Processen papierloos afhandelen draagt bij aan milieudoelen afvalindustrie

Digitale begeleidingsbrief EBA-geleidebiljet papierloos video digitaal rijden onbemand wegen mobiel werken PieterBas Automatisering EBA Paul van der LInde van TLN

De complete afvallogistiek stroomlijnen. Dit is een van de voordelen als bedrijven in de afvalindustrie bedrijfsbreed alle processen digitaliseren. Papieren documenten worden vervangen door de digitale versie, zegt Frank Dusée, senior sales engineer bij de AMCS Group, het internationale concern waar PieterBas sinds vorig jaar onderdeel van uitmaakt. ‘Digitalisering biedt de mogelijkheid om processen papierloos af te handelen. Afvalinzamelaars en -verwerkers kunnen daardoor niet alleen efficiënter werken en kosten besparen. Omdat het mes in de papierberg gaat, draagt het ook bij aan het halen van hun milieudoelen.’ Hij put uit zijn praktijkervaring en noemt drie voorbeelden.

Foto boven: Een van de voorbeelden van digitalisering van documenten is de EBA, de elektronische begeleidingsbrief afval. Als de planner een order aan een wagen toewijst, gaat de EBA automatisch mee naar de tablet of boordcomputer van de chauffeur. Meer weten? Lees dan ook: de planner, chauffeur en weegmeester gaan met de EBA digitaal.

Grondstoffenbank Agriport: zo min mogelijk papier gebruiken

Grondstoffenbank Agriport documenten digitaliseren kosten besparen duurzaamheid AMCS Group PieterBas Automatisering

Zo min mogelijk papier gebruiken bij het afhandelen van alle logistieke processen. Dat is sinds de start het doel van Grondstoffenbank Agriport. Reden waarom het bedrijf in Middenmeer een groot deel van de processen heeft gedigitaliseerd, weet Dusée. ‘De weegbrug is onbemand. Chauffeurs van derden wegen bij binnenkomst zelf op de Weegkiosk, een interactief scherm op een zuil. Aan het stortfront accepteert de terreinmedewerker – dat kan bijvoorbeeld ook de shovelmachinist zijn – de vracht op z’n tablet. Die kan ook aantekenen of een foto maken en een tekst inspreken. Het systeem koppelt deze gegevens automatisch aan de juiste order. Hiermee is het complete traject gedigitaliseerd: van de digitale vooraanmelding van de vracht met de EBA, het wegen, het accepteren van de vracht tot en met het automatisch terugmelden van het gewicht aan alle betrokken partijen. En dat zonder dat er een papieren document aan te pas komt. Voor Grondstoffenbank Agriport was mede het papierloos af kunnen handelen van processen een belangrijke reden om voor digitalisering te kiezen.’

Meer weten? Lees dan ook deze post over onbemand wegen.

Gemeente Vlissingen/Middelburg: gegevens automatisch ‘doorschieten’

Afvalinzameling gemeente Middelburg Vlissingen minicontainers ondergronds containers standaard afvalsoftware PieterBas Automatisering

De complete inzameling van huishoudelijk afval digitaliseren. Van het inzamelen met mini- en ondergrondse containers, pasjesbeheer tot en met het koppelen met de gemeentelijke belastingdiensten. Daarvoor kozen Vlissingen en Middelburg gezamenlijk. Daar komt vrijwel geen papier meer aan te pas, legt Dusée uit. ‘Orders voor het legen van containers worden in het systeem ingepland en per route ingedeeld. Na het inzamelen worden op kantoor de gewichten van de fracties aan de juiste order gekoppeld. Ook het doorbelasten van de inwoners gaat zonder paspier. Via de koppeling met de afdeling belastingen van Middelburg en Vlissingen worden gewichten van het ingezamelde afval ‘doorgeschoten’. Op basis hiervan wordt de reinigingsheffing berekend en via de gemeentelijke belasting doorberekend aan de inwoners. Twee gemeenten die eerder elk met meerdere softwarepakketten werkten, gebruiken daarvoor nu één applicaties’, wordt duidelijk. ‘Daardoor is er niet alleen aanzienlijk minder papier in omloop. Ook zijn de beheerskosten voor het ICT-systeem lager. De twee gemeenten wilden met state-of-the-art technologieën kunnen werken’, zegt hij. ‘Bijvoorbeeld het uitwisselen van standaardformaten als de STOSAG en EBA. Mede ook dit was voor Vlissingen en Middelburg een belangrijke reden hun processen allebei met één ICT-systeem te digitaliseren.’

Meer weten? Lees dan ook deze post over de STOSAG-standaarden.

Jan van der Putten: ‘digitalisering past bij innovatief bedrijf’

Jan van der Putten, Gebr. Van der Putten, digitaal rijden, tablet-boordcomputer 'Digitalisering in de afvalindustrie' PieterBas Automatisering

Alleen al zo’n 200 geleidebiljetten minder in omloop. Dat is voor Gebr. Van der Putten een van de voordelen van digitalisering. De papierberg op kantoor drastisch verminderen, was een belangrijke reden om papierloos te rijden, blijkt uit een interview met Jan van der Putten. Daardoor verdwijnen er meer papieren documenten, zoals ook de rittenstaat en weegbon, zegt Dusée. Het bedrijf heeft het hele traject gedigitaliseerd, van: digitaal plannen, de communicatie met de chauffeur, digitaal rijden, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. ‘Bij veel bedrijven in de afvalindustrie, kiest de nieuwe generatie er voor om digitalisering door te voeren, ziet Dusée in de praktijk. ‘Jan van der Putten is daar een sprekend voorbeeld van.’ Het bedrijf wil met z’n tijd meegaan, bleek ook uit het interview met Jan. ‘We kijken vooruit’, zegt hij daarin. ‘Papier gaat er toch ooit een keer uit. Digitaal rijden is een nieuwe ontwikkeling in de afvalindustrie. Daar wilden we snel bij zijn. We zijn een innovatief bedrijf. Daarom past dat ook bij ons. Bovendien verwachten klanten dat. Ook dat is was reden genoeg om die stap te zetten.’ 

Meer weten? Lees dan ook deze post hoe chauffeurs met een paar klikken digitaal rijden.

Meer weten?

PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste Waste IT-specialist ter wereld. ‘Bedrijven in de afvalindustrie krijgen daardoor toegang tot een groter aanbod van aanvullende softwareoplossingen, zoals software voor route-optimalisatie, mobile solutions, RFID- en weegsystemen’, zei product marketingmanager Hans Buskens direct nadat AMCS-CEO Jimmy Martin de overname bekend maakte. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de AMCS Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering over.

Wilt u meer weten over de standaard afvalsoftware van PieterBas en papierloos werken? Neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste IT-specialist ter wereld. ‘Bestaande klanten profiteren van een breder aanbod van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit en capaciteit van onze wereldwijde organisatie.’, zei AMCS-topman Jimmy Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en meest innovatieve industriespecifieke softwareplatform te leveren voor organisaties in de afval- en grondstoffenketen. De jarenlange ervaring van PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te verwezenlijken.‘

Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *