Productie- en voorraadautomatisering voor puinbrekers

Vanaf de aanvoer tot en met de afvoer via de weegbrug registreren van alle fasen van het productieproces van een afvalverwerker of recycler. Dat kan met de module productie- en voorraadbeheer van PieterBas Automatisering. Grondbanken, puinbrekers, groencomposteerders en tankopslagbedrijven kunnen hierdoor op het eigen terrein alle afval-, productie- en grondstofstromen registreren en monitoren, inclusief de (tussen)voorraden. Door de ingebouwde tracking- en tracing kunnen afgevoerde producten en/of grondstoffen worden herleid naar de oorspronkelijk aangevoerde afvalstoffen. Die gegevens zijn met één druk op de knop beschikbaar. Met als voordeel dat het bevoegd gezag snel inzicht heeft in de actuele status en de herkomst van de afvalstromen.


feep-van-der-heiden-puinrecycling-pieterbas-automatisering-standaard-afval-software-afvalindustrie‘We hebben een goed overzicht wat komt er binnen komt en wat er is geproduceerd. Per periode kunnen we een overzicht uitdraaien per artikel of alle stromen die er uit gaan. De productie- en voorraadautomatisering met PieterBas heeft nog een voordeel. We kunnen contracten en prijsafspraken goed vastleggen. Ook weten we van elke partij bij welk werk het hoort, wanneer dat is gestart en wanneer het stopt.’

Sonja van der Heiden, Van der Heiden Puinrecycling (links op de foto).


Menggranulaat naar oorsprong herleiden

Het door elkaar kunnen breken van meerdere partijen bouwpuin en bouw- en sloopafval. Dat is een van de voordelen van de module productie- en voorraadbeheer’, zegt applicatieconsultant Henno Pels van het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas. ‘Dat is belangrijk, met name voor het correct kunnen factureren’, benadrukt hij. ‘Puin komt bij een bedrijf binnen in verschillende maten: van heel grof tot fijn. Grof puin breken is duurder omdat het meer werk en tijd kost. Daar betalen klanten een ander tarief voor. Bedrijven kunnen dat doen met de productieboekingen die standaard onderdeel zijn van de module productie- en voorraadautomatisering voor puinbrekers van PieterBas. Bedrijven hebben zelf een puinbreker of huren er een en gaan er vaak pas mee aan de slag als ze een flinke voorraad puin op het terrein hebben liggen. Stel: partijen kunnen door elkaar worden gebroken en het betonpuin komt uit drie vakken. Dan is de herkomstlocatie bijvoorbeeld vak 1, 4 en 6. Dat wordt wordt in een batch gebroken en daarna samen in eenzelfde vak opgeslagen. Toch is nog steeds via PieterBas te herleiden uit welke drie partijen deze batch is opgebouwd. Door een productieboeking registreert een bedrijf uit welk vak het betonpuin komt, hoeveel het is en in welk vak het daarna als nieuw product, lees menggranulaat, weer terecht komt.’

Steeds bekend wat op terrein ligt

Daarmee gaat de productiemodule verder dan het simpelweg wegen en registreren van de aan- en afvoer, benadrukt Henno. Een bedrijf weet continu wat de status van de productie is, van het wegen van een partij puin na binnenkomst tot de hoeveelheid en type menggranulaat dat dat aan grondstof oplevert. Via een interne boeking wordt daarvoor de hoeveelheid puin afgeboekt en de hoeveelheid menggranulaat bijgeboekt. Daarbij wordt de hoeveelheid puin minder en het menggranulaat meer. Als er tijdens het productieproces metalen uit het puin worden gesorteerd dan worden die via een productieboeking apart geregistreerd. Met name continu zicht hebben op de verschillende productiefasen is de meerwaarde van de productiemodule. Een bedrijf weet op elk moment wat je kunt verkopen en wat er eventueel nog aan bewerkingen moet gebeuren voordat het productieproces is afgerond. Behalve dat bedrijven direct antwoord kunnen geven op vragen van klanten, weten ze ook altijd precies welke partijen in welke hoeveelheden er op het terrein liggen. En juist dat is de essentie van de module productie- en voorraadbeheer voor bedrijven gespecialiseerd in het breken van puin.’

Feep van der Heiden Puinrecycling

Een van de kernactiviteiten van Feep van der heiden Puinrecycling is het recyclen van puin, bouw- en sloopafval en groen. Het bedrijf zamelt de fracties niet zelf in, maar heeft wel een op- en overslaglocatie. Na verwerking levert het bedrijf menggranulaat in  drie maten en soorten, inclusief certificaat. Alle processen en bijbehorende documenten zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd met PB Balance Express, waaronder het in- en uitwegen van vrachten (inclusief de begeleidingsbrief ), het invoeren van de weegbonnen, facturatie en de LMA-meldingen. ‘Opslagummer en locatie – gekoppeld aan het product – zitten in het systeem. Die gegevens zijn eenmalig in PieterBas in gevoerd’, vertelt Sonja van der Heiden van het bedrijf. ‘Als een vracht wordt ingewogen wordt dat automatisch aan de order toegevoegd. Na wegen printen we de weegbon en gaat het puin naar het opslagvak. Tijdens de productie in de puinbreker wordt het granulaat op de lopende band gewogen. Die gewichten printen we aan het einde van de dag. Daardoor weten we exact wat er die dag is geproduceerd. ’s Maandags geven we aan het lab door wat we hebben gebroken waarna zij aangeven welke partijen ze willen bemonsteren. Wij zorgen er dagelijks voor dat de emmers klaar staan die dan door het lab worden bemonsterd. De totaalgewichten van het gebroken puin worden dagelijks automatisch aan het lab gemeld. Per periode van een dag, week, maand of jaar kan ik inzien wat de productie is geweest en wat de bijbehorende certificaten zijn. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Daar werken we hard aan en met resultaat, blijkt keer op keer uit de analyserapporten. Mede vanwege die hoge kwaliteit kopen klanten menggranulaat bij ons. We zitten qua kwaliteit aan de bovengrens. Dat betekent wel dat we streng zijn als we partijen accepteren. Dat is heel belangrijk. Ons menggranulaat wordt veel gebruikt in de wegenbouw en moet juist daarom van de beste kwaliteit zijn.’

Lees ook:
Productie- en voorraadautomatisering voor grondbanken en grondreinigers
Productie- en voorraadautomatisering voor composteringsbedrijven

Meer weten?

Wilt u meer weten over de module productie- en voorraadbeheer of de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt voor grondbanken en grondreinigers? Kijk dan op deze pagina of neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *