Omrin levert GFT aan bij Orgaworld op basis van open standaard EBA

Orgaworld Omri open standaard EBA PieterBas Automatisering

Vrachten vooraf aanmelden op basis van de open standaard EBA, de elektronische begeleidingsbrief afvalstoffen. Die mogelijkheid hebben sinds kort de Friese inzamelaar Omrin en Shanks-dochter Orgaworld. De EBA-koppeling tussen IBS bij Shanks en PieterBas bij Omrin werd recent officieel in gebruik gesteld. ‘Omrin meldt vanaf twee locaties vrachten vooraf digitaal aan bij de hoofdlocatie van Orgaworld in Drachten. Na het lossen wordt het gewicht automatisch aan betrokken partijen teruggemeld’, vertelt Marco van den Bremer, hoofd IT commercial waste Shanks Nederland.

>> Foto: De ondertekening van de service level agreement na de ingebruikname van de EBA-koppeling.

Processen efficiënter inrichten

Orgaworld verwerkt het GFT-afval dat Omrin bij huishoudens in Drachten inzamelt tot compost. Al het papierwerk voor het transport van het GFT-afval van Omrin naar Orgaworld is met de komst van de EBA gedigitaliseerd. ‘We kunnen ons proces nu efficiënter inrichten door snellere afhandeling op lokatie en minder administratieve handelingen’, aldus Steven van der Velde, directeur commercie & logistiek van Omrin tegen de Afvalgids. Volgens Klaas van den Berg, general manager Orgaworld Nederland, maakt de EBA-koppeling het operationeel ook makkelijker. ‘We weten nu dat er een transport aankomt.’ Voor zover bekend is het een van de eerste keren dat commerciële bedrijven op basis van de EBA papierloos rijden, weet IT-verantwoordelijk Van den Bremer van Shanks. ‘Bij bedrijven van deze omvang komt dat nog niet zo vaak voor. De EBA-koppeling is onderdeel van een groter Shanks-project om papierloos te rijden’, vertelt hij. ‘Inmiddels ontvangen we papierloos vrachten op onze stort- en verwerkingslocaties. Ook rijden we zelf papierloos vanaf eigen vestigingen en andere locaties.’

Sneller werken en minder handling

Marco van den Bremer van Shanks is blij met de ingebruikname van de EBA-koppeling tussen Omrin en Orgawold. ‘We hebben samen met Omrin aan de wieg gestaan van de EBA, nu zo’n drie jaar geleden toen Omrin-directeur Jan Beijert en een collega op het idee kwamen van een standaard koppeling. Nu zijn we zover dat we er ook zelf gebruik van kunnen maken.’ Papierloos rijden, noemt hij als een van de grote voordelen van de open standaard. ‘Onze eigen administratieve processen en die van de klant zijn niet meer afhankelijk van het papiertje dat de organisatie door moet. Daardoor gaan processen sneller. Ook is er minder handling en is de foutkans kleiner omdat gegevens niet opnieuw ingeklopt hoeven te worden. Al vergt digitalisering, zoals werken met de EBA, wel een aanpassing van de manier van werken en de controle daarop.’

Proces papierloos maken

Volgens Van den Bremer van Shank wacht de Nederlandse afvalindustrie nog wel een uitdaging. ‘Zo moet eerst de digitale beoordeling voor het storten op orde zijn voordat je echt helemaal papierloos kunt rijden. Het papier kan al langer uit de cabine van de vrachtwagen, zeker als bedrijven met een boordcomputer rijden. Maar er moet meer gebeuren om het hele proces papierloos te maken. Veel daar aan gerelateerde processen hebben nog papier nog nodig. Zo wordt het papieren geleidebiljet bijvoorbeeld ook gebruikt om een handtekening voor ontvangst op te zetten. Behalve dat is de EBA nog geen volwassen standaard voor een robuuste interactie tussen twee bedrijven. Zo weet bijvoorbeeld de ontvangende partij nog niet of de opgestuurde gegevens correct zijn. Dat is pas bekend als de vracht op de weegbrug staat en dan is het feitelijk al te laat. Reden genoeg om met betrokken bedrijven in de afvalinzameling en -verwerker een volgende stap te zetten’, aldus Van den Bremer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over papierloos rijden en de EBA? Neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *