Pilot Circulus-Berkel: op afroep restafval en GFT inzamelen

De service naar de burger vergroten en tegelijkertijd huishoudelijk afval efficiënter inzamelen. Dat zijn twee van de belangrijke redenen waarom Circulus-Berkel een pilot start met het op afroep legen van containers voor restafval en GFT. Burgers kunnen via internet aangeven dat ze op een van de vaste dagen een container bij de weg willen zetten. De afvalinzamelaar stemt de rijroutes af op de aanmeldingen van de containers. Een kleine 800 huishoudens in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst nemen mee aan de proef die 1 juni startte en een jaar gaat lopen.

Vaak geen of half volle containers bij de weg

In de gemeente Bronckhorst wordt het GFT één keer in de veertien dagen ingezameld en het restafval één keer per maand. De ledigingsfrequentie is al afgenomen omdat nu ook plastic, metaal en karton apart worden ingezameld, burgers meer afval zijn gaan scheiden en ze ook restafval kunnen brengen naar een van de ondergrondse verzamelcontainers. Desondanks komen de chauffeurs van Circulus-Berkel in het buitengebied regelmatig voor niets omdat er geen containers bij de weg staan. Ook zijn ze vaak maar half vol. Met als gevolg dat er onnodig veel kilometers worden gereden en er inefficiënt wordt ingezameld. Behalve op deze ontwikkeling speelt de inzamelaar met de pilot ook in op de toenemend behoefte van bewoners aan het flexibel kunnen aanbieden van afval. Circulus-Berkel koos onder meer voor het buitengebied in de gemeente Bronckhorst omdat de routes goed op elkaar aansluiten en het Recycleplein in Zutphen vlakbij is. Daardoor kan snel worden geschakeld als er bijvoorbeeld een wagen of chauffeur bij moet komen, wordt duidelijk uit een toelichting van een woordvoerder.

Voordelen op afroep inzamelen

Verhogen van de service is een belangrijk doel van de ‘Inzamelen op maat’. Burgers kunnen zelf kiezen voor een inzamelfrequentie, passend bij het eigen huishouden of de behoeften van het moment. Inwoners van het buitengebied die aan de proef meedoen, kunnen via internet aangeven wanneer ze willen dat hun container wordt geleegd. Behalve dat heeft de proef een belangrijk milieuvoordeel: het voorkomt dat er onnodig kilometers worden gereden en vermindert daarmee de CO2-uitstoot. Omdat mens en materieel gerichter worden ingezet, afgestemd op de behoefte van burgers, levert de pilot ook nog eens een kostenbesparing op. Inmiddels heeft Circulus-Berkel twee inzamelingen achter de rug. Hoewel de inzamelaar aangeeft nog geen voorspellingen te kunnen doen over de uitkomsten, blijk al wel een verandering van een patroon. Zo  verviervoudigde het aantal aanmeldingen. Met name het feit dat burgers vooraf plannen en hun lediging op voorhand aanvragen, blijkt zo aan het begin van de pilot een opmerkelijk eerste constatering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *