Digitaal rijden met tablet: meer omzet zonder extra investering

Jan van der Putten, Gebr. Van der Putten, digitaal rijden, tablet-boordcomputer 'Digitalisering in de afvalindustrie' standaard afvalsoftware PieterBas Automatisering AMCS Group

‘Een paar klikken. Meer is het niet.’ Deze uitspraak van Jan van der Putten van het gelijknamige bedrijf in Noordwijk is illustratief voor de eenvoud waarmee chauffeurs onderweg orders uitvoeren met een tablet. Chauffeurs die nog nooit digitaal hebben gewerkt, rijden er zo mee weg, weet ook verkoopadviseur Frank Dusée van PieterBas Automatisering. ‘In de praktijk blijkt digitaal rijden heel eenvoudig. Chauffeurs krijgen hun orders automatisch van de planner, inclusief de digitale rittenlijst en de EBA – de elektronische begeleidingsbrief afval. Ze bepalen zelf in welke volgorde ze orders uitvoeren. Tijdens de dag worden alle gegevens, zoals het gewicht of een aantekening die de chauffeur op zijn tablet maakt automatisch uitgewisseld met het systeem op kantoor. Met als voordeel dat informatie altijd up-to-date is.’

Alle documenten gedigitaliseerd

De chauffeur kan met zijn tablet de opdracht helemaal uitvoeren, legt Dusée uit. ‘Van het starten van een order tot en met het onbemand wegen en het terugmelden van het gewicht. Nadat de planner een order aan een wagen heeft toegewezen, krijgt de chauffeur alle gegevens per order binnen, zoals GPS-coordinatie van de standplaats, aard van de opdracht of type container en de EBA. Beginnen met een order gaat heel eenvoudig door de app te openen en op ‘start order te klikken’. Daarna, start de app ook automatisch de navigatie naar het adres op basis van de GPS-coördinaten die in een standplaats vastliggen. Na het plaatsen van een container of het wisselen van een container kan de klant een handtekening op het scherm zetten. Ook kan de chauffeur een opmerking vastleggen of een situatiefoto maken. Door digitalisering wordt het werken er voor de chauffeur een stuk makkelijker op, weet Dusée. Die hoeft bijvoorbeeld niet meer te hannesen met formulieren. Ook heeft hij de zekerheid dat hij steeds de juiste gegevens bij zich heeft. Al ziet hij die dan wel op het scherm van z’n tablet. Ook verdwijnt het schrijfwerk waardoor de kans op fouten kleiner is. Omdat er geen papier meer in de cabine is, kunnen documenten ook niet meer zoekraken. En de chauffeur hoeft aan het einde van de dag niet meer naar kantoor om het papier in te leveren.’

Voordelen digitaal rijden:

 • Een gestroomlijnd orderproces
 • Minder handling, papier, porto en daardoor kosten besparen
 • Milieuvoordelen doordat er minder bomen sneuvelen voor papier, daling transportkilometers, lagere CO2-uitstoot
 • Rust op de planning omdat documenten en informatie digitaal wordt uitgewisseld
 • Gerichter met chauffeur communiceren waardoor er minder fouten worden gemaakt

Meer weten? Lees dan ook: orders afzetcontainers snel en makkelijk met één app op tablet uitvoeren.

Gegevens digitaal uitwisselen

Het automatisch uitwisselen van gegevens tussen het systeem en de tablet van de chauffeur heeft meerdere voordelen, zegt Dusée. ‘Al het papier gaat uit de cabine. De order gaat digitaal naar de wagen, inclusief opdrachtenlijst en EBA. Op dat moment gaat er ook automatisch een vooraanmelding naar de verwerker waardoor de vracht op de weegbrug vooraf al bekend is. Als een chauffeur een order gereed meldt, gaan gegevens ook weer automatisch naar de backoffice, zoals het gewicht, containernummer of een digitale handtekening. Alle gegevens die de chauffeur onderweg invoert, worden direct gekoppeld aan de juiste order terwijl tegelijkertijd orders automatisch worden aangevuld met ontbrekende gegevens, zoals een handtekening van een klant. Dit heeft als voordeel dat medewerkers op kantoor de informatie niet meer bij elkaar hoeven te zoeken om een order compleet te maken. Dat scheelt tijd en daarmee kosten. Digitaal rijden stroomlijnt processen en maakt het werken er daarom veel makkelijker op, zowel voor de chauffeur, de planner als de administratie. Daarmee bewust digitalisering ook z’n meerwaarde. Afvalinzamelaars en -verwerkers kunnen makkelijker en sneller werken. Dat levert een tijdwinst op waardoor chauffeurs bijvoorbeeld meer orders op een dag kunnen afhandelen. Afvalbedrijven kunnen daardoor meer werk doen met dezelfde mensen en hetzelfde materieel. Per saldo halen ze daardoor een hogere omzet en dat zonder extra investering.’

Voordelen gegevens digitaal uitwisselen backoffice en chauffeur:

 • Informatie direct en razendsnel uitgewisseld
 • Kleinere foutkans
 • Gegevens niet meer extra overkloppen
 • Informatie komt gelijk op de goede plek in het ICT-systeem
 • Alle gegevens direct gekoppeld aan juiste order (handtekening, foto, etc.)
 • Minder handling op kantoor doordat uitzoekwerk verdwijnt, zoals het samenvoegen van de weeg- en opdrachtenbon
 • Papierloos rijden spaart bomen en vermindert transportkilometers en CO2-uitstoot

Meer weten? Lees dan ook: papierwerk verdwijnt voor chauffeur door digitale uitwisseling orderinformatie.

Meer weten?

Wilt u ook weten wat  de voordelen van digitaal rijden? Neem dan contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van al het nieuws over digitalisering en mobiel werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *