Efficiëntie en service steeds belangrijker bij huis-aan-huis inzameling afval

Circulus-Berkel Inzamelen op maat gemeente Bronckhorst GFT restafval PieterBas Automatisering

Circulus-Berkel gaat in het buitengebied van Bronckhorst afvalcontainers legen als burgers ze online hebben aangemeld. Het gaat om de groene bak voor GFT en de grijze voor restafval. Daarmee zijn de vaste inzamelroutes van de baan, bericht de gemeente op haar website. Het ‘inzamelen op maat’ is ingevoerd na een proef van 1,5 jaar met zo’n 850 huishoudens. Daaruit is gebleken dat dit inzamelsysteem een passende en efficiënte methode is voor een groot deel van buitengebied.

Wilt u  meer weten over de proef ‘Inzamelen op maat’? Lees dan de post op het PieterBas-blog.

Steeds minder bakken bij de weg

Bij een reguliere route in het buitengebied treft de chauffeur vaak minder dan de helft van alle afvalcontainers aan de weg. Een route langs vooraf aangemelde adressen voorkomt onnodige kilometers en draagt daarmee bij aan duurzaam inzamelen. Vaak kan ook met een kleiner voertuig worden worden ingezameld. Per saldo levert dat een kostenbesparing op. Om een maximale efficiëntie te bereiken heeft inzamelaar Circulus-Berkel ruim 3.850 adressen in het buitengebied geselecteerd op basis van postcode en factoren als bereikbaarheid en woondichtheid. Inwoners die deelnemen aan Inzamelen op maat kiezen hun eigen inzamelfrequentie. Ze melden vooraf hun afvalcontainer telefonisch of online aan. Op basis van de aanmeldingen maakt Circulus-Berkel wekelijks efficiënte ‘grijze en groene’ inzamelroutes. Daarmee wil Circulus-Berkel behalve efficiënter werken burgers ook meer service bieden.

Inzicht vermindert hoeveelheid restafval

Burgers een optimale service bieden, wordt voor inzamelaars steeds belangrijker. Zo kunnen inwoners van een aantal gemeenten in het werkgebied van Cyclus inzien hoe vaak ze restafval hebben aangeboden. Inzicht in de hoeveelheid restafval kan afval scheiden bevorderen waardoor inwoners minder afvalstoffenheffing betalen. Verminderen van de hoeveelheid restafval en meer afval scheiden is een belangrijk speerpunt van Cyclus. Cijfers over 2017 wijzen uit dat de inspanningen resulteerden in een daling van 27 kilo restafval per inwoner. In dat jaar steeg de afvalscheiding naar 65 procent. Het succes is voor een groot deel te danken aan de introductie van systemen waarbij inwoners betalen per keer dat zij restafval aanbieden, bericht het Gouds Dagblad. In gemeenten waar dat gebeurt was in 2017 de hoeveelheid restafval per inwoner gemiddeld 120 kilo. Zonder gedifferentieerd tariefsysteem kwam dat op 197 kilo uit.

Het PieterBas-blog publiceert regelmatig artikelen over recycling en ontwikkelingen in de afvalindustrie. Up-to-date blijven? Volg PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *