Dynamische routeplanning ondervangt effecten omgekeerd inzamelen

BWaste Route Managemet Solutions Waste Insight AFAS Software PieterBas Automatisering route-optimalisatie afvalinzameling

Scheidingspercentages verhogen om daarmee te voldoen aan VANG 2020: 75 procent afval gescheiden inzamelen in 2020. Die mogelijkheid biedt omgekeerd inzamelen. Met de komst van meer ondergrondse containers neemt ook het aantal voertuigbewegingen in de wijk toe en daarmee de CO2-uitstoot. De oplossing zit in dynamische routeplanning op basis van vulgraadsystemen. Data wordt automatisch met de backoffice uitgewisseld waardoor inzamelroutes aan de hand van forecasts optimaal kunnen worden ingepland’, zegt BWaste-directeur Menno Beukema in een interview met het Waste Insight-blog. ‘Met als voordelen dat er minder ondergrondse containers worden geleegd, er minder inzamelvoertuigen nodig zijn, het aantal ritten daalt en de CO2-uitstoot afneemt.’ 

Voordelen routeoptimalisatie
– 29% minder containeronderhoud
– 31% tijdbesparing
– 24% kostenbesparing
– 24% besparing op voertuigonderhoud
– 25% CO2-reductie
– 36% minder routes rijdenMinder voertuigen nodig

 

Routes automatisch doorgezetten

BWaste is gespecialiseerd in afvalinzamelsystemen die ondergrondse containers met vulgraadsystemen combineren met routeoptimalisatie. ‘Het systeem van BWaste registreert volmeldingen op basis van sensors of algoritmes en genereert optimale routes die automatisch worden doorgezet naar de PieterBas-software’, legt Beukema uit. ‘Aan de hand daarvan worden de ritorders aangemaakt, ingepland en automatisch doorgezet naar de inzamelvoertuigen. Tijdens het inzamelen registreert de PieterBas-software op basis van de data die wordt uitgewisseld met de boordcomputer uiteenlopende gegevens.’

Ledigingen registreren

Als voorbeelden noemt hij de tijd om een container te legen of het gewicht per lediging. Ook worden gewichten in PieterBas per gemeente vastgelegd. Aan het einde van de dag is daarmee geregistreerd welke ondergrondse containers in welke gemeenten zijn geleegd en wat het ingezamelde gewicht is. Met als grote voordeel dat een inzamelvoertuig tussendoor niet naar de stort hoeft. De gegevens over de geregistreerde ledigingen worden automatisch uitgewisseld met BWaste. Gemeenten kunnen op basis hiervan hun burgers een factuur kunnen sturen. Door de standaard koppeling beschikken ze bovendien op elk moment over actuele managementinformatie.’

Substantieel op kosten besparen

Dynamische routeplanning levert een flinke kostenbesparing op, aldus de BWaste-directeur. ’Routeoptimalisatie rendeert al voor inzamelaars die 60 tot 80 ondergrondse containers per dag legen’, weet hij. ‘De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat ze daarmee een voertuig per dag kunnen besparen. Het welbekende ‘rondje om de kerk’ kan daarmee komen te vervallen. Ik ken een voorbeeld van een inzamelaar die door routeoptimalisatie nu per dag 20 ondergrondse containers leegt. Dat waren er 115 per dag. Hetzelfde inzamelvoertuig kan daardoor nog dezelfde dag in een andere gemeente worden ingezet.

Lees ook:
Vulgraadsystemen en dynamische routeplanning basis omgekeerd inzamelen

Meer weten?

Wilt u meer weten over de PieterBas-software? Kijk dan op de pagina ‘Wat leveren wij’. Of neem contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 35858920, e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook  en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *