LMA heeft voor grensoverschrijdende afvaltransporten direct toegang tot Terra

Het LMA heeft sinds kort direct toegang tot Terra, het systeem om grensoverschrijdende afvaltransporten in te registreren. Gegevens in Terra kunnen voortaan makkelijker worden gekoppeld aan die in Amice. Controlerende instanties hebben hierdoor een totaalbeeld van de afvalstromen, zegt Hans Neele van het LMA in aanvulling op een publicatie op de LMA-website.

In Terra worden EVOA-beschikkingen geregistreerd, een Europese verordening voor grensoverschrijdend transport van afvalstoffen. Het gaat om transportmeldingen, ontvangstmeldingen verwerkingsmeldingen. ‘Die worden niet gemeld in Amice, maar in Terra’, legt Neele uit. ‘Omdat Terra een op zichzelf staand systeem is, kon het LMA alleen in Amice het vervoer van afvalstoffen checken, Om dat voor grensoverschrijdend transport ook in Terra te kunnen doen, moest een aparte aanvraag worden ingediend. Doordat het LMA nu ook direct toegang heeft tot Terra, hoeft dat niet meer. Dat gaat niet alleen sneller, het geeft ook direct een totaalbeeld van alle gegevens die met een afvalstroom hebben te maken.’

Kennisgeving grensoverschrijdend afvaltransport
Bedrijven die afval over de grens willen transporteren moeten hiervoor een kennisgeving aanvragen. De EVOA geldt voor alle grensoverschrijdende transporten; van en naar elke ander land (ook buiten Europa). Of een bedrijf een kennisgeving moet aanvragen voor het afvaltransport is afhankelijk van het land van herkomst en land van bestemming, de verwerking van het afval en de soort afvalstof. Als er een kennisgeving nodig  is, moet deze worden indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), afdeling EVOA en Besluiten. Bij in- en doorvoer ontvangt de ILT de kennisgeving van de buitenlandse autoriteit. Het transport mag pas plaatsvinden na toestemming van het land van herkomst en het land van bestemming, en eventueel van doorvoer. Het transport van afvalstoffen moet drie werkdagen van te voren worden aangemeld bij de bevoegde autoriteiten van de betrokken landen.

Meer weten? Lees dan ook:
LMA versterkt zicht op internationale afvalstromen
EVOA-vergunningen: afval over de grens

Foto: Stichting Vervoersadres Afvalstoffen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *