Productie- en voorraadautomatisering voor composteringsbedrijven

Westra Groenrecycling PieterBas Automatisering (2)

Vanaf de aanvoer tot en met de afvoer via de weegbrug registreren van alle fasen van het productieproces van een afvalverwerker of recycler. Dat kan met de module productie- en voorraadbeheer van PieterBas Automatisering. Grondbanken, puinbrekers, groencomposteerders en tankopslagbedrijven kunnen hierdoor op het eigen terrein alle afval-, productie- en grondstofstromen registreren en monitoren, inclusief de (tussen)voorraden. De ingebouwde tracking- en tracing herleidt afgevoerde producten en/of grondstoffen naar de oorspronkelijk aangevoerde afvalstoffen. Die gegevens zijn met één druk op de knop beschikbaar. Met als voordeel dat het bevoegd gezag snel inzicht heeft in de actuele status en de herkomst van de afvalstromen.

Dit is de tweede post over productie- en voorraadbeheer. De eerste post ging over:
Productie- en voorraadautomatisering voor grondbanken en grondreinigers.


Gosse Stellingwerf Weststra Groenrecycling PieterBas Automatisering‘De module productie- en voorraadbeheer is gebruiksvriendelijk en biedt veel mogelijkheden, zoals het verplaatsen en herbenoemen van producten. Dat kan in alle fasen van het composteringsproces, bijvoorbeeld ook als we de compost zeven en de grove snippers weer aan een nieuwe partij  toevoegen om  verder te composteren.’

Gosse StellingWerf, bedrijfsleider Westra Groenrecycling.

Lees ook: zicht op afvalstroom met module productie- en voorraadbeheer


Partijen intern overboeken

Een vol vak met groenafval administratief kunnen ‘sluiten’ en weer ‘openen’ na het composteren en analyseren van een partij. ‘Dat is  voor composteringsbedrijven een van de voordelen van de module productie- en voorraadbeheer’, zegt applicatieconsultant Henno Pels van het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas. ‘Een partij krijgt een einddatum. Het vak is daarmee vanaf die datum gesloten; er kan dan geen groenafval meer worden toegevoegd. Het administratief ‘sluiten’ van een vol vak groenafval is belangrijk, benadrukt Henno. ‘Als het composteren is gestart, mag er namelijk geen groen meer bijkomen. Dat verstoort het proces waardoor het langer duurt voordat het compost is. Eventuele leveringsafspraken met klanten zouden daardoor niet nagekomen kunnen worden. Daarom wordt het vak pas na de ingestelde einddatum vrijgegeven.’ Die werkwijze heeft volgens hem een pluspunt. ‘Een partij hoeft niet te worden verplaatst: het opslaan van materiaal en composteren kan op dezelfde lokatie. Dat scheelt werk en tijd. Het enige wat nodig is, is een interne overboeking in de productiemodule van de hoeveel groenafval naar de hoeveelheid compost. Daardoor is er altijd een goed zicht op de voorraad; zowel van het soort groenafval, het gewicht als de verschillende soorten compost die op het terrein liggen.’ 

Alle productiefasen en partijen registreren

Als een vak met groenafval wordt gevuld, gaat elke vracht eerst over de weegbug, legt Henno de werking van de productiemodule uit. Tijdens de weging wordt in de productiemodule van PieterBas de vracht toegekend aan een vak en het gewicht vastgelegd. Daardoor is altijd na te gaan welke klant, wanneer een vracht heeft gebracht en in welk vak die is gestort. Elke fase wordt in de productiemodule geregistreerd. Wie een vracht heeft gebracht, welk groenafval dat is en hoeveel, in welk vak het is gestort, wanneer het vak is gesloten, hoe lang het composteren duurde, wanneer de partij is geanalyseerd en het afgegeven certificaat’, noemt Henno als voorbeelden. Alle daarbij behorende handelingen worden vastgelegd, zoals ook het uit de compost zeven van de grove delen en het gewicht daarvan en bij welke andere partij groenafval dat is gegaan die nog moet worden gecomposteerd. Na de compostering worden het groenafval intern overgeboekt van groenafval naar compost. In de productiemodule wordt daarvoor vastgelegd hoeveel groenafval er in een vak lag en hoeveel compost dat is geworden. Het voordeel daarvan is dat het bedrijf een goed inzicht heeft van de voorraad: op elk moment en steeds actueel.’

Westra Groenrecycling

Op de locatie in Harlingen gebruikt Westra Groenrecycling de module productie- en voorraadbeheer onder meer om binnenkomende partijen groenafval te registreren, zowel het gewicht als de voorraadlocatie. Ook wordt met de productiemodule, gedurende het composteringsproces van de verschillende partijen de bewerkingen vastgelegd. ‘We verwerken vooral snoeihout en bermgras afkomstig van overheidsinstanties als de provincie, gemeenten, Rijkswaterstaat en de waterschap’, zegt bedrijfsleider Gosse Stellingwerf. Na het wegen wordt een partij aan een vak toegekend en opgeslagen totdat het vol is. In het voorraadvak voor snoeihout kan bijvoorbeeld maximaal 2.000 ton. Het vak is na twee tot drie maanden vol. Daarna wordt het materiaal door de schredder gehaald en gemengd met bermgras. De samengevoegde houtsnippers en bermgras worden daarna als één partij in de productiemodule intern overgeboekt en als partij geregistreerd met een nieuwe naam.’

Partijen opnieuw kunnen benoemen

De nieuwe partij gaat daarna naar een andere locatie die ook in de productiemodule wordt vastleggen met bijbehorend vaknummer, vertelt Stellingwerf. ‘Na het composteren wordt de compost gezeefd en als ‘zeven’ vastgelegd. Tegelijkertijd wordt de naam opnieuw gewijzigd in compost en grove snippers die weer in een volgende composteringsronde meegaan of afgevoerd naar een verbrandingsoven In allebei de gevallen wordt dat ook dat weer geregistreerd. Na keuring van de compost wordt de naam opnieuw gewijzigd, bijvoorbeeld in klasse A of B-keurcompost. Het kunnen registreren van alle fasen van de compostering vind ik een belangrijke pluspunt van de productiemodule. Vooral ook omdat het verplaatsen en herbenoemen van producten elke keer kan worden geregistreerd. Bovendien is de productiemodule gebruiksvriendelijk, reden waarom wij er al jaren mee werken. Ook op de lokatie waar onze grondbank is.’ 

Na interne boeking exacte voorraad bekend

De productiemodule gaat verder dan het simpelweg wegen en registreren van de aan- en afvoer, zegt Henno aansluitend. ‘Bedrijven weten na een  interne boeking steeds exact wat erop voorraad ligt en waar. Op basis daarvan kunnen zij bijvoorbeeld bepalen of ze in een vak al eerder beginnen met composteren. Dat kan nodig zijn als in de andere vakken het voorraadniveau daalt of een klant belt voor een levering van een aantal tonnen compost. Doordat een bedrijf continu inzicht heeft in de status van de verschillende productiefasen is bekend of er bijvoorbeeld met een week kan worden geleverd. Met name dat is de meerwaarde van de module: je weet op elk moment wat je kunt verkopen en wat er eventueel nog aan bewerkingen moet gebeuren voordat het composteringsproces is afgerond. Behalve dat bedrijven direct antwoord kunnen geven op vragen van klanten, weten ze ook altijd precies welke partijen in welke hoeveelheden er op het terrein liggen. En juist dat is de essentie van de module productie- en voorraadbeheer voor composteringsbedrijven.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de module productie- en voorraadbeheer of de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt voor grondbanken en grondreinigers? Kijk dan op deze pagina of neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *