Gelmer Haveman, Stainkoeln: ’90 procent gaat weer als grondstoffen de poort uit’

Afvalverwerking Stainkoeln afval en grondstoffen registreren en traceren video PieterBas Automatisering

Van alle afvalstoffen die over de weegbrug binnenkomen, gaat 90 procent weer als secundaire grondstof de de poort uit. Daarmee is de recyclinggraad van het Groningse Afvalverwerking Stainkoeln hoog. ‘Het weinige wat hier gestort wordt, is echt de rest van de rest’, zegt directeur Gelmer Haveman in een interview met de Groninger Ondernemers Courant.

Stainkoeln opent op 29 september de deuren tijdens Open Stad, de open bedrijvendag. Meer weten? Kijk dan op: Open Stad.

Secundaire grondstoffen

Stainkoeln is een gespecialiseerd bedrijf dat minerale en organische afvalstoffen bewerkt en reinigt voor hergebruik als secundaire grondstoffen. Zo wordt vervuilde grond en baggerslib met verschillende procedés schoongemaakt. Daarna kan het weer worden ingezet in de weg- en waterbouw, blijkt uit de toelichting van Haveman. Als voorbeelden noemt hij voorbelasting voor nieuw aan te leggen wegen of als geluidswal. Organisch afval als kap- en snoeihout van gemeentes wordt verwerkt tot keurcompost en biobrandstof, legt hij verder uit. De compost wordt onder meer gebruikt als mest en structuurverbeteraar. De biobrandstof levert energie aan industriële verbrandingsinstallaties, zoals die van sportcentrum Kardinge.

Constant controleren

Stainkoeln heeft een uitgebreide milieuvergunning en specifieke milieuvoorzieningen waardoor het bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Zo heeft de gehele locatie een folieconstructie die met peilbuizen en drainagesystemen wordt gecontroleerd. Er komt niets in het milieu terecht, aldus Haveman. Ook gaat het opgevangen regenwater via een drainagesysteem naar de eigen waterzuivering. Het gaat om een biologische waterzuivering waar bacteriën het water zuiveren. Als extra maatregel wordt het waterpeil in de ringsloten door onderbemaling op een laag peil gehouden. Water van de omliggende polder stroomt daardoor altijd naar de locatie van Stainkoeln, aldus de uitleg. ‘Bovendien bestaat de ondergrond uit klei, zegt Haveman. Dat laat bijna geen water door waardoor er niets naar het milieu. ‘Uiteraard wordt dat constant door ons en de overheid gecontroleerd’, aldus de Stainkoeln-directeur.

Waterdichte registratie

Een waterdichte registratie heeft bij de verwerkingsprocessen van Afvalverwerking Stainkoeln de hoogste prioriteit. Daarom spelen de afdeling acceptatie en de weegbrug bij het bedrijf een cruciale rol. Op de weegbrug wordt het gewicht, afvalstroomnummer, ontdoener, transporteur, plaats van herkomst of ‘van toepassing’ vastgelegd en gekoppeld aan andere registratiedossiers. Vanaf de weegbrug wordt ook automatische de factuur aan de klant verstuurd en digitaal aan het LMA gemeld. Hiermee voldoet Stainkoeln aan alle eisen, zowel van de wetgever als de klant.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stainkoeln? Bekijk dan hier de video. Alle informatie over het registreren en traceren van afval- en grondstoffen lees u in de blogpost: Met de module productie- en voorraadbeheer constant zicht op afval- en grondstoffenstromen.

Wilt u meer weten over productie- en voorraadbeheer of de standaard afvalsoftware van PieterBas? Neem dan contact op  met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *