HVC rijdt met EBA 1.1 geleidebiljetten op PieterBas-weegbruggen

De EBA is koud gelanceerd of EBA 1.1 doet al weer z’n intrede. De nieuwste versie van de elektronische begeleidingsbrief afvalstoffen werd met succes getest bij HVC Energie. Op de locatie van de Slib VerwerkingsInstallatie (SVI) in Dordrecht zijn de weegbruggen geautomatiseerd met de afvalsoftware van PieterBas Automatisering. Door de nieuwe open standaard EBA 1.1 kunnen nu vrachtwagens komen aanrijden van HVC Grondstoffen dat werkt met CLEAR.net en Wastehub. Nu de EBA 1.1 zich in de praktijk bij HVC heeft bewezen, gaat een pilot bij SORTIVA in Alkmaar draaien. ‘De eerste keer ging het in totaal om 12.000 ritten’, rekent Business Proces Manager Frits de Haas voor. ‘Met totaal 70.000 ritten per jaar gaat het bij de tweede pilot om aanzienlijk grotere getallen’, zegt hij. ‘De SORTIVA-locatie in Alkmaar, waar de PieterBas-software draait, kan met de EBA 1.1 vrachtwagens ontvangen van HVC Grondstoffen dat met CLEAR.net werkt.’

>>Foto HVC: een van de speciaal ontwikkelde trailers die voor het slibtransport worden gebruikt.

Stekker er in en draaien

De tweede testperiode kan zonder noemenswaardige voorbereidingen van start, verwacht De Haas. ‘Het is een kwestie van de stekkers er in pluggen en draaien. Dat is het grote voordeel van de EBA, vindt hij. ‘Het is een protocol op basis van een open standaard. Alle partijen die dat protocol gebruiken, werken eenduidig, op dezelfde manier. Vanzelfsprekend moeten de systemen wel ‘EBA-proof’ zijn.’ Hij noemt desgevraagd nog een voordeel. ‘Omdat de EBA werkt op basis van een open standaard kunnen de backoffice-systemen worden ontkoppeld. Daardoor is in de organisatie alle data altijd beschikbaar, op elk moment; actueel en volledig. Omdat data geautomatiseerd wordt uitgewisseld, gebeurt dat ook nog eens foutloos. Ook dat is een niet onbelangrijk voordeel van de EBA.’

Besparingen

Als ook de pilot in Alkmaar met succes wordt afgerond, gaat HVC de EBA 1.1 verder uitrollen, zegt De Haas. Vervanging van de papieren begeleidingsbrief door de digitale versie, levert het bedrijf een aanzienlijk besparing op. Zo is tijdens de pressure coocker sessie, die de basis voor de EBA heeft gelegd, berekend dat één hardcopy begleidingsbrief een organisaties tussen de 7,50 en 15 euro per formulier kost. Die kostenreductie zit ‘m, behalve de besparing op productiebossen, vooral in de efficiëntieslag die HVC daarmee kan maken, maakt De Haas duidelijk. ‘We halen niet alleen al het papier, maar ook veel handling uit de operationele processen. Het invullen, afgeven, administreren en archiveren kan allemaal achterwege blijven.’

EBA 1.1 op basis van AAR en NAR

De EBA 1.1 is de nieuwste versie van de open standaard waarin de ervaringen van de bedrijven zijn verwerkt die in de ontwikkelfase bij de EBA waren betrokken. De 1.1-versie heeft onder meer twee implementatieprofielen gekregen voor vooraanmelding: de NAR (Niet Actieve Rit) en de AAR (Actuele Actieve Rit). Het verschil tussen AAR EN NAR is dat er in resp. 1 of 2 stappen aan de weegbrug wordt gemeld. ‘Welke vooraanmelding wordt gebruikt (AAR of NAR) kan in een ‘profiel-ID’ worden weergegeven’, legt De Haas uit. Met een WaybillStatus kan de status van een transportdocument worden aangegeven: ‘actief’ of ‘niet actief’. Hieruit blijkt van welke ingeplande lading het transport nog moet beginnen (status: ‘niet actief’) en welke vracht is geladen en onderweg naar een verwerker (status: ‘actief’). Het systeem van HVC werkt op basis van de NAR in combinatie met een app. De chauffeur geeft met een druk op de knop aan dat de status van de vracht actief is geworden.

Lees ook:
Vooraanmelding EBA uitgewerkt in AAR en NAR

PieterBas-klanten rijden al met de EBA

Behalve de AAR en NAR is er in de EBA 1.1 nog meer veranderd. Zo kan in de nieuwste versie van de EBA in een extensie worden aangegeven naar welk technisch adres de weegbevestiging moet worden gestuurd. Ook is in de EBA-Waybill.wsdl de soapAction naam aangepast waardoor onduidelijkheden worden voorkomen. HVC is de eerste PieterBas-klant die met de EBA 1.1 rijdt, maar eerder al stapten een groeiende groep bedrijven over van de digitale begeleidingsbrief van PieterBas naar de EBA. Voorbeelden hiervan zijn Van Dijk Containers die vrachten van de GAD met de EBA ontvangt en de Baetsen Groep waar Van Happen met de EBA komt aanrijden.

Ook enthousiast over de EBA 1.1, de EBA of de digitale begeleidingsbrief? Dan kunt u contact opnemen met Bart Punselie. Hij is bereikbaar op telefoon: (024) 3585820 en e-mail: bpunselie@pieterbas.nl 

U kunt Bart ook op Twitter volgen: @bartpunselie of volg PieterBas voor de laatste ontwikkelingen via TwitterLinkedIn of Facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *