Logistiek Zonder Papier

‘De overdracht van data is real time.’ Dit noemt Manuel Villena van Logistiek Zonder Papier (LZP) als een voordeel van zijn digitale begeleidingsbrief. ‘Daardoor weten betrokken partijen op elk moment welke order onderweg is, waardoor bij afwijkingen direct kan worden gereageerd. En iedereen wordt na ontvangst van een lading ook nog eens automatisch geïnformeerd.’

Door de digitale begeleidingsbrief nemen de administratieve lasten enorm af, noemt Villena als ander pluspunt. ‘Er wordt minder papier gebruikt, waardoor de directe besparingen aanzienlijk zijn. Bovendien wordt ook de CO2-uitstoot teruggedrongen door kortere stilstandstijden van de vrachtwagens.’

De digitale begeleidingsbrief zorgt er ook voor dat het hele proces efficiënter verloopt, stelt Villena. ‘Dat scheelt tijd. Zo gaat bijvoorbeeld de afhandeling van vrachtwagens op weegbruggen sneller. En de voordelen die ik noem, hebben alleen nog maar betrekking op het afvalvervoer. Denk eens aan de besparingen die over hele logistiek sector gehaald zouden kunnen worden.’

Logistieke ketens verbinden
LZP verbindt de logistieke ketens, zegt Villena desgevraagd. ‘Van afzender, verlader, transporteur tot ontvanger, inclusief de handhaving en alle mensen die in een keten werken. En dit over de landsgrenzen heen’, benadrukt hij’, zowel voor transporten over de weg als ook over het water en het spoor. Met onze digitale variant van transportdocumenten zijn alle gegevens direct voor alle betrokkenen en handhavers in te zien in ons systeem, LoadIT: een systeemonafhankelijke gateway.’

LZP probeert ook grensoverschrijdende verbindingen te creëren, maakt Villena duidelijk. ‘Bij bijvoorbeeld het nationale afvalvervoer in België of het grensoverschrijdende afvaltransport is het wettelijke kader nog niet geregeld. We nemen het voortouw om tot wetsveranderingen te komen.’

Koppeling met andere aanbieders
‘Ja zeker’, dat kan Villena kort en onomwonden antwoorden op de vraag of LZP met andere aanbieders koppelt, waaronder Pieter Bas Automatisering. ‘Zonder deze koppelingen is de gedachte van digitaal verbinden een wassen neus. En daarom hebben we natuurlijk ook een koppeling met PieterBas. We zijn marktleider en daarom verplicht om met alle systemen te koppelen. Je wilt verbindingen creëren. Sommige partijen zijn hierin nog helaas afwachtend, maar ik ben er van overtuigd dat de toekomst een open netwerk zal zijn. Al in 2008 riep ik partijen op om hieraan mee te werken.’

STOSAG
Villena is niet alleen een fervent pleitbezorger van het koppelen met andere systemen, maar ook van de open standaard STOSAG. ‘Eindelijk hebben de betrokken brancheverenigingen onder leiding van TLN dit opgepakt’, zegt hij. ‘En nu maar hopen dat iedereen het er snel over eens is en dat de open standaard voor digitale begeleidingsbrieven daadwerkelijk snel wordt geïmplementeerd. De markt wil duidelijkheid’, weet Villena.

‘Niet alleen maar praten, maar doen, zou ik zeggen. Ik zie dat meer en meer organisaties in de afvalsector voor transparantie kiezen of dat de ontdoeners dit van hun afvalinzamelaar verlangen. Dat ze juist willen laten zien wat er wordt vervoerd, dat er niets te verbergen is. Ik ben er zeker van dat dit zich zal vertalen in een commercieel voordeel voor deze organisaties. Dus laten we dit punt snel afhandelen. Ik kan niet wachten!’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *