Gebruikers opleiden op basis van ‘train-de-trainer’ principe

‘Train de trainer’. Oftewel train de key-users die op hun beurt weer hun collega’s leren met de PieterBas-software te werken. Het is de standaard werkwijze van PieterBas Automatisering om toekomstige gebruikers te leren met de nieuwe afvalsoftware om te gaan. Aan het PieterBas-blog legt consultant Henno Pels uit wat een key users-training inhoudt en hoe dat in de praktijk werkt.

Wat houdt ‘train de trainer’ in?

‘Bij de implementatie van de PieterBas-software hoort ‘train-de-trainer’ tot de basisprincipes. Als consultant train ik tijdens de implementatie de key-users. Dat zijn de gebruikers van de PieterBas-software die bij de klanten een kernfunctie hebben, zoals een hoofd planning of de coördinator logistiek. Zij worden een soort super-users. Tegelijkertijd met de training van de key-users richt ik samen met hen de software in. Ze leren daardoor niet alleen hoe software werkt, maar vooral ook de achterliggende principes en onderliggende structuren. De focus ligt op het overdragen van kennis.’

Hoe werkt dat in de praktijk?
Henno Pels

‘De key-users bepalen samen met mij of een van mijn collega-consultants de ideale werkwijze en gebruik van de software. In een mix van instructie en oefening leid ik ze dan op. Het leerdoel is met name kennisoverdracht. De key-users leiden op hun beurt weer hun de collega’s op, de gebruikers die dagelijks met de PieterBas-software moeten gaan werken. Hun leerdoel is vooral het trainen van vaardigheden. We noemen dit het ‘train-de-trainer’ principe door de tweeslag die er in zit. Eerst worden de key-users opgeleid die daarna hun kennis overdragen aan hun collega’s en toekomstige gebruikers.’

>> Foto: businessconsultant Henno Pels die voor PieterBas onder meer de key users-trainingen verzorgt.

Wat is daar het voordeel van?

‘Behalve dat het natuurlijk goedkoper is in de implementatie, kan de key-user als collega de toekomstige gebruiker vaak veel beter uitleggen waarom bepaalde implementatiekeuzes zijn gemaakt en voor welke procedure is gekozen. Ook blijft de key-user na ‘live-gang’ als direct aanspreekpunt op het bedrijf aanwezig en kan zo de gebruikers blijvend verder helpen en eventueel vragen beantwoorden op momenten dat dat nodig is. Deze aanpak heeft als voordeel dat een klant uiteindelijk meer kennis opbouwt, onafhankelijk van de leverancier. Die kennis blijft ook in huis waardoor er sneller en makkelijker kan worden geschakeld als er een probleem is.’

Lees ook:
Gebruikerstraining: hands-on vaardigheden leren

Wilt u meer weten over de PieterBas-software? Neem dan contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585920 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op Twitter of LinkedIn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *