Met de module productie- en voorraadbeheer constant zicht op afval- en grondstoffenstromen

Module productie- en voorraadbeheer granulaat productie en voorraden video Pieter Bas Automatisering

Continu zicht op de productie en actuele voorraden van verwerkers en recycelaars. Dat kan met de module productie- en voorraadbeheer van het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas Automatisering. Behalve de aan- en afvoer over de weegbrug, kunnen ook alle afval-, productie- en grondstofstromen op het terrein worden geregistreerd. De ingebouwde tracking- en tracingfunctionaliteit biedt bovendien de mogelijkheid om de afgevoerde producten en/of grondstoffen te herleiden naar de oorspronkelijk aangevoerde afvalstoffen.

Recycling: bijzonder productieproces

Het recyclen van afval is een zogeheten divergerend productieproces: uit één grondstof (afval) worden meerdere nieuwe producten gemaakt (bijvoorbeeld steen, granulaat of houtsnippers). De tegenhanger daarvan is een convergerend productieproces: van meerdere grondstoffen en/of onderdelen wordt één product wordt gemaakt (veel onderdelen maken één fiets).

Productieprocessen in de afvalindustrie automatiseren

Met de standaard afvalsoftware van PieterBas kunnen afvalverwerkers en recycelaars divergerende productieprocessen automatiseren. Hierdoor hebben bedrijven continue een up-to-date zicht op de status van afval- en verwerkingsstromen. Denk aan actuele voorraadposities, stofconversies (hoeveel puin is omgezet in granulaat) en productiecijfers. Behalve dat kan met tracking & tracing nauwkeurig de herkomst van iedere partij afval- en grondstof worden herleid.

Productie- en voorraadbeheer

Be- en verwerkers van afvalstromen die een goed zicht willen hebben op hun actuele productie en voorraden gebruiken daarvoor de module productie- en voorraadbeheer. De module voorziet onder meer in de aan- en afvoer via de weegbrug  (inclusief klant en project van herkomst), het opboeken van afvalstoffen op interne voorraadlocaties (bijvoorbeeld puin), de registratie van het productieproces en het opboeken van geproduceerde voorraden grond- en bouwstoffen (bijvoorbeeld granulaat). Behalve voor het aansturen van de productie komen deze cijfers ook van pas bij projectbegrotingen en nacalculaties.

Tracking & tracing

Grondbanken en -reinigers gebruiken de module productie- en voorraadbeheer ook voor zorgvuldige tracking & tracing van partijen door de productie en keten heen. Partijen of delen daarvan krijgen productieproces een unieke batchnummer. Die koppeling kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Daardoor wordt vastgesteld wat er op verschillende momenten met een partij grond is gebeurd. Vervuilde grond kan bijvoorbeeld door het hele reinigingsproces worden gevolgd; van klant/leverancier, reiniging, opslag tot aan het opnieuw gebruiken van de schone grond.

Bijzondere boekingen

De productiemodule van PieterBas gaat daarmee veel verder dan het simpelweg wegen en registreren van de aan- en afvoer bij het recyclingbedrijf. De module voorziet ook in bijzondere boekingen, waaronder:

  1. Opboeken gewogen afvalstoffen op een interne voorraadlocatie of -vak
  2. Verplaatsen van partijen/voorraden, bijvoorbeeld nadat ze voor analyse tíjdelijk waren opgeslagen
  3. Het samenvoegen van partijen (bijvoorbeeld grond) met dezelfde normering, zoals een analyse
  4. Productie boeken: in één boeking het afval van de voorraadlocatie, via een productielocatie omzetten in voorraden nieuwe materialen, verontreinigde grond wordt bijvoorbeeld in de grondwasinstallatie verwerkt tot gereinigde grond grond en een residu (zie illustratie)
  5. Afboeken van afgevoerde materialen van interne voorraden, zoals verkocht granulaat, al dan niet via de weegbrug
  6. Balansen voor bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van nat en droog correcties op voorraadposities
  7. Voorraadbeheer per soort locatie, zoals voorraadlocaties (hoeveelheden op het terrein, waaronder aangeleverde afval, de gescheiden fracties en producten),  productielocaties (waar het afval wordt verwerkt) en balanslocaties (die worden gebruikt voor inzicht in eventuele correcties, zoals vochtverlies)
  8. Documenten aan een partij koppelen, zoals foto’s, tekstbestanden, PDF’jes (bijvoorbeeld keurings- of analyserapporten)

Meer weten?

Lees dan ook:
Met productiemodule grondstromen nauwkeurig registreren (video)

Wilt u meer weten over de module productie en voorraadbeheer? Neem dan contact op met accountmanager Bart Punselie, telefoon (024) 3585820, email bpunselie@pieterbas.nl Hij kan u ook alles vertellen over de standaard afvalsoftware.
Of volg PieterBas op PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *