AVG vereist doel en grondslag voor afvalinzameling met afvalpas

Whitepaper Privacy in de afvalindustrie Monique Henneken Waste Insight PieterBas Automatisering AVG Bol.com boek

Een grondslag en doeleinden zijn voorwaarden om bij de afvalinzameling met passen persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt ook als afvalpassen op adresniveau zijn uitgegeven. Een adres is namelijk te herleiden tot een individu en is daarom een persoonsgegeven, schrijft privacy-advocaat Monique Hennekens in een serie posts over privacy in de afvalindustrie. Het PieterBas-blog vat de posts over de afvalpas samen.

Grondslag persoonsgegevens verwerken

Het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens zijn grondrechten. Daarom mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als er voor deze verwerking een gerechtvaardigde grondslag bestaat die in de wet staat. In de AVG staan zes grondslagen, zoals de uitvoering van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, de publiekrechtelijke taak en toestemming. Ook voor de verwerking van persoonsgegevens bij afvalinzameling is een wettelijke grondslag nodig. Toestemming is voor afvalinzameling geen bruikbare grondslag. Niet alleen omdat het niet werkbaar is om alle inwoners toestemming te vragen, maar ook omdat toestemming vrij moet worden gegeven. Een niet vrijgegeven toestemming is geen grondslag en dat maakt de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig. Het is altijd aan te raden om na te gaan of er een andere wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens dan toestemming.

Meer weten? Lees dan de post: ‘Persoonsgegevens verwerken met een afvalpas: wat is de grondslag?’

Doeleinden vastleggen

Naast een grondslag zal ook vooraf moeten worden bepaald en vastgelegd wat de gerechtvaardigde doelen zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. Bovendien mogen de verzamelde persoonsgegevens niet op een later moment worden verwerkt voor een volledig ander doel. Zo mogen stortgegevens om de afvalstoffenheffing te berekenen niet worden gebruikt om sociale zekerheidsfraude op te sporen. Deze verwerkingen liggen buiten het oorspronkelijk bepaalde doel en zijn daarom in strijd met de privacyregels. Het is daarom van belang om meerdere doeleinden te bepalen en deze niet te beperkt vast te leggen. De doelen worden vastgelegd in het register van verwerkingsactiviteiten. Meer weten?

Meer weten? Lees dan de post ‘Afvalpas? Leg eerst de doeleinden vast!’

Privacyregelgeving

Een afvalpas kan worden gebruikt om te controleren of iemand inwoner is van een gemeente. Bijvoorbeeld bij een milieustraat of voor het openen van een (ondergrondse) container. Via een afvalpas worden persoonsgegevens, zoals adresgegevens, verwerkt. Daarom geldt de privacyregelgeving. Het verwerken van persoonsgegevens gaat om elke handeling die kan worden uitgevoerd met persoonsgegevens. Voorbeelden zijn het vastleggen, opslaan, aanpassen of gebruiken van persoonsgegevens, maar ook om het raadplegen of juist het anonimiseren of vernietigen van persoonsgegevens. Verwerkingen hebben betrekking op tekst, maar ook op het maken of bekijken van camerabeelden of het opnemen of afluisteren van geluidsbestanden. Ook gegevens die door koppeling van meerdere bestanden kunnen worden herleid tot een persoon zijn persoonsgegevens. Denk aan stortgegevens gekoppeld aan de afvalpas of aan chips in minicontainers.

Meer weten? Lees dan ook: ‘Privacy en de afvalpas: verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk’.

Informatieplicht

Bij de afvalinzameling zijn vaak meerdere partijen betrokken, zoals de gemeente, afvalinzamelaar en IT-leverancier. Ook zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die bij de inzameling worden verwerkt, zoals adres- of stortgegevens. Op grond van de privacyregelgeving moeten deze partijen schriftelijke afspraken vastleggen over de verwerking van persoonsgegevens. Behalve de basisbeginselen, zoals doeleinden en bestaat er de informatieplicht. Burgers moeten worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens met de afvalpas. Het gaat onder meer om welke persoonsgegevens voor welk doel worden verwerkt, of deze gegevens worden verstrekt aan derden en wat de rechten van de burgers zijn. Deze informatie dient eenvoudig toegankelijk en begrijpelijk te zijn. 

Meer weten? Lees dan ook ‘Privacy en de afvalpas: informatieplicht’.

Meer weten?

Dit artikel is samengesteld op basis van posts die privacy-advocaat Monique Hennekens schreef voor het waste Insight-blog.

Wilt u meer weten over de AVG? Download dan hier de whitepaper van Monique Hennekens. Wilt u meer weten over privacy in de Nederlandse afvalindustrie? Neem dan contact op met Monique Hennekens. Klik op deze link voor haar gegevens. Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Monique Hennekens is ook auteur van het boek ‘Privacy in de afvalindustrie’ dat is te bestellen bij Bol.com.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *