Gebr. Baars tekent opnieuw voor PieterBas

Gebr. Baars PB Transport-Express standaard afvalsoftware PieterBas Automatisering AMCS Group

Gebr. Baars kiest opnieuw voor de standaard afvalsoftware van PieterBas Automatisering. De handtekening daarvoor is inmiddels gezet. Het bedrijf uit Hoofddorp werkt al jaren met PB Balance G3 Express  en tekende nu voor PB Transport-Express. Het digitaliseren van papieren documenten, waaronder het geleidebiljet, is daarvoor een van de hoofdredenen, zegt senior salesengineer Frank Dusée. ‘Chauffeurs van Gebr. Baars kunnen door de overstap orders onderweg afhandelen met en tablet. Daardoor kan het mes in de papierberg met alle voordelen van dien.’

>> Foto: PB Transport-Express biedt Gebr. Baars standaard de mogelijkheid tot het genereren van een milieuhygienische verklaring die met ingang van april volgend jaar het grondbewijs vervangt.

Vrachten digitaal aanmelden met de EBA

Gebr. Baars is een familiebedrijf uit Hoofddorp dat een breed aanbod biedt, variërend van transport, bodemsanering, de handel in grondstoffen als zand en grind tot het verwerken van ingenomen groenafval. Door de overstap op PB Transport-Express kan het bedrijf vrachten vooraf digitaal bij de verwerker aanmelden met de EBA, de elektronische begeleidingsbrief afval. ‘Het gaat zowel om eigen vrachten als die van derden en dan voornamelijk groen en grond’, weet Dusée. Dat scheelt heel wat papieren documenten, wordt duidelijk. ‘Alleen voor het geleidebiljet zijn dat er 400 tot 500 per week. Die digitaliseringsslag biedt Gebr. Baars meerdere voordelen. Op de administratie scheelt dat veel werk en ook is de kans op fouten kleiner. Omdat er minder papier nodig is, levert dat een kostenbesparing op. Bovendien zijn de milieuvoordelen aanzienlijk. Zo neemt het aantal gereden transportkilometers af en daalt de CO2-uitstoot. Mede daardoor draagt digitalisering ook bij aan de milieudoelen van bedrijven in de afvalindustrie.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de standaard afvalsoftware van PieterBas en AMCS voor het digitaliseren en automatiseren van de complete afvallogistiek, inclusief digitaal factureren, en routes-optimalisatie? Neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 358 58 20, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste IT-specialist ter wereld. ‘Bestaande klanten profiteren van een breder aanbod van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit en capaciteit van onze wereldwijde organisatie’, zei AMCS-topman Jimmy Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en meest innovatieve industriespecifieke softwareplatform te leveren voor organisaties in de afval- en grondstoffenketen. De jarenlange ervaring van PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te verwezenlijken.‘

Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *