Omrin leegt ondergrondse containers efficiënter door STOSAG-koppeling

Ondergrondse container Omrin dynamische routeplanning PieterBas Automatisering

Hoe kun je ondergrondse verzamelcontainers efficiënt blijven legen terwijl er in het verzorgingsgebied jaarlijks een paar honderd bij komen? Voor die uitdaging stond de Friese inzamelaar Omrin. ‘Omdat er meer containers zijn – en bij blijven komen – moeten chauffeurs vaker op pad om ze te legen. Hoe kunnen routes dan nog steeds optimaal worden ingepland’, was de vraag aan business consultant Piet van der Veen en business intelligence-specialist Hans Mansens van Omrin. De oplossing werd gevonden in het samen met Pieter Bas en Bwaste ontwikkelen van een STOSAG-koppeling. Vanuit het verzamelcontainersysteem van BWaste kan daardoor een volmelding worden gedaan in de PieterBas-software. Op basis daarvan wordt automatisch een order aangemaakt.


Piet van der Veen Omrin expertsessie PieterBas AutomatiseringHans Mansens expertsessie PieterBas AutomatiseringPiet van der Veen en Hans Mansens gaven tijdens de expertsessie die PieterBas Automatisering organiseerde een presentatie over het Omrin-project ‘Optimaliseren planning en verbeteren vulgraad’.

Meer weten? Lees dan de post Expertsessie #PieterBas: ‘resultaten boeken met slimme data-analyse’


Druk op planning

Bijna 2.000 ondergrondse containers staan er in het verzorgingsgebied van Omrin, zeggen Van der Veen en Mansens. ‘Hoe meer containers er zijn, hoe belangrijker het wordt om de routes voor het legen goed in te plannen. We merkten in de praktijk dat dat niet altijd lukte, dat het op de planning begon te knijpen. Soms waren chauffeurs net te laat om een container te legen en stonden er al zakken naast. Dat leverde dan weer klachten op en dat is natuurlijk het laatste wat we willen.’ Het investeren in software om het inplannen van de routes te automatiseren, bleek nog ‘een brug te ver, werd hen duidelijk.

Aantal klepbewegingen bepaalt vulgraad

‘Intern is toen besloten om eerst meer gegevens te verzamelen over het legen van de containers. Dat zou meer kennis opleveren om routes beter te kunnen inplannen en om de capaciteit van een ondergrondse verzamelcontainer nauwkeuriger te bepalen, was de gedachte. ‘We hebben eerst van de bestaande data een analyse gemaakt. Bekende informatie is behalve het aantal containers ook de vulgraad. Op basis van het aantal klepbewegingen weten we hoe vaak er een afvalzak in een container is gegooid. We hebben in kaart gebracht na hoeveel klepbewegingen een container werd geleegd, hoe veel kilo er dan in zat en of een container bij die waarden ook echt vol was. Het principe van kleppen tellen werkt namelijk niet als er bijvoorbeeld veel kleinere pedaalemmerzakken in worden gegooid of zakken waar weinig afval in zit. Het scheelt nogal wat als er 400 kilo in een container kan en er lijkt maar 200 kilo in te zitten.’

Order op basis van automatische volmelding

Op basis van de cijferanalyse hebben Van der Veen en Mansens een voorspelling gedaan wanneer containers geleegd moeten worden. ‘Het uitgangspunt daarbij is geweest hoe snel een container wordt gevuld. Is dat bijvoorbeeld 2 procent of 25 procent per dag? Als we weten hoe snel een container zich vult, kunnen we uitrekenen wanneer een container vol is en wanneer deze moet worden geleegd. Om dit te kunnen automatiseren hebben we een STOSAG-koppeling gemaakt. Vanuit het verzamelcontainersysteem van BWaste wordt een volmelding gedaan in PieterBas. Op basis daarvan wordt automatisch een order aanmaakt die de planner in de route indeelt en naar de boordcomputer stuurt. Om de de beschikbare chauffeur en materieel rond zon- en feestdagen optimaal te kunnen inzetten, worden die containerledigingen met de hand aangemaakt.’

STOSAG-koppeling enorme verbetering

Het inplannen van de orders die met de hand worden aangemaakt, gebeurt onder meer op basis van de capaciteit die nog over is en de bakken die zich snel vullen, vertellen ze. ‘Alhoewel de STOSAG-koppeling tussen BWaste en PieterBas een enorme verbetering is, moeten er nog stappen worden gezet. Ideaal is dat de planner ’s morgens op een knop drukt, een overzicht krijgt met alle ingeplande auto’s en dat alleen maar hoeft te controleren. Automatisering is een manier om dat doel te bereiken, maar daarvoor is dan wel een een cultuurverandering nodig. Onze ervaring is dat dat verhoudingsgewijs een grotere inspanning kost dan de automatisering. Dat is een weerbarstig proces. Het gaat niet alleen om ICT, maar vooral ook om mensen. Het doorvoeren van veranderingen vraagt tijd en tact. Dat gaat niet vanzelf. Daar zijn we inmiddels wel achter gekomen.’

Meer weten?

Meer weten over de STOSAG of een andere open standaard? Kijk dan in het dossier ‘Regelgeving en Open Standaards‘.

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vindt u dit een interessante post en heeft de informatie u geholpen? Deel de post dan dan via sociale media. Dat kan door op een van de knoppen boven de tekst te drukken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *