Digitale identificatieformulier en Tracimat standaard onderdeel van Waste Insight

Jan Haek Brugge PieterBas Automatisering

Een totaaloplossing voor de complete afvallogistiek van afzet- als rolcontainers. Dat biedt Waste Insight, het hybride ERP–systeem voor de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie. Afvalinzamelaars en -verwerkers kunnen met Waste Insight organisatiebreed al hun processen digitaliseren en automatiseren: van de aanname van opdrachten, digitaal plannen, orders onderweg met een tablet uitvoeren, bemand en onbemand wegen, tot en met digitaal factureren. ‘Bovendien is Waste Insight specifiek afgestemd op de Vlaamse situatie’, zegt salesmanager Arjen Cornelisse. ‘Zo is onder meer Tracimat volledig geïntegreerd en is het digitale identificatieformulier standaard onderdeel van Waste Insight. Mede dat laatste was voor Vlaamse bedrijven als JM Containers en Jan Haeck reden om voor Waste Insight te kiezen.’

>> Jan Haeck uit Brugge (foto boven) en JM Containers uit Lier kozen mede vanwege het digitale identificatieformulier voor Waste Insight.

Identificatieformulier voldoet aan Vlarema-eisen

Niets meer met de hand hoeven in te vullen. Dat is voor Vlaamse afvalbedrijven het voordeel van het digitale identificatieformulier. Dat scheelt werk en voorkomt bovendien fouten, zegt Cornelisse. ‘In de praktijk werkt dat ook nog eens heel makkelijk. ‘Als een order wordt aangemaakt voor het wisselen of het afvoeren van een volle container vult het systeem automatisch het formulier in. Daarvoor hoeft niets te worden gedaan. De planner kan daarna de orders aan de wagens toewijzen en versturen naar de tablet van de chauffeur. Die start een order door in de digitale rittenlijst een opdracht te kiezen. Daarmee haalt hij ook automatisch het correct ingevulde identificatieformulier binnen en kan dat eventueel onderweg tonen aan de handhaver. Daarmee voldoet het formulier aan de eisen die de Vlarema daar aan stelt.’

Meer weten? Lees dan ook: Vlaamse afvalindustrie digitaliseert identificatieformulier met Waste Insight.

Tracimat-administratie

Elke fase in de verwerking van bouw- en sloopafval en puin registreren. Zowel met een laag- als en hoogmilieurisico-profiel. Met Waste Insight kunnen sloopbedrijven en verwerkers van puin, bouw- en sloopafval hun Tracimat-administratie effïciënt inregelen. Zo kunnen ze fracties met een hoog en laag hoogmilieurisico-profiel aparte inwegen, zegt Cornelisse. ‘Elk project heeft een eigen template, zowel voor afval met een hoog als met een laag risicoprofiel, inclusief de verwerkingstoelating. In het template is ook al aangegeven op welke locatie op het terrein de vracht moet worden gestort, eventueel met bijbehorend batchnummer. Daardoor is exact bekend welk type puin waar op de locatie ligt en welke partijen eventueel kunnen worden samengevoegd. Met Waste Insight kunnen daarna ook samengevoegde partijen worden vastgelegd en weer naar de oorsprong worden herleid  Bedrijven weten daardoor precies waar het puin uit een bepaalde partij vandaag komt en kan dat op basis van de gecertificeerde software ook aan de autoriteiten tonen. Daarmee biedt Waste Insight een totaaloplossing, inclusief het steekproefsgewijs nemen van een monster voor controle in het laboratorium.’

Meer weten?Lees dan ook: Complete Tracimat-administratie geïntegreerd in Waste Insight.

Waste Insight werkt als één ICT-systeem

Waste Insight is het hybride ERP-systeem waarmee bedrijven in de Vlaamse en Nederlandse afvalindustrie organisatiebreed al hun processen digitaliseren en automatiseren, zowel de complete afvallogistiek als financials, CRM en HR. AFAS Software en PieterBas Automatisering namen bijna vijf jaar geleden het initiatief tot Waste Insight. De twee kernpartners hebben de afgelopen decennia hun sporen verdiend. AFAS met software voor het automatiseren van administratieve processen, HR en CRM. Met de software van kernpartner PieterBas automatiseren bedrijven in de afvalindustrie al drie decennia al hun logistieke afvalprocessen. Van plannen, het onderweg mobiel afhandelen van orders, onbemand wegen tot en met digitaal factureren. Waste Insight werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Chauffeurs die zichzelf in AFAS ziekmelden zijn automatisch in PieterBas geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.

Meer weten?

Lees dan de post op het Waste Insight-blog. Wilt u weten hoe u alle operationele afvalprocessen kunt digitaliseren en automatiseren met Waste Insight? Van de afvallogistiek tot financials, CRM en HR. Neem dan contact op met neem contact op met Arjen Cornelisse, tel. (024) 3585820, e-mail: acornelisse@waste-insight.nl Of blijf op de hoogte en volg Waste Insight op Twitter of LinkedIn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *