Certificering van weegbrug en -software

Onbemande weegbrug PieterBas Automatisering WeegApp

Een goedgekeurde en geregelde weeginstallatie is een voorwaarde om te voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving, vastgelegd in de Metrologiewet. Alleen als het vrachtgewicht exact kan worden bepaald en vastgelegd, kan een weeginstallatie en de weegsoftware worden gecertificeerd. Bij de certificering van de weegsoftware worden onder meer eisen gesteld aan het opslaan en reproduceren van weegregels. Daarbij moet ook worden geborgd dat er (ongezien) geen wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Keuring weegbrug

Een weegbrug is een geregeld meetinstrument met een meettaak en dient gekeurd te zijn voordat deze in gebruik wordt genomen De fabrikant is verantwoordelijk en zal er voor moeten zorgen de weegbrug gekeurd in de markt te krijgen. Deze keuring kan door een notified body of onder diens verantwoording worden uitgevoerd. Een positieve beoordeling blijkt na het aanbrengen van de metrologische markeringen. Voor de weegbrug geldt dat deze aan de Europese richtlijn 2009/23/EG moet voldoen. Na ingebruikname kan de weegbrug door Verispect worden gecontroleerd. Verispect is door de overheid aangewezen als toezichthouder voor naleving van Metrologiewet.

Periodiek keuren

Een periodieke keuring (certificering) van de weegbrug is belangrijk omdat op basis daarvan kan worden vastgesteld of deze nog aan de eisen van de Metrologiewet-2006 voldoet. Het bijstellen van een weegbrug (achter de verzegeling werken) is alleen voorbehouden aan een erkende keurder. De erkenning van erkende keurder valt onder NMi-Certin. Er zijn weegbrugleveranciers die op basis van de regelgeving zowel erkende keurder zijn als ook samenwerken met Verispect. Verispect houdt in dit geval rekening houdt met de partij waarmee wordt samenwerkt. Tijdens een keuring gaan keuringstechnici na of de weegbrug nog steeds voldoet aan de eisen van de Metrologiewet en controleren de technische staat van de weegbrug. Ook worden de formele aspecten zoals de metrologische markeringen, opschriften, verzegelingen en software beoordeeld.

Digitaal weeglog

De essentie van certificering van weegsoftware is dat weegregels correct worden opgeslagen en later gereproduceerd kunnen worden, zonder dat er (ongezien) wijzigingen aangebracht kunnen zijn. Vroeger werd hierin voorzien met een gecertificeerde journaalprinter die rechtstreeks aan de indicator werd gekoppeld. Tegenwoordig wordt meestal een zogeheten digitaal weeglog bijgehouden. Certificatie van het weeglog vindt plaats nadat het NMi het wegschrijven van de wegingen naar het weeglog op basis van de wetgeving heeft gecontroleerd en geborgd.

Gecertificeerde weegbestand

Aan het weeglog worden stevige eisen gesteld. Zo worden de weeggegevens versleuteld opgeslagen en is er maar één tool waarmee die informatie kan worden bekeken. Als er ongeldige wijzigingen in het bestand worden aangebracht, wordt dit ook weer geregistreerd en in een overzicht weergegeven. Ook moeten controleurs kunnen nagaan of inderdaad het juiste gecertificeerde weegbestand wordt gebruikt. Wanneer de software aan de eisen voldoet krijgt het een deelcertificaat van goedkeuring. In de toelating van de weegbrug zal de verwijzing hiervan opgenomen moeten zijn.

PB-Software gecertificeerd
Certificaat weegbrugsoftware Pieter Bas Automatisering

Musketeer is de universele weegtool van Pieter Bas die door alle PB-Software wordt gebruikt. Dit programma bevat behalve de besturingsfuncties voor de weegbrug, weegautomaten en slagbomen en stoplichten, ook het gecertificeerde digitale weeglog.

Hiermee is elke weging, ongeacht of deze nu door PB-Balance, PB-Transport of PB4All is uitgevoerd, automatisch gecertificeerd. Er hoeft dan ook geen journaalprinter meer aan de indicator te worden gekoppeld en ook software van derden is niet nodig.

Het weeglog van PieterBas waarin de weeggevens worden weggeschreven is al sinds 1999(!) gecertificeerd. PieterBas was daarmee indertijd de eerste die een certificaat kreeg voor een digitaal weegjournaal. Inmiddels worden gecertificeerde weeglogs ook door aanbieders geleverd.

IJklog controleren

Houd het boekje met informatie over de certificering van PB-software altijd bij de hand als de keuringstechnicus of de medewerker van Verispect voor een controle komt. Die kan dan het ijklog in het IT-systeem en de aanwezigheid van het certificaat controleren. Ook kan de keuringtechnicus of medewerker van Verispect in de standaard afvalsoftware van PieterBas controleren welke versie wordt gebruikt (in het menu onder eigenschappen).

Wilt u meer weten over de weegsoftware van PieterBas Automatisering? Dan informeert Bart Punselie u graag. Hij is  telefonisch bereikbaar op (024) 3585820 of per email op bpunselie@pieterbas.nl.

Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *