Productie- en voorraadautomatisering voor puinbrekers

Puin breken granulaat PieterBas Automatisering puinbrekers productie- en voorraadautomatisering

Vanaf de aanvoer tot en met de afvoer via de weegbrug registreren van alle fasen van het productieproces van een afvalverwerker of recycler. Dat kan door de productie- en voorraad te automatiseren met de standaard afvalsoftware van PieterBas. Grondbanken, puinbrekers, groencomposteerders en tankopslagbedrijven kunnen hierdoor op het eigen terrein alle afval-, productie- en grondstofstromen registreren en monitoren, inclusief de (tussen)voorraden. Door de ingebouwde tracking- en tracing kunnen afgevoerde producten en/of grondstoffen worden herleid naar de oorspronkelijk aangevoerde afvalstoffen. Die gegevens zijn met één druk op de knop beschikbaar. Met als voordeel dat het bevoegd gezag snel inzicht heeft in de actuele status en de herkomst van de afvalstromen.


feep-van-der-heiden-puinrecycling-pieterbas-automatisering-standaard-afval-software-afvalindustrie‘We hebben een goed overzicht wat komt er binnenkomt en wat er is geproduceerd. Per periode kunnen we een overzicht uitdraaien per artikel of alle stromen die er uit gaan. De productie en voorraad automatiseren met PieterBas heeft nog een voordeel. We kunnen contracten en prijsafspraken goed vastleggen. Ook weten we van elke partij bij welk werk het hoort, wanneer dat is gestart en wanneer het stopt.’

Sonja van der Heiden, Feep van der Heiden Puinrecycling (links op de foto).


Menggranulaat naar oorsprong herleiden

Het door elkaar kunnen breken van meerdere partijen bouwpuin en bouw- en sloopafval. Dat is een van de voordelen van productie- en voorraadautomatisering met PieterBas’, zegt applicatieconsultant Henno Pels. ‘Dat is belangrijk, met name voor het correct kunnen factureren. Bedrijven vaak pas puin breken als ze een flinke voorraad op het terrein hebben liggen. Stel: partijen kunnen door elkaar worden gebroken en het betonpuin komt uit drie vakken. Dan is de herkomstlocatie bijvoorbeeld vak 1, 4 en 6. Dat wordt wordt in een batch gebroken en daarna samen in eenzelfde vak opgeslagen. Toch is nog steeds via PieterBas te herleiden uit welke drie partijen deze batch is opgebouwd. Door een productieboeking registreert een bedrijf uit welk vak het betonpuin komt, hoeveel het is en in welk vak het daarna als nieuw product, lees menggranulaat, weer terecht komt.’

Steeds bekend wat op terrein ligt

Daarmee gaat de productiemodule verder dan het simpelweg wegen en registreren van de aan- en afvoer, benadrukt Henno. Een bedrijf weet continu wat de status van de productie is, van het wegen van een partij puin na binnenkomst tot de hoeveelheid en type menggranulaat dat dat aan grondstof oplevert. Via een interne boeking wordt daarvoor de hoeveelheid puin afgeboekt en de hoeveelheid menggranulaat bijgeboekt. Als er tijdens het productieproces metalen uit het puin worden gesorteerd, worden die via een productieboeking apart geregistreerd. De winst zit er vooral in dat er continu zicht is op de verschillende productiefasen. Er is op elk moment bekend wat de verkoopvoorraad is en wat er nog aan bewerkingen moet gebeuren voordat het productieproces is afgerond. Bedrijven kunnen daardoor direct antwoord geven op vragen van klanten. Ook ze altijd precies welke partijen in welke hoeveelheden er op het terrein liggen. En juist dat is de essentie van productie- en voorraadbeheer voor bedrijven, gespecialiseerd in het breken van puin.’

Feep van der Heiden Puinrecycling

Een van de kernactiviteiten van Feep van der Heiden Puinrecycling is het recyclen van puin, bouw- en sloopafval en groen. Het bedrijf zamelt de fracties niet zelf in, maar heeft wel een op- en overslaglocatie. Na verwerking levert het bedrijf menggranulaat in  drie maten en soorten, inclusief certificaat. Alle processen en bijbehorende documenten zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd met PB Balance Express, waaronder het in- en uitwegen van vrachten (inclusief de begeleidingsbrief ), het invoeren van de weegbonnen, facturatie en de LMA-meldingen. ‘Opslagnummer en locatie zijn gekoppeld aan het product en zitten in het systeem. Die gegevens zijn eenmalig in PieterBas in gevoerd’, vertelt Sonja van der Heiden van het bedrijf. ‘Als een vracht wordt ingewogen, wordt dat automatisch aan de order toegevoegd. Na het wegen printen we de weegbon en gaat het puin naar het opslagvak.’

Productie en voorraden bekend

Tijdens de productie in de puinbreker wordt het granulaat op de lopende band gewogen, vertelt ze. ‘Die gewichten printen we aan het einde van de dag. Daardoor weten we exact wat er die dag is geproduceerd. ’s Maandags geven we aan het lab door wat we hebben gebroken waarna zij aangeven welke partijen ze willen bemonsteren. Wij zorgen er dagelijks voor dat de emmers klaar staan die dan door het lab worden bemonsterd. De totaalgewichten van het gebroken puin worden dagelijks automatisch aan het lab gemeld. Per periode van een dag, week, maand of jaar kan ik inzien wat de productie is geweest en wat de bijbehorende certificaten zijn. Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Daar werken we hard aan en met resultaat, blijkt keer op keer uit de analyserapporten. Mede vanwege die hoge kwaliteit kopen klanten menggranulaat bij ons. We zitten qua kwaliteit aan de bovengrens. Dat betekent wel dat we streng zijn als we partijen accepteren. Dat is heel belangrijk. Ons menggranulaat wordt veel gebruikt in de wegenbouw en moet juist daarom van de beste kwaliteit zijn.’

Lees ook:
Productie- en voorraadautomatisering voor grondbanken en grondreinigers
Productie- en voorraadautomatisering voor composteringsbedrijven

Meer weten?

Wilt u meer weten over de automatisering van productie- en voorraadbeheer of de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt? Kijk dan op deze pagina of neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *