Autorisatie op milieustraat met milieupas

Milieustraat Leeuwarden Pieter Bas Automatisering

Wordt het op de milieustraat geen, een beperkte toegangscontrole of een milieupas? Het is de vraag waar over de clustermanager milieustraten overlegt met zijn collega. Aanleiding is de geplande aanpassing aan een van de milieustraten. ‘Gemeenten hebben meerdere mogelijkheden’, zegt Raymond Huisinga. ‘Elk met hun eigen voor- en nadelen. Vanwege de snelheid en het gebruiksgemak wordt de milieupas vaak gebruikt. Bovendien geven rapportages inzicht op basis waarvan gemeenten hun beleid kunnen bijsturen.’

Raymond is applicatieconsultant bij het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde PieterBas Automatisering en begeleidt gemeenten bij het inrichten, in gebruik nemen en werken met de PieterBas-software. Vanwege zijn expertise is hij ook regelmatig ‘achterwacht’ bij de helpdesk. In een serie posts geeft hij antwoord op de meest gestelde vragen van gemeenten die de inzameling van huishoudelijk afval en grof vuil hebben geautomatiseerd met de PieterBas-software.

Dit keer: Autorisatie op milieustraat met milieupas

Storten met of zonder milieupas

Op drukke milieustraten is er vaak geen toegangscontrole, weet Raymond. ‘Daardoor kan de doorstroming hoog zijn. De medewerker begeleidt de bezoeker en controleert zo nodig de identiteit. Meer niet. Een slagboom of passysteem houdt alleen maar op en dan zouden nooit grote aantallen bezoekers kunnen worden verwerkt. Een andere mogelijkheid is dat bij toegang wordt gevraagd naar een deel van de postcode. Het is niet specifiek een cijferreeks, maar een deel van de postcode zoals de eerste twee nummers. De derde mogelijkheid is om bezoeken aan de milieustraat met postcode en huisnummer op adresniveau te registreren en uit een lijst het juiste adres te selecteren. Dat is veel werk. Daarom kiezen gemeenten vaak voor een milieupas.’

Combinatie met ondergrondse container

Een milieupas heeft een barcode of een chip, legt Raymond uit. ‘Een pas met barcode kan beschadigen en is daardoor storingsgevoelig. Dit systeem werkt vooral goed als de milieustraatmedewerker de kaart scant. Bij een pas met een chip worden dezelfde gegevens geregistreerd, maar dan automatisch. Dat gaat sneller. De PieterBas-software stuurt een autorisatielijst – een whitelist- met adressen die op de milieupas  mogen storten. De milieupas kan ook worden gebruikt om op de ondergrondse containers te storten. Het principe is hetzelfde: de whitelist wordt vanuit de PieterBas-software naar de ondergrondse container gestuurd op basis waarvan de klep al dan niet wordt geopend. In de PieterBas-software wordt de geschiedenis bijgehouden. Ook als een pas kapot of zoek is. Omdat in het systeem te zien is welke kaarten op welke adressen zijn geregistreerd, kunnen zo ook er notoire illegale aanbieders worden uitgepikt. Een minpunt van een milieupas met chip is wel dat het administratief wat meer werk is. Zo moeten de uitgiftedatum en het soort kaart worden vastgelegd en aan wie de kaart is uitgegeven. Ook een blokkering, bijvoorbeeld bij misbruik, wordt geregistreerd. Maar over het algemeen weegt dat werk op tegen de voordelen op de milieustraat.’

Fracties en hoeveelheden registreren

In de PieterBas-software wordt per verzorgingsgebied vastgelegd wat burger bij de milieustraat mogen brengen. Wat de vrije voet is en wat het kost als het gewicht daar boven komt. Bij de milieustraat wordt de kaart gescand. De medewerker weet daardoor om welk adres het gaat, hoeveel er nog over is van de vrije voet -als die er is. Op de pas wordt geregistreerd wat iemand komt storten. Afhankelijk van de fractie wordt er ook in- en uitgewogen. De medewerker gebruikt voor het registreren van het afval een scherm met grote knoppen die aan de verschillende fracties zijn gekoppeld. Het systeem geeft automatisch aan of er nog een vrije voet is –indien van toepassing- en zo niet, wat er nog moet worden betaald. Het hele proces van registratie bij aankomst op de milieustraat tot het vastleggen wat er is gebracht, is geautomatiseerd. Dat gaat niet alleen sneller en makkelijker waardoor de doorstroming hoger kan zijn. Ook geven rapportages inzicht in de gebrachte afvalstromen, de hoeveelheden en de bijbehorende adressen. Met als voordeel dat gemeenten hun beleid op basis daarvan kunnen bijstellen.’

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die de PieterBas-software biedt bij het inzamelen van huishoudelijk afval? Bekijk dan hier de video of neem contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 3585820 of e-mail; bpunselie@pieterbas.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *