Planner heeft continu zicht op afzetcontainers en kan snel schakelen

De digitale planner Digitaliserin in de afvalindustrie standaard afvalsoftware containers in het veld in depot PieterBas Automatisering afzetcontainers

Snel en makkelijk schakelen. Dat kan de planner doordat hij continu zicht heeft op alle afzetcontainers. Zowel die in gebruik zijn als die in depot staan. Wijzigingen, als bijvoorbeeld een container weer leeg is na een order, worden automatisch door het systeem verwerkt. Alle gegevens zijn daardoor op elk moment actueel. Met als voordeel dat bedrijven in de afvalindustrie niet onnodig containers bij klanten hebben staan zonder dat die voor ze werken.

Strak plannen

Wanneer komen de containers leeg die nog bij klanten staan en hoeveel lege containers kan ik nog uitzetten? Voor planners zijn antwoorden op deze vragen onderdeel van hun dagelijks werk. Met de ogen gericht op hun beeldscherm zijn ze continu bezig in kaart te brengen wat de status van de containers is. Dat is belangrijk, zegt salesmanager Arjen Cornelisse van PieterBas Automatisering. ‘Bedrijven hebben het druk en moeten dagelijks veel orders afhandelen. Ik zie in de praktijk dat ze soms strak moeten plannen om alle orders uit te kunnen voeren. Dat is een hele puzzel. Nieuwe containers zijn een investering en hebben bovendien een levertijd zodat ze niet één-twee-drie beschikbaar zijn. Overzicht op het containerpark is daarom belangrijk. De afvalsoftware van PieterBas voorziet daar standaard in.’

Afzetcontainers continu volgen

Er zijn drie mogelijkheden, legt Cornelisse uit. ‘Containers in het veld, dat is een overzicht van de laatste mutaties van de containers die in gebruik zijn. Bij een wijziging werkt de PieterBas-software automatisch het overzicht bij. Dat gaat heel snel en gebeurt al direct na bijvoorbeeld het invoeren van de order ‘container plaatsen’. Klanten met een ‘stille’ container die er al een tijdje staat, kunnen dan worden gebeld of de bak vol is en kan worden opgehaald. Containers in depot werkt op dezelfde manier. Een derde mogelijkheid is het tracken en tracen van geplaatste afzetcontainers. Elke keer als een plaatsingsorder is uitgevoerd, worden tegelijkertijd ook de bijbehorende X- en Y-coördinaten geregistreerd. Data wordt continu data uitgewisseld tussen de backoffice en de tablet-boordcomputer. Daardoor is niet alleen steeds bekend waar een wagen is, maar ook wat er op die locatie is gebeurd, bijvoorbeeld een wisseling, plaatsing of afvoer van een container. Omdat ook de bijbehorende gegevens worden vastgelegd, is daarmee bekend welke vracht waar vandaan komt en hoeveel het gewicht is. Dit is een essentieel verschil met de reguliere tracking & tracing waarbij alleen coördinaten worden vastgelegd en er geen link is met het mobiele ordermanagement.’

Minder werk en fouten

Het op basis van actuele informatie zicht hebben op containers heeft volgens Cornelisse meerdere voordelen. ‘Allereerst hebben bedrijven geen schrijfwerk meer. Ze hoeven niet meer met de hand alle containers in een Excel-bestand bij te houden. Dat scheelt niet alleen werk, maar voorkomt ook fouten. Bovendien is het overzicht altijd actueel. Dat voorkomt dat afzetcontainers zoekraken. Omdat ook de mutatiedatum zichtbaar is, blijven containers niet langer staan dan nodig als ze vol zijn. Ook al betaalt een klant huur. Containers die in gebruik zijn om orders uit te voeren, leveren nu eenmaal meer op dan alleen de huur.’

Meer weten? Lees dan ook: vracht met tracking & tracing tot op centimeters nauwkeurig volgen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over digitaal plannen of de standaard afvalsoftware van PieterBas? Neem dan contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *