De meest gestelde vragen over onbemand wegen in de afvalindustrie

Gemeente Amstelveen Weegkiosk onbemand wegen afvalinzameling milieustraat standaardafvalsoftware PieterBas Automatisering video

De weegmeester inzetten voor andere werkzaamheden. Dat kan als chauffeurs op de weegbrug zelf vrachten onbemand wegen. ‘Omdat er geen weegmeester nodig is, levert dat bedrijven een aanzienlijke kostenbesparing op’, zegt verkoopadviseur Frank Dusée van PieterBas Automatisering. Het is van de belangrijkste redenen waarom zowel afvalinzamelaars als -verwerkers steeds vaker kiezen voor onbemand wegen, ziet hij in de praktijk. Hij geeft het PieterBas-blog daarom antwoord op de vijf meest gestelde vragen.

>> Foto: op de milieustraat in de gemeente Amstelveen wegen chauffeurs de vrachten zelf op een interactief scherm met een digitale pas.

Wat is onbemand wegen?

‘Bij onbemand wegen, weegt de chauffeur zelf z’n vracht zonder dat er een weegmeester is in het weeghuis of op de weegbrug. Dat kan een inkomende of een uitgaande weging zijn. Bijvoorbeeld een afzetcontainer bedrijfsafval die de chauffeur komt lossen of het laden van grondstoffen, zoals zand en grind.’

Hoe werkt onbemand wegen?

‘De chauffeur rijdt op de locatie de weegbrug op. Om onbemand te wegen voert hij een code of kenteken in. Of hij scant een pas waar deze gegevens op staan en die tegelijkertijd het papieren geleidebiljet vervangt. Bij bedrijven die met de EBA werken, is de vracht al vooraf digitaal aangemeld op de weegbrug. In alle andere gevallen gaat er een los papieren geleidebiljet mee. De chauffeur weegt met een app. Die draait op de tablet of boordcomputer van de chauffeur, of op een interactief scherm aan de muur of in een zuil. Na het inwegen, storten en weer uitwegen legt het systeem het gewicht vast. De weegbon kan daarna worden geprint of automatisch digitaal naar betrokken partijen worden gemaild.’

Hoe werkt onbemand wegen met een geleidebiljet?

‘Bij bemand wegen wordt vaak een papieren geleidebiljet gebruikt. De chauffeur geeft het geleidebiljet af aan de weegmeester en moet daarvoor zijn cabine uit. Onbemand wegen gaat voornamelijk in combinatie met de EBA. De vracht wordt daarmee vooraf digitaal aangemeld op de weegbrug. De chauffeur weegt zelf vanuit de cabine. In de praktijk gaat onbemand wegen met de EBA daardoor sneller.’

Wat zijn de voordelen van onbemand wegen?

‘Dat zijn er meerdere. Zo is er geen aparte weegmeester meer nodig. Dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op omdat hij kan worden ingezet voor andere werkzaamheden. Ook kunnen bedrijven efficiënter werken omdat de eigen chauffeurs zelf wegen op een aan hen toegewezen weegbrug. Dat bevordert de doorstroming omdat ze niet hoeven te wachten in de rij met chauffeurs die bemand wegen. Recycling Kampen koos om die reden voor onbemand wegen op een tweede weegbrug. Daardoor zijn er voor de eigen chauffeurs geen wachttijden. Een ander voordeel is dat chauffeurs buiten openingstijden kunnen wegen. Zandrecycling Nederland kan daardoor bijvoorbeeld een betere service verlenen omdat chauffeurs 24 uur per dag toegang hebben om zelf te wegen.’

Welke mogelijkheden biedt onbemand wegen nog meer?

‘Bedrijven met grote terreinen kunnen een weegbrug voor de interne wegingen aanleggen op de meest efficiënte plek. Het belangrijkste winstpunt daarvan is dat de afstanden voor intern transport afnemen. Behalve dat er daardoor minder wegingen over de weegbrug bij de poort gaan, scheelt dat ook werk en tijd. Onder meer voor Sortiva, AEB en de Baetsen Groep is dat ook dat een van de voordelen onbemand wegen.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over onbemand wegen of de PieterBas-software? Kijk dan op de pagina ‘Wat leveren wij’. Of neem contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *