geregistreerd. Voor grondbanken biedt de productiemodule het voordeel dat elke fase van reinigings- en opslagproces kan worden geregistreerd, inclusief alle bewerkingsstappen. ‘De grond wordt na binnenkomst in een categorie ingedeeld en daarna gekeurd. Die gegevens worden verwerkt in de productiemodule’, vertelt Henno. ‘Op basis van die analyse kan diezelfde partij een andere kwaliteitsaanduiding krijgen. Ook die nieuwe gegevens worden in de productiemodule vastgelegd. Dat gebeurt ook tijdens de verschillende fasen van het productieproces, zoals het zeven waarbij de grond in verschillende fracties wordt gescheiden die na analyse elk steeds opnieuw worden geregistreerd. Dit is nodig om partijen die zijn samengevoegd te kunnen volgen. In de productiemodule is daardoor te zien uit welke subpartijen een nieuwe partij is opgebouwd, elk met hun eigen keuringscertificaat.’

Keuren en certificaat uitgeven

Voor grondbanken voorziet de module verder onder meer ook in de behoefte om de maximale hoeveelheden te kunnen bewaken die op het terrein zijn opgeslagen. Grond van dezelfde kwaliteit mag bij binnenkomst worden samengevoegd  tot 100 ton. ‘Het gaat dan om verschillende partijen van dezelfde kwaliteit’, legt Henno uit. ‘Na keuring en certificering mag de grond worden samengevoegd tot  2.000 ton. De regels daarvoor zijn heel strikt’, benadrukt hij. ‘Er mag geen kilo meer worden geboekt dan die 100 en 2.000 ton. De module productie- en voorraadbeheer kan ook worden gebruikt om meerdere hoeveelheden van 100 ton over te boeken naar 2.000 ton. Ook het boeken van gezeefde grond behoort tot de mogelijkheden, wordt duidelijk ‘Wanneer na keuring blijkt dat de grond een andere kwaliteit heeft, kan die worden overgeboekt van de ene kwaliteit grond naar de andere kwaliteit. Na afvoer van de grond, kan een grondbewijs worden geprint.’

Boskalis Environmental

Op de locatie in Schiedam gebruikt Boskalis Boskalis Environmental de module productie- en voorraadbeheer onder meer om te bepalen welke partijen en hoeveel er op de locatie ligt. Het gaat om vrij accurate grondbepalingen, vertelt acceptant Lex van Dalen. ‘Hoeveel grond heb ik op dit moment op het terrein liggen? Hoeveel grond kan ik nog verwerken?  En van welke klasse?’ Het bedrijf verwerkt op de locatie in Schiedam vijf typen vervuilde stromen: asbesthoudende grond, baggerspecie, rioolzand, verontreinigd dakgrind en verontreinigde granulaten. ‘Na reiniging leveren we industriezand. Een nieuwe vracht die binnen komt, wordt gewogen; het gewicht wordt automatisch verwerkt in PieterBas. Daarna wordt de partij verwerkt in de reinigingsinstallatie’, legt hij uit.

Geen fouten door koppeling met weegbrug

‘Op basis van de gewichten die de bandwegers registreren, houden we tijdens de verwerking bij wat er aan zand en slib uit komt. Als er 10.000 ton is verwerkt, wordt het zand gekeurd door een derde partij. Daardoor kan het bevoegd gezag op elk moment in PieterBas inzien wat de installatie is ingegaan en wat er is uitgekomen. Ook de verschillende partijen met bijbehorende afvalstroomnummers die worden samengevoegd, worden in PieterBas vastgelegd. Op basis daarvan weten wij welke partijen er nog liggen, wat er is verwerkt en op welke dag. Daardoor kunnen we heel makkelijk alle partijen traceren zonder bewerkelijke excelsheets bij te houden. Dat is belangrijk: met één druk op de knop weten we of de locatie vol ligt of dat er nog partijen bij kunnen. Bovendien worden door de koppeling met de weegbrug geen fouten gemaakt: gewichten hoeven immers niet opnieuw te worden ingevoerd.’

Praktijk strookt met registratie

De productiemodule gaat verder dan het simpelweg wegen en registreren van de aan- en afvoer, zegt Henno. ‘Behalve dat elke partij kan worden gevolgd terwijl de samenvoegende oorspronkelijke partijen nog steeds zijn te traceren, kan er ook een balansboeking worden gedaan. Dat is nodig als er door (natte) weersomstandigheden een voorraadverschil is ontstaan. De geregistreerde voorraad op een bepaalde locatie kan in dat geval worden gecorrigeerd. Dat is belangrijk; de geregistreerde hoeveelheid moet overeen komen met de hoeveelheid die daadwerkelijk op het terrein ligt opgeslagen. Als een vak fysiek leeg is terwijl het systeem nog een tonnage aangeeft, kan dat vak op nul worden gezet. De praktijk en registratie kloppen dan weer met elkaar. Door die mogelijkheid weten bedrijven altijd precies welke partijen in welke hoeveelheden er op het terrein liggen. En dat is nu net de essentie van de module productie- en voorraadbeheer.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de module productie- en voorraadbeheer of de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt voor grondbanken en grondreinigers? Kijk dan op deze pagina of neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Foto boven: Boskalis Dolman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *