Data afvalinzameling registreren: processen optimaliseren (video)

Huis-aan-huis inzameling afval minicontainers STOSAG-standaarden PieterBas Automatisering

Hoeveel afval is er in een bepaalde periode ingezameld in een wijk, draagt de invoering van het inzamelen van plastic, metaal en drankkartons (PMD) aan minder restafval en staan er vaak onbekende containers langs de weg? Antwoorden op deze vragen bieden inzamelaars mogelijkheden hun operationele afvalprocessen te optimaliseren. Registratie van actuele gegevens is daarvoor wel een voorwaarde, stelt applicatieconsultant Raymond Huisinga van het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas Automatisering.  ‘Met als voordeel dat gemeenten burgers daardoor ook kunnen afrekenen op basis van DIFTAR.’

Registreren: minder restafval inzamelen
Het registreren van de afvalinzameling, monitoren van die gegevens en het op basis daarvan doorvoeren van verbeteringen. Mede hierdoor kunnen inzamelaars in de inzameling een efficiëntieslag maken, zegt Huisinga. ‘De cijfers kunnen bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag of in een wijk het afval met twee in plaats van met drie wagens kan worden ingezameld. En als dat zo is: wordt er dan ook meer afval opgehaald? Een ander voorbeeld is de invoering van het in één keer inzamelen van plastic, metaal en drankkartons. Voldoet de hoeveelheid ingezameld PMD aan de verwachtingen, is er minder restafval ingezameld en wat betekent dat. Kan er daardoor bijvoorbeeld minder vaak worden ingezameld? Behalve dat kunnen inzamelaars door registratie van data ook nagaan of de ingezamelde hoeveelheid afval overeenkomt met de prognose. Met andere worden: ligt de inzameling op schema of komt er meer of juist minder afval vrij, hoe komt dat en zijn er nog andere mogelijkheden om verbeteringen door te voeren? Registratie is bovendien om nog een andere reden belangrijk’, zegt hij. ‘Inzamelaars willen die gegevens kunnen rapporteren aan hun opdrachtgevers. Aan de hand daarvan kunnen ze aantonen of – en hoe – ze voldoen aan de afspraken die zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst, de DVO.’

Lees ook:
Afvalinzameling optimaliseren met sturingsinformatie

DIFTAR-registratie: routes beter inplannen
Registratie biedt inzamelaar nog een voordeel, zegt Huisinga. ‘In combinatie met DIFTAR kan de data worden gedifferentieerd. De gegevens die via de chips op de minicontainers zijn verzameld, geeft bijvoorbeeld informatie over de tijd van de lediging en de adressen die in een vracht zitten. Dit levert ook weer extra informatie op: de hoeveelheid afval van de DIFTAR-ledigingen kan namelijk worden gekoppeld aan het totale ingezameld gewicht per wagen. Ook biedt DIFTAR-registratie inzamelaars en gemeenten inzicht, bijvoorbeeld in hoe vaak een bak wordt aangeboden, hoeveel afval per keer wordt ingezameld en welk afval waar vandaan komt. Ook dat draag bij aan de beoogde efficiëntieslag. Denk daarbij aan het  beter kunnen inplannen van routes of voorkomen dat zogeheten ‘illegale’ minicontainers worden geleegd als iemand bijvoorbeeld een vreemde bak bij de weg heeft gezet of een tweede container terwijl er maar voor één keer afvalstoffenheffing wordt betaald. Met als resultaat:efficiënter inzamelen en daardoor kosten kunnen besparen.’

Lees ook:
Registratie juiste DIFTAR-data draagt bij aan kostenbesparing

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt bij het inzamelen van huishoudelijk afval? De pagina voor inzamelings- en reinigingsdiensten biedt u alle informatie. Of bekijk hier onder de video. U kunt ook contact opnemen met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail: bpunselie@pieterbas.nl

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *