Nieuwe stortbelasting standaard in de PieterBas-software!

Stortbelasting PieterBas AutomatiseringTegen alle bezwaren van de afvalindustrie in heeft Rutte II de stortbelasting weer ingevoerd. Voor elke ton die wordt gestort moet een bedrag van 17 euro worden betaald.

Maar voor welke fracties is de stortbelasting van toepassing en hoe werkt dat in de PieterBas-software?

De redactie van het PieterBas-blog ging op onderzoek en kreeg de antwoorden van applicatieconsultant Henno Pels.

Sinds wanneer is de stortbelasting van toepassing?
‘Nadat in 2012 de stortbelasting was afgeschaft, is die per 1 april 2014 weer ingevoerd. De belasting wordt per ton berekend over de producten en/of artikelen, die worden gestort. Hiervoor moet een bedrag van 17,- euro per ton worden betaald. Aanvankelijk zou dat 51 euro per ton zijn.

Maar omdat de stortbelasting eerder wordt ingevoerd – op 1 april in plaats van 1 oktober van dit jaar – heeft toenmalig staatssecretaris Weekers het tarief verlaagd. Daardoor hoopte hij alsnog 25 miljoen op te halen. Uiteindelijk wil het kabinet met de stortbelasting 100 miljoen bij de sector innen. Het PieterBas-blog berichtte daar al eerder over.’

Waarop is de afvalstoffenbelasting op van toepassing?
‘Op alle afval die wordt gestort en dus niet worden gerecycled. De belasting gaat in op moment dat afvalstoffen ter verwijdering worden afgegeven. Het bedrijf dat het afval stort wordt belast en dus niet de (tussen)schakel in de afvalketen.’

Hoe werkt de stortbelasting in de PieterBas-software?
Henno Pels
‘Als eerste wordt voor de berekening van de stortbelasting een aparte opbrengstsoort aangemaakt die als basis opbrengstsoort voor stortbelasting wordt gedefinieerd.

In PB-Balance G3 C/S  en PB-Balans G3 Express is dit te vinden bij systeembeheer en dan onder voorkeuren applicatie en factuur. Daar wordt bij opbrengst de stortbelasting aan de aangemaakte opbrengstsoort gekoppeld.

In PB4All en PB-Transport Express wordt dit ingesteld bij wegen, onder bon settings  en dan bij overzichten. Ook hier kan dan bij opbrengst de stortbelasting aan de aangemaakte opbrengstsoort worden gekoppeld.

Bij het invoeren van de tarieven kunnen daarna de betreffende producten en/of artikelen aan de stortbelasting worden toegevoegd. Bij de facturatie wordt de stortbelasting dan per bon berekend.’

Hoe vindt de afdracht plaats?
‘Elke keer als er stortbelasting moet worden afgedragen, kan in de PB-Software op basis van de gedefinieerde opbrengstsoort een overzicht worden samengesteld. Op dit overzicht wordt de af te dragen stortbelasting apart gespecificeerd.’

Welke module is er nodig voor het registreren van de stortbelasting?
Bedrijven die stortbelasting moeten afdragen, werken met de splinternieuwe module Stortbelasting. De module voor de oude Afvalstoffenheffing kan hierop worden ingeruild. Collega Bart Punselie kan hier meer over vertellen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: (024) 358820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl’

Naschrift redactie:
Bart Punselie kan bedrijven ook verder informeren over de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt. Bart is bereikbaar via telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Wilt u op de hoogte blijven van de stortbelasting of andere ontwikkelingen in de afvalindustrie? Volg PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *