Categorie: Inzameling en verwerking bedrijfsafval

Video: M&M Containerservice

M&M Containerservice biedt bedrijven en particulieren in de regio Maas en Waal een totaalpakket voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen. Bouw- en sloopafval wordt met afzet- of perscontainers ingezameld; bedrijfsafval met rolcontainers.

Video: digitalisering inzameling bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is een van de hoofdstromen binnen de Nederlandse afvalindustrie. De verschillende fracties, hout, puin en kunststof, worden al dan niet gescheiden ingezameld met afzetcontainers. Na aanvraag van een afvalstroomnummer kan de aannemer…

Video: sorteren en scheiden van afval

Afval dat nog kan worden gesorteerd, komt meestal onder de noemer restafval bij verwerkers binnen. Op de stortplaatsen wordt dit grof gesorteerd. Hout kan direct bij de herbruikbare grondstoffen, kunststoffen en papier gaan vaak naar…