De weegmeester gaat met de EBA digitaal

Beelen-weegbrug-wegen-Waste-Insight-PieterBas-Automatisering-AFASEBA-Tuindebuilt-LZP-DataRoute-EBA

De weegmeester gaat digitaal. Zijn werk op de weegbrug wordt niet langer bepaald door stapels papieren documenten (waaronder het geleidebiljet) en het oeverloos met de chauffeurs communiceren over de vracht en het vastgelegde gewicht. En dat terwijl hij tussendoor ook nog eens de werf op moet om een vracht te controleren en te accepteren. Nee, de digitale weegmeester heeft rust en houdt ook nog eens tijd over. Zo kan hij bijvoorbeeld tussendoor op de shovel klimmen om een berg gesorteerd afval te verplaatsen. Zelfs als er tussendoor een vracht moet worden geaccepteerd kan hij blijven zitten. Dat doet hij met z’n tablet. Ook dit gaat digitaal.

>> Foto boven: Bij de Beelen Groep worden vrachten vooraf digitaal aangemeld op basis van de EBA. De weegmeester kan hierdoor makkelijker en sneller wegen. Die efficiëntieslag scheelt tijd en levert daardoor een kostenbesparing op. Meer weten? Lees dan deze post op het PieterBas-blog: EBA is win-win: papierloos rijden, sneller wegen en kosten besparen.

Wegen met EBA

Bij de digitale weegmeester wordt een vracht vooraf digitaal aangemeld op basis van de open standaard EBA, de elektronische begeleidingsbrief afval. Daarmee is vooraf op de weegbrug bekend welke vrachten onderweg zijn om te worden gewogen, inclusief alle bijbehorende informatie. In het systeem zit dan bijvoorbeeld al de naam van de klant, kenteken van de wagen, een eventueel contract, het product en afvalstroomnummer. Als de chauffeur op de weegbrug staat, kan de weegmeester met één druk op de knop de weging vastleggen.

Onbemand wegen met EBA

Direct daarna wordt de digitale weegbon automatisch per mail naar alle betrokken partijen in de afvalketen gestuurd. Wegen op basis van een digitale vooraanmelding met de EBA kan ook onbemand. De chauffeur weegt dan zelf de vracht op een interactief scherm, bijvoorbeeld aan de muur, op een zuil of in een weeghuis. Hij meldt zich daarvoor aan met een pas of een code en selecteert op het scherm de order met een digitale vooraanmelding. Ook bij onbemand wegen gaat direct daarna de digitale weegbon automatisch per mail  naar alle betrokken partijen in de afvalketen.

Data automatisch uitwisselen

Digitale vooraanmelding op basis van de EBA maakt ketenintegratie mogelijk. Dat gaat een stap verder dan het digitaliseren van papieren documenten die meestal als PDF worden verstuurd. Bij ketenintegratie wordt data automatisch uitgewisseld tussen verschillende schakels in de afvalketen. In het geval van de digitale vooraanmelding met de EBA gaat eerst alle data om een vracht te kunnen wegen, automatisch vanuit het ICT-systeem van de afvalinzamelaar of -verwerker naar de weegbrug. Na de weging worden de weeggegevens ook weer automatisch uitgewisseld met de betrokken ketenpartijen.

Voordelen EBA-vooraanmelding

Die data-uitwisseling heeft een serie aan voordelen. Zo is het papieren geleidebiljet niet meer nodig waardoor het mes in de papierberg kan. Dat scheelt niet alleen kosten voor papier en porto, maar levert ook milieuvoordelen op. Zo sneuvelen er minder bomen voor papier, daalt het aantal gereden transportkilometers en neemt de CO2-uitstoot af. Behalve dat is er zowel op de weegbrug, in de cabine als op kantoor geen werk meer om de papieren documenten bij elkaar te zoeken, te archiveren en op te zoeken als ze weer nodig zijn.

Voordelen voor weegmeester

Door de digitale vooraanmelding gaat de weegmeester met de EBA helemaal digitaal. Dat maakt z’n werk er een stuk makkelijker op. Zo kan hij sneller wegen met niet meer dan één druk op de knop. Behalve dat daardoor de wachtrijen voor de weegbrug afnemen, houdt hij ook tijd over voor andere werkzaamheden. Ook komt er meer rust op de weegbrug omdat de weegmeester veel minder hoeft te communiceren met de chauffeur, transporteur of afvalverwerker. Die voordelen worden nog groter als chauffeurs zelf onbemand wegen op een interactief scherm met digitale vooraanmelding en de EBA. Omdat het werk voor de weegmeester daardoor verder afneemt, heeft hij nog meer tijd voor andere werkzaamheden. Bedrijven in de afvalindustrie kunnen daardoor meer werk doen met dezelfde mensen. Per saldo levert ze dat extra omzet op zonder dat ze daarvoor hoeven te investeren in personeelsuitbreiding of meer materieel.

Meer weten?

Dit is de eerste post van een drieluik. Hierna volgen nog: de chauffeur gaat met de EBA digitaal en de planner gaat met de EBA digitaal. De andere posts ook lezen? Volg PieterBas dan op TwitterLinkedIn of Facebook.

Wilt u meer weten over de EBA, (onbemand) wegen of de standaard afvalsoftware van PieterBas? Neem dan contact op met Bart Punselie, telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *