Euralcodezoeken.nl praktische website om code afvalstoffen te bepalen

Gevaarlijke afvalstoffen Euralcode zoeken euralcodezoeken.nl PieterBas Automatisering Afvalkennis.nl

Eenvoudig in drie stappen de Euralcode van een afvalstof bepalen. Dat kan met de nieuwe website euralcodezoeken.nl, ontwikkeld door Remco Schoonenberg van afvalkennis.nl. Hij neemt bezoekers daarmee werk uit handen die door de ingewikkelde systematiek makkelijk tot een verkeerde keuze van de afvalstof zouden kunnen komen. Euralcodezoeken.nl leidt de bezoeker stap voor stap door het selectieproces om tot de juiste afvalstof te komen. Aan het PieterBas-blog vertelt Remco hoe hij op het idee van de website kwam en hoe deze werkt. 

>> Foto: Euralcodezoeken.nl werkt in drie makkelijk stappen en wijst onder meer uit of het om een gevaarlijke afvalstof gaat (foto AEB).

Wat is een Euralcode?

‘De Euralcode komt voort uit de Europese Afvalstoffenlijst die afvalstoffen classificeert. Het is een lijst met afvalstoffen met elk een code op basis waarvan wordt bepaald of het om gevaarlijk afval gaat. De Euralcode is ook onderdeel van het afvalstroomnummer dat ontvangers van afvalstoffen aan hun klanten afgeven. Ontvangers hebben dat afvalstroomnummer nodig om aan het LMA te melden. Behalve de Euralcode bevat het afvalstroomnummer ook andere informatie, zoals de herkomst en bestemming van het afval, en wat er bij de ontvanger van de afvalstoffen mee gebeurt. Ook bedrijven die met de PieterBas-software orders digitaal inplannen hebben een Euralcode nodig. Bij het invoeren van een opdracht, maken ze namelijk het afvalstroomnummer in het systeem aan. De Euralcode is daar onderdeel van.’

Hoe is het idee voor de website ontstaan?

‘Bij het vaststellen van de Euralcode miste ik een gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat bedrijven door de systematiek leidt. Daarvoor moet je door 20 hoofdstukken. Die staan niet – zoals je zou verwachten – in een chronologische volgorde. Om de Euralcode te bepalen begin je bij de hoofdstukken aan het begin, dan die aan het einde en daarna in het midden. Omdat dat niet logisch is, stoeien bedrijven er mee. Daarom heb ik het plan opgevat om mijn passie – alles wat met afval te maken heeft – te combineren met mijn hobby: het bouwen van websites. De website dient een tweeledig doel. Bezoekers kunnen makkelijk de Euralcode van een afvalstof bepalen en krijgen daar tegelijkertijd ook informatie over.’

Voor wie is de website bestemd?

‘Voor iedereen die in z’n werk met de Euralcode te maken heeft. Denk aan medewerkers van afvalbedrijven, zoals afvalinzamelaars of -verwerkers. Maar ook bedrijven die afvalstoffen afgeven. Dat kan elk type bedrijf zijn: van winkels, grootbedrijven tot laboratoria. Op basis van de wetgeving moeten zij ook de Euralcode bepalen. In de praktijk doet meestal de inzamelaar dat. Desalniettemin blijft voor de wet de eigenaar van het afval daarvoor wel altijd verantwoordelijk.’

Hoe werkt de website? 

‘De bezoeker bepaalt in drie stappen de Euralcode. In de eerste stap wordt het juiste hoofdstuk bepaald. Bij voorkeur een hoofdstuk dat iets zegt over de herkomst van het afval; dit is het hoofdproces. Het gaat dan om de vraag uit welke sector afval komt. Is het bijvoorbeeld bouw- en sloopafval, stedelijk afval of afval uit de gezondheidszorg? Bij de volgende stap wordt het deelproces bepaald. Gaat het bijvoorbeeld om puin, gescheiden ingezamelde fracties of afval van laboratoria? Het doorlopen van deze twee stappen levert een lijst op met specifieke afvalstoffen waar de bezoeker van de website in de derde stap een keuze uit kan maken.’

Waarom is een Euralcode belangrijk?

‘De Euralcode wijst uit of het al dan niet om gevaarlijk afval gaat. Die uitkomst bepaalt daarom het bedrijfsbeleid voor de verwerking van afval. Gevaarlijk afval kent nu eenmaal een andere manier van opslag en verwerking dan ongevaarlijk afval. Behalve dat classificeert de website ook afvalstoffen. Iedereen die het over een Euralcode heeft, weet daardoor precies over welke afvalstof het gaat. Dat is belangrijk omdat de Euralcode daarmee bijdraagt aan uniformiteit. De juiste Euralcode is nog om een andere reden belangrijk. In de vergunning staat welke afvalstoffen met welke Euralcode mogen worden verwerkt. Omdat per afvalstof daar ook een maximale capaciteit aan is gekoppeld, weten bedrijven hoeveel ze mogen verwerken.’

Waarom is juist de website zo handig?

‘Bij het bepalen van de afvalstoffen wijst de website niet alleen makkelijk de juiste Euralcode uit. De site geeft ook aanvullende informatie, zoals het beleid met betrekking tot die afvalstof, of er een inzamelvergunning nodig is en of je de inzamelaarsregeling mag gebruiken. Behalve dat, geeft de website ook aan of het om complementaire afvalstoffen gaat. Daarbij is niet direct bekend of het gevaarlijk afval is. De samenstelling van het afval en de gevaarseigenschappen zijn dan bepalend. Een hulpmiddel om in dat geval tot de juiste code te komen is nog in de maak.’

Meer weten?

Kijk dan op de website Euralcodezoeken.nl. Wilt u meer weten over de PieterBas-software? Kijk dan op de pagina ‘Wat leveren wij?’ of neem contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail; bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterFacebook of LinkedIn en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *