Mag een afvalpas zonder Diftar? Drie vragen over de AVG in de afvalindustrie

Diftar AVG Privacy afvalindustrie Monique Hennekends privacy-advocaat whtepaper boek 'Privacy in de afvalindustrie' AFAS Software PieterBas Automatisering Waste Insight

Mag een afvalpas zonder Diftar, wat te doen als een burger om zijn persoonsgegevens vraagt en wat mogen gemeenten en afvalinzamelaars doen met stortgegevens? Het zijn drie van de meest gestelde vragen die privacy-advocaat Monique Hennekens in de praktijk tegenkomt. Het PieterBas-blog vat de antwoorden samen die ze voor het Waste Insight-blog op een rij zette. Hebt u ook een vraag aan Monique Hennekens? Stel die dan onder bij de reacties . Misschien vindt u uw vraag dan wel wel terug in de herdruk van ‘Privacy in de afvalindustrie’ dat later dit jaar verschijnt bij Bol.com.

Meer weten? Lees dan ook de post op het Waste Insight-blog: de drie meest gestelde vragen en antwoorden over de AVG in de afvalindustrie.

Mag een adresgebonden afvalpas zonder Diftar?

‘Dat mag. Gemeenten mogen burgers een adresgebonden afvalpas geven als zij daar in ieder geval een grondslag en een welbepaald doel voor hebben. Een gemeente mag persoonsgegevens verwerken als dit voor de afvalinzameling noodzakelijk is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adresgegevens en het nummer van een afvalpas dat is gekoppeld aan een adres. Zonder welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doel mogen geen persoonsgegevens worden verwerkt. De doelen moeten zijn bepaald voordat de persoonsgegevens met de afvalpas worden verwerkt. De inwoners die een afvalpas krijgen, moeten op voorhand worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens met die afvalpas. Gemeenten mogen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken. Zo mag bijvoorbeeld het tijdstip dat de container met de afvalpas wordt geopend niet worden verwerkt als het doel routeoptimalisatie is.’

Meer weten? Lees dan ook de post: mag een afvalpas zonder Diftar?

Wat te doen als een burger vraagt om kopie van zijn persoonsgegevens?

‘In principe voldoen aan zijn verzoek. Iedereen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht op inzage in die gegevens. De AVG vereist dat de verwerkingsverantwoordelijke – zoals de gemeente – binnen een maand moet voldoen aan het inzageverzoek, dan wel aangeeft waarom dat nog niet is gelukt. De burger moet niet alleen een kopie krijgen van zijn persoonsgegevens, maar ook een omschrijving van het doel van de verwerking en de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt. Een andere manier om te voldoen aan het inzagerecht is het gebruiken van een portaal waar de burger zelf kan inloggen om zijn gegevens te bekijken. Er moet wel worden gecontroleerd of de verzoeker inderdaad degene is van wie hij gegevens opvraagt. Dat kan bijvoorbeeld door het adres van de verzoeker te controleren in combinatie met het nummer van de afvalpas. Als bij de persoonsgegevens van de verzoeker ook gegevens van derden staan, zoals stortgegevens van een eerdere bewoner op hetzelfde adres, moeten die gegevens óf verwijderd worden, óf die derde zou zijn mening daarover moeten kunnen geven.’

Meer weten? Lees dan ook: wat te doen als een burger vraagt om zijn kopie persoonsgegevens?

Wat mogen gemeenten en afvalinzamelaars doen met stortgegevens?

‘Met stortgegevens bedoel ik gegevens die zijn gekoppeld aan een adres, zoals de datum en het tijdstip van het openen van een ondergrondse container met een adresgebonden afvalpas of het moment van lediging van minicontainers. Ook dit zijn persoonsgegevens, want er is een directe link tussen de datum van lediging of het openen van een container, gekoppeld aan het adres van een inwoner. Dat brengt mee dat deze gegevens dus alleen mogen worden verwerkt als daar in ieder geval een gerechtvaardigd doel voor is vastgelegd. Om dat doel te kunnen bereiken moeten de stortgegevens noodzakelijk zijn. Een doel voor het verwerken van stortgegevens kan behalve Diftar bijvoorbeeld ook zijn ‘de controle op de naleving van de afvalstoffenverordening om illegaal gebruik van inzamelvoorzieningen voor huishoudens op te sporen en daarop te handhaven’. Dit soort doelen moeten wel van tevoren zijn bepaald en vastgelegd. Bovendien dienen de inwoners geïnformeerd te zijn over deze doelen, en de verwerking van hun afvalpas en stortgegevens. Is er van tevoren geen doel bepaald waarvoor stortgegevens nodig zijn of zijn de inwoners niet geïnformeerd, dan zullen de al geregistreerde gegevens moeten worden vernietigd.’

Meer weten? Lees dan ook: wat mogen gemeenten en afvalinzamelaars doen met stortgegevens?

Meer weten?

Dit artikel is samengesteld op basis van posts die privacy-advocaat Monique Hennekens schreef voor het waste Insight-blog. Wilt u meer weten over de AVG in de afvalindustrie? Kijk dan in het dossier ‘Regelgeving en open standaards’.

Monique Hennekens is ook auteur van het boek ‘Privacy in de afvalindustrie’ dat is te bestellen bij Bol.com. Wilt u meer weten over privacy in de afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *