Jubilerend Welvaarts: ‘al 40 jaar innovatief in mobiele weegsystemen’

Welvaarts Weegsystemen geijkt mobiel wegen PieterBas Automatisering

Zo’n 15 jaar geleden ontwikkelden we een modulair weegsysteem dat sindsdien al ettelijke malen door collega-bedrijven in de afvalindustrie is ‘opgepakt’. Volgens Eddy van der Aa van Welvaarts Weegsystemen is dit voorbeeld tekenend voor de innovatieve rol van het bedrijf, gespecialiseerd in mobiele weegsystemen. ‘We investeren jaarlijks ruim 10 procent van onze omzet in R&D. Of het nu om nieuwe ontwikkelingen gaat van wagens, elektronica of software.’ Proactief anticiperen op nieuwe tendensen is daarbij een speerpunt, blijkt. ‘Nog voordat nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, zijn wij daar al volop mee bezig. Daar staan we ook om bekend. En dat doen we al vier decennia.’ Het PieterBas-blog sprak met Eddy van der Aa voor het 40-jarig jubileum van Welvaarts.

>> Foto: de ijkhal van Welvaarts Weegsystemen waar wagens met mobiele weegsystemen worden geijkt en gecertificeerd.

Collegiaal familiebedrijf

Continu onderzoeken en ontdekken hoe er op een andere, nieuwe manier mobiel kan worden gewogen. Dat is volgens Van der Aa de passie van iedereen die werkt bij Welvaarts. ‘We zijn een familiebedrijf met een relatief kleine groep medewerkers; zo’n 25. In een collegiale sfeer zijn we constant bezig met ontwikkeling. Daarbij werken we graag samen met klanten. We zien hen als partners. Meedenken over mogelijk oplossingen voor problemen is daarbij belangrijk. Het gaat ons er niet om dat we eenmalig hard- en software produceren en verkopen. Nee, wij gaan verder. We werken vooral aan langdurige relaties. Klanten kiezen niet voor ons omdat we sec alleen maar een leverancier zijn. Ze willen sparren met een specialist die steeds voorop loopt, weet wat er in hun markt speelt en daardoor op elk moment een antwoord heeft als zich een probleem aandient. We zeggen dit niet alleen, maar praktiseren dat ook. Net zoals de sterke focus op R&D is ook dit een belangrijke pijler onder het bedrijf.’

Samenwerking gemeente Amsterdam

Welvaarts is gespecialiseerd in mobiele weegsystemen voor uiteenlopende sectoren, waaronder de afvalindustrie. Digitale data-overdracht staat daarbij centraal. Het gaat met name om gewichten, zegt Van der Aa. ‘Afvalinzamelaars, zowel overheden als bedrijven, kunnen op basis van de geregistreerde gewichten routes optimaliseren en zo kosten besparen. ‘We wegen bijvoorbeeld al zo’n 20 jaar de ondergrondse containers van de gemeente Amsterdam. Ook daar is data leveren voor het optimaliseren van de inzamelroutes belangrijk.’ Ooit begon dat met een memory card, blikt hij terug. Nu wisselen we data uit tussen de boordcomputer in de wagen en de cloud. Welke technologieën we nog gaan gebruiken, weet ik niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Zeker is wel dat lang voor de tijd dat nieuwe technieken ruim voorhanden zijn, Welvaarts ze heeft toegepast. Daar staan we nu eenmaal om bekend en dat blijven we ook doen.’

Meer weten?

De Demodag van Welvaarts Weegsystemen is op donderdag 21 juni. Ook PieterBas is er bij om belangstellenden te informeren hoe mobiel wegen werkt in combinatie met standaard afvalsoftware van PieterBas.

Wilt u meer weten over de PieterBas-software? Kijk dan op de pagina ‘Wat leveren wij’. Of neem contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 35858920, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *