De STOSAG wordt al volop toegepast

Omrin start in Ferwerderadeel met een nieuw project met gechipte papiercontainers op basis van de STOSAG (Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen). ‘Het is een pilot’, zegt Jan Beijert van Omrin. ‘We willen testen of de apparatuur op de auto de chips op de bakken op de juiste manier uitleest.’

De STOSAG wordt al volop in de praktijk toegepast. Omrin heeft al een project met ondergrondse containers in de binnenstad van Leeuwarden. Maar ook andere afvalinzamelaars hebben al STOSAG-projecten, waaronder de Avalex en ROVA. ‘De adoptie in de markt neemt snel toe. Binnen nu en een jaar is de STOSAG de standaard’, zegt Beijert.

Standaard werkt in de praktijk
De STOSAG kwam er op initiatief van de afvalbranche. De stuurgroep heeft vier standaarden ontwikkeld, elk voor een afzonderlijk proces van informatieuitwisseling. De open standaard doet het goed in de praktijk, vindt Beijert die zelf in de stuurgroep zit. ‘Sommige leveranciers moeten nog wel wennen, maar naarmate er meer projecten komen wordt het gebruik van de STOSAG een vanzelfsprekendheid.’ Hij is enthousiast dat de NVRD het voortouw voor de STOSAG heeft genomen.

‘De open standaard doorbreekt de hegemonie van de leverancier’, zegt hij. ‘Die doet aanvankelijk een scherp aanbod, maar is bij vervanging van de chiplezer of de chip in de containers minder genereus in de wetenschap dat een klant niet naar een ander kan. Dat komt omdat de systemen van de betreffende leverancier alleen maar met elkaar communiceren en niet met die van andere aanbieders. De open standaard doorbreekt dit. Dat vinden we belangrijk. Daarom gaan we als Omrin elk nieuwe project op basis van de STOSAG aanbesteden.’

Voor overheidsinzameldiensten is de open standaard overigens verplicht, zegt Beijert. ‘Omdat de STOSAG op de ‘pas toe of leg uitlijst’ staat. Wat betekend dat in aanbestedingen de aanbestedende dienst de norm moet toepassen op uitleggen waarom in dit geval wordt afgeweken van de norm.’

Flexibeler wagens inzetten
‘Door de STOSAG zit je dus niet meer vast aan de koppeling tussen de afleesapparatuur op de wagens en de chips op de bakken’, zegt Beijert. ‘Omrin kan de wagens die de containers ophalen hierdoor flexibeler inzetten en met elke wagen in elk ophaalgebied rijden. Zonder de STOSAG zou die efficiëntie ondenkbaar zijn.’ Hij voorziet voor de komende jaren nog veel projecten die op basis van de STOSAG worden uitbesteed. ‘De komende jaren gaan we delen van de provincie opnieuw bechippen. Ook daarvoor gebruiken we de open standaard.’

En daar blijft het niet bij, wordt uit het verhaal van Beijert duidelijk. ‘Binnen nu en vijf jaar zijn de eerste rolbakken die we hebben uitgezet aan vervanging toe. Zowel de vervanging van de chips in de containers zelf als de uitleesapparatuur op de wagens gaan we doen op basis van de STOSAG. En ook voor hele nieuwe projecten omdat er bijvoorbeeld nieuwe gemeente bijkomen, zal de STOSAG de standaard zijn.’

Open standaard voor digitale begeleidingsbrief
Beijert was met Omrin van het begin af aan bij de STOSAG betrokken. ‘Nadat de stuurgroep de open standaard had uit gewerkt, hebben we in de binnenstad van Leeuwarden een pilot uitgevoerd met ondergrondse containers. In nauwe samenwerking met de leveranciers Pieter Bas Automatisering en BWaste we in relatief korte tijd een goed werkende standaard neergezet. De positieve ervaringen direct al bij het eerste project, hebben er toe geleid dat we van het begin af aan een blijvende keuze voor de STOSAG hebben gemaakt.’

Inmiddels beperkt de STOSAG zich niet alleen meer tot afleesapparatuur, chips, kliko’s en ondergrondse containers, vertelt Beijert. ‘De STOSAG neemt momenteel ook actief deel  in een initiatief voor de digitale begeleidingsbrief. Een groot aantal partijen zijn daarbij betrokken, waaronder de EVO, VA, NVRD, TLN, BRBS én het LMA. Ik juich het toe dat er zo branchebreed wordt samengewerkt. Door die krachtenbundeling krijgt de open standaard voor de digitale begeleidingsbrief een stevig fundament. Dat is belangrijk voor een snelle en brede invoering.’

 

 

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *