AMCS-AFAS Hybride ERP werkt als één ICT-systeem

AMCS-AFAS Hybride ERP systeem PieterBas Automatisering AMCS Group

Organisatiebreed alle operationele processen digitaliseren en automatiseren. Dat kan met AMCS-AFAS Hybride ERP, de strategische samenwerking tussen AFAS Software en de AMCS Group die vorig jaar PieterBas Automatisering heeft overgenomen. AMCS-AFAS Hybride ERP werkt als één systeem, zegt  Frank Dusée, salesmanager Central Europe bij de AMCS Group. ‘Het biedt afvalinzamelaars en verwerkers niet alleen een totaaloplossing voor de complete afvallogistiek, inclusief route-optimalisatie en recycling van papier, karton en metaal. Ook voorziet het geïntegreerd ERP-systeem in het automatiseren van de totale administratie: van CRM, HRM tot financials. In totaal zijn er negen koppelingen die standaard worden onderhouden. Bedrijven in de afvalindustrie zijn daardoor altijd verzekerd van een optimaal functionerend systeem, inclusief updates, upgrades en nieuwe functionaliteiten die er bij komen.’

Geen overbodige ritten meer rijden en kosten besparen

Operationele processen zeer efficiënt kunnen inregelen. Dit is volgens Dusée een van de voordelen van AMCS-AFAS Hybride ERP. ‘Dat scheelt werk en tijd waardoor afvalbedrijven op kosten besparen. Door orders met een tablet of boordcomputer af te handelen worden er bijvoorbeeld geen overbodige ritten meer gereden waardoor bedrijven een substantieel bedrag per begeleidingsbrief besparen. Route-optimalisatie biedt bovendien de mogelijkheid om met minder voertuigen meer afval in te zamelen. Per saldo hebben al deze verbeteringen direct een positief effect op het financieel resultaat van bedrijven.’ Als ander winstpunt noemt Dusée dat AMCS-AFAS Hybride ERP volledig is geïntegreerd. ‘Gegevens hoeven maar éénmaal te worden ingevoerd waardoor de foutkans aanzienlijk afneemt. Behalve dat zijn gegevens, en de status van orders en debiteuren in één systeem opgeslagen en met één druk op de knop beschikbaar.’

Bedrijfsbreed alle processen monitoren en bijsturen

En ook niet onbelangrijk, benadrukt hij. ‘De bedrijfsinformatie is realtime en bedrijfsbreed. Administratieve handelingen en operationele bewegingen worden direct, automatisch en eenmalig in het systeem vastgelegd. Met één druk op de knop is te overzien hoe de organisatie ervoor staat. Beleidsbeslissingen worden daardoor genomen op basis van de juiste informatie. Bovendien is de managementinformatie altijd compleet en bijgewerkt tot op vandaag.’ Een voordeel van AMCS-AFAS Hybride ERP is volgens Dusée ook het eenvoudige beheer en onderhoud van de ICT. ‘Door uniforme platforms profiteren bedrijven in de afvalindustrie van eenvoudig systeem- en databasebeheer. Bij storingen is er één loket als aanspreekpunt. ICT-beheerders hoeven zich niet te bekommeren om afstemming van releases. Ook het beheer van koppelingen is verleden tijd. In totaal zijn er negen standaard koppelingen die standaards worden onderhouden en waardoor de hybride ERP van AMCS en AFAS werkt als één ICT-systeem. Zo is er een centrale debiteuren- en verplichtingenadministratie. Chauffeurs die zichzelf in AFAS ziek melden zijn automatisch in AMCS geblokkeerd. Alle koppelingen zijn gecertificeerd en worden elke 24 uur getest.’

AMCS-AFAS Hybride ERP voldoet aan Vlaamse wet- en regelgeving

AMCS-AFAS Hybride ERP is bij uitstek geschikt voor Vlaamse afvalinzamelaars en -recyclers, zegt Dusée. Zo voldoet het ICT-systeem onder meer aan Tracimat. Vlaamse bedrijven kunnen hierdoor elke fase in de verwerking van bouw- en sloopafval en puin registreren, zowel met een laag- als en hoogmilieurisico- profiel. Ook is het digitale identificatieformulier standaard onderdeel van de software. Als een order wordt aangemaakt voor het wisselen of het afvoeren van een volle afzetcontainer vult het systeem automatisch het formulier in. De planner kan daarna de orders aan de wagens toewijzen en versturen naar de tablet of boordcomputer van de chauffeur. Die start een order door in de digitale rittenlijst een opdracht te kiezen. Daarmee haalt hij ook automatisch het correct ingevulde identitificatieformulier binnen en kan dat eventueel onderweg tonen aan de handhaver. Ook worden na het wegen van een vracht de logo’s van Certipro en Copro standaard afgedrukt op de weegbon, inclusief de juiste CE-markering. Logo’s van certificerende instanties standaard printen op de weegbon heeft een groot voordeel. Recyclagebedrijven voldoen daarmee aan Vlaamse regelgeving voor gerecycleerde granulaten.’

Meer weten?

Lees dan ook:
Recycling Kombinatie kiest voor AMCS-AFAS Hybride ERP
Van Dalen Huissen tekent voor AMCS-AFAS Hybride ERP

Wilt u meer weten over AMCS-AFAS Hybride ERP? Neem dan contact op met Bart Punselie: telefoon: (024) 358 58 20, e-mail: bart.punselie@amcsgroup.com Of volg PieterBas op TwitterLinkedIn of Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

PieterBas Automatisering is overgenomen door de AMCS Group, een van de snelst groeiende IT-bedrijven van Ierland en de grootste waste IT-specialist ter wereld. ‘Bestaande klanten profiteren van een breder aanbod van producten en diensten en van de investeringskracht, professionaliteit en capaciteit van onze wereldwijde organisatie’, zei AMCS-topman Jimmy Martin direct na de overname. ‘We hebben de ambitie om het beste en meest innovatieve industriespecifieke softwareplatform te leveren voor organisaties in de afval- en grondstoffenketen. De jarenlange ervaring van PieterBas Automatisering in Nederland en Vlaanderen, ook met organisaties in het midden- en kleinbedrijf, helpt ons deze ambitie te verwezenlijken.‘

Wilt u meer weten over de overname? Kijk dan op de website van de AMCS Group of lees deze post: AMCS Group neemt PieterBas Automatisering over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *